Digitaitojen pikakurssi – Etäeskarista kouluun

Korona toi nopean tarpeen kehittää jokaisen digitaitoja. Monen ihmisen työ siirtyi kotiin ja verkkoon sekä lisäksi halutaan pitää yhteyttä sukulaisiin, ystäviin ja tuttuihin. Varhaiskasvatuksen ja erityisesti esiopetuksen henkilöstö on saanut varsinaisen tehokurssin digitaalisten välineiden ja erilaisten kanavien käytöstä sekä innovatiivisesta työotteesta. Tähän tilanteeseen ei kukaan ollut varautunut ja etäeskarin toteuttaminen aloitettiin tyhjästä.

Vaikka päiväkodit ja esiopetus ovat toiminnassa, valtioneuvoston linjauksen mukaan suositellaan lasten pitämistä kotona, jos se on mahdollista ja näin kävikin. Useimmat päiväkodit tyhjenivät ja Vantaalla toimintaa supistettiin. Osa päiväkodeista suljettiin ja päiväkoteja yhdistettiin.

”Vaikka kunnalla ei ole velvoitetta järjestää varhaiskasvatusta etätoimintana tai esiopetusta etäopetuksena tai pitää yhteyttä perheisiin lapsen poissaoloaikana, on monessa kunnassa kuitenkin lähdetty näitä toteuttamaan.” (Opetushallitus.)

Tämä oli päivänselvää ja vanhemmatkin alkoivat heti kysymään: ”saadaanhan me jotain eskaritehtäviä kotiin?” ”Tietenkin saatte ja pidämme teihin yhteyttä viikoittain” lupasimme ja sitten alkoikin se työ ja pohtiminen, niin että mitä se etäeskari sitten on?

Tulee huomioida yhdenvertaisuus ja miettiä toimintatapa, johon kaikkien on mahdollista osallistua, jokin tuttu ja turvallinen, josta aloitetaan. Tärkeänä teemana nousi ensimmäisenä se, että miten luoda yhteenkuuluvuuden tunnetta ja miten tukea perheitä ja saada ymmärrys turvallisuutta tuovan päivärytmin tärkedestä kotiin.

Etänä tapahtuvan esiopetuksen ensisijainen tarkoitus on esiopetusryhmän vertaissuhteiden ylläpitäminen ja yhteenkuuluvuuden tukeminen. Oman ryhmän tapahtumissa ja rytmissä mukana pysyminen helpottavat paluuta arkeen poikkeustilanteen jälkeen. (Opetushallitus.)

Pääsiäisen aikaan päiväkodista vietiin jokaisen postilaatikkoon pääsiäispupun tervehdys ja rairuohot. Lapset pääsivät esittelemään vanhemmilleen meidän tuttua metsäpaikkaamme ja sinne valmistui myös yhdessä rakennettu maja. Erilaiset arvoitukset ja etsintätehtävät luonnossa ovat olleet suosittuja. Syntymäpäiväsankareita on muistettu laulamalla onnittelulaulu ulkona lapsen kodin pihalla sekä viemällä kortti. Uudesta tilanteesta on selviydytty ihan kivasti ja uusia toimintatapoja sekä ideoita keksitään koko ajan lisää.

Onneksi koulun kanssa tehtävää yhteistyötä on tehty koko toimintakauden ja olimme käyneet eskarilaisten kanssa jo useampaan kertaan koululla teatterissa, musikaalissa ja pitämässä luokkatiloissa erilaista toimintaa. Toivottavasti koulut pystyvät kutsumaan tulevat ekaluokkalaiset viimeistään elokuussa koululle tutustumaan ruokailuun ja muuhun koulutoimintaan. Koska tämä on asia, mikä monien eskarilaisten keskusteluissa nousee esiin. Innostuksen ja uuden odotuksen lisäksi pohditaan: ”Onko koulussa pakko syödä kaikki”, ”Ketä mun luokalle tulee?” tai ”Mitä jos eksyn koulussa?”

Aurinkoista kevättä ja lämpiä halauksia kaikille. Kyllä tästä selvitään.

Lähteet: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/kaytannon-ohjeita-varhaiskasvatuksen-ja-esiopetuksen-jarjestajille-ja.

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

2 ajatusta aiheesta “Digitaitojen pikakurssi – Etäeskarista kouluun”

  1. Kiitos ajankohtaisesta postauksesta! Itselläni esikoululainen kotona ja aivan samoja ajatuksia hänellä tulevasta koulun aloituksesta. Vaikka meidän kohdalla esiopetus on jo ollut samassa rakennuksessa tulevan koulun kanssa, ei se kaikilla ole niin. Pientä ihmistä mietityttää silti, missä vessat ovat? Pitääkö osata lukea? Missä ruokalassa istutaan? Muistavatko kaverit enään minua? On varmasti kunnasta ja esiopetushenkilöstöstä sekä esimiestyöstä kiinni, miten etäopetus ja yhteydenpito on järjestetty. Teidän toimintanne vaikutti aivan mahtavalle! Kyllä oma kiitokseni menee myös lapseni esiopettajalle, sillä hän on soittanut joka viikko lapsille ja vanhemmille erikseen ja valmistanut esikoulupaketit kotieskareille. Teille opetushenkilöstölle tilanne on varmasti ollut haastava ja laittanut toden teolla pohtimaan vaihtoehtoisia toteutustapoja. Mahtavaa kuulla, että teette työtänne sydämellä ja olette pitäneet yllä yhteenkuuluvuuden tunnetta omassa esiopetusryhmässänne! Aurinkoista kevättä ja kaikkea hyvää!

Kommentoi