Kotimatkailua

Tämän blogin alkuperäinen tarkoitus oli nivota kirjoittajien työelämäprojektit ajankohtaisiin pohdintoihin ja keskusteluun valitsemastamme aiheesta. Oma projektini kuitenkin peruuntui jo alkuvaiheessa sekä koronasta johtuvista että siitä riippumattomista syistä. Olen siis koettanut nyhjäistä tyhjästä aiheita, jotka nyt ainakin jotenkin liittyvät kulttuurikasvatukseen ja osallisuuteen.

Samalla olen keskellä isoa elämänmuutosta; muutin kaupungista maaseudulle puolen vuoden ulkomaanvaihdon jälkeen. Olen koko korona-ajan ollut poissa isoista kaupungeista, joten kokemusmaailmani rajoittuu kämppiksiini, kyläkeskuksen Saleen, internetiin ja kotimatkailuun. Kotimatkailulla tarkoitan kaikkia henkisiä irtiottoja, joita voi tehdä kotoa käsin. Musiikkimatkoja, kirjamatkoja, dokumenttimatkoja ja kaikenlaisia muitakin matkoja, joita mieli kuvittaa. Luonnossa liikkumisesta puhumattakaan.

Tiivistettyjä kulttuurimatkoja koko kansalle tarjoaa AntroBlogi-yhteisön Kulttuurishokki-kirjoitussarja. Kirjoittajat jakavat sisältöä AntroBlogin somekanaviin ja levittävät tällä tavoin kulttuuritietoutta matalaa kynnystä hyödyntäen. Parin vuoden fb-seurannan tuloksena olen ehtinyt lukea mm. Runebergin tortun kulttuurihistoriasta, suomalaisista elättikäärmeistä, kulttuurisesta omimisesta sekä englantilaisesta juustonvieritysperinteestä. Näiden ytimekkäiden tekstien luku silloin tällöin on oivaa arkipäivän kulttuurikasvatusta, ja usein tarjoaa myös katsauksen käsiteltävän ilmiön historiaan.

Näiden ytimekkäiden tekstien lukeminen on oivaa arkipäivän kulttuurikasvatusta

Ensi-istumalta voisi kuvitella, että koronapandemia rajoittaa kulttuurivaihtoa. Rajat ovat kiinni ja kaikenlainen sosiaalinen kanssakäyminen minimissä. Korona on kuitenkin myös ylikansallinen, eri kulttuurien rajoja hälventävä sukupolvikokemus. Länsimaisia, hyväosaisia ihmisiä yhdistävät karanteenivitsit ja etätyön tuomat haasteet. Toisaalta huono-osaisuus kasaantuu, ja luokkaerot korostuvat entisestään.

Samastuin amerikkalaisen tuttavani Facebookissa jakamaan kuvaan. Lähde: BoredPanda

AntroBlogi-sivustolla on tätä nykyä myös ”Koronakriisin maailmanlaajuiset ilmentymät” -osio, jossa kerrotaan siitä, miten pandemiaa käsitellään eri maissa. Tekstit antavat uutta näkemystä siihen, miten eri maiden kulttuuri ja poliittinen tilanne vaikuttavat siihen, miten kansainväliseen kriisiin reagoidaan.

Haluan pitää mieleni optimistisena ja ajatella, että ihmiset oppivat tästä kaikesta jotain. Että ymmärrämme olevamme pohjimmiltamme kaikki samanlaisia, ja että kulttuurivaihto on oikeastaan etupäässä erilaisten tapojen, systeemien ja tietojen vaihtamista. Toivon, että jatkossakin osaamme nähdä asioita muiden silmin ja myös arvostaa kaikkea sitä kulttuurista rikkautta, mitä meillä on.

Lähteet

https://antroblogi.fi/

https://antroblogi.fi/kulttuurishokki/

https://www.facebook.com/antroblogi/

https://antroblogi.fi/2020/04/koronakriisi-ja-sen-maailmanlaajuiset-ilmentymat/

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi