Kulttuurikasvatuksesta kasvatuskulttuuriin

Mitä on kulttuurikasvatus? Entä kasvatuskulttuuri? Miten nämä kaksi asiaa liittyvät osallisuuteen?

Olemme kaksi sosionomiopiskelijaa, ja blogi on osa opintojaksoamme, jossa perehdymme sosiaalialan vaikuttamistyöhön. Opintojakson tavoitteisiin kuuluu muun muassa erilaisten yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinojen käyttäminen ja toimiminen asiakkaiden kanssa osallisuutta vahvistaen.  

Teemme molemmat omia projekteja tahoillamme. Pyrimme yhdistämään molempien projektien teemat ja aihepiirit niin, että blogin teemat olisivat mahdollisimman yhtenäisiä. Blogiteksteissä tulee painottumaan erityisesti yhteisöllisyys, osallisuuden lisääminen ja vahvistaminen, monikulttuurisuus ja kulttuurituntemus sekä -kasvatus. Luulemme, että projektiemme asiakaskunnan erilaisuus tuo oman vivahteen blogiteksteille ja erilaisia näkökulmia käsiteltäviin aiheisiin.

Heidi ja Eva

Jätä kommentti

Vastaa