Leikitään luonnossa

Ympäristökasvatuksen tavoitteena on vahvistaa lapsen suhdetta luontoon, ohjata vastuulliseen toimintaan ympäristössä ja opettaa heitä kestävään elämäntapaan. Ympäristökasvatus on tällä hetkellä yleistyvämpi asia varhaiskasvatuksessa ilmastonmuutoksen aiheuttaman muutoksen takia. Vantaan kaupunki on myös ottanut ilmastopakotteet omaan ohjelmaansa, joka vähentää päästöjen määrää huomattavasti vuoteen 2030 mennessä.

Kuvituskuva

Luontoleikki on varhaiskasvatuksessa hyvä ja hauska tapa opettaa lapsille suhdetta luontoon, luonnossa liikkumista ja luontotietoutta. Luonnolla on piristävä ja positiivinen vaikutus lasten kuin myös aikuisten tunteisiin ja olotilaan. Luonnosta saa eräänlaisen vapauttavan tunteen ja voi tuntea olevansa yhtä maailman kanssa. Lasten kanssa luonnossa liikkuminen on tärkeää edellä mainituista syistä ja on mielestäni tärkeää, että opetamme luonnossa liikkumisen osaksi lapsen leikkiä. Luontoleikki, jota järjestämme varhaiskasvatuksessa voi innostaa myös lapsia liikkumaan oman perheensä kanssa tai itsenäisesti vanhempana luonnossa. Mielestäni luontoleikin tärkeitä pitkäaikaisia tavoitteita on opettaa lapsille positiivinen mielikuva luonnossa olemista, joka innostaa ja kasvattaa heidät huomaavaisemmaksi luontoa kohtaan.

Luontoleikillä on monia pedagogisia tavoitteita myös. Opitaan tuntemaan eläimiä, hyönteisiä, kasvia ja vuodenaikoja konkreettisesti kokemuksen kautta. Eläinleikkejä voi leikkiä monella tavalla matkimalla eläinten olemusta ja ääntelyä, etsimällä käpälän jälkiä luonnosta, eläinten/hyönteisten valokuvaaminen tai etsiminen. Näihin löytyy paljon vinkkejä esim. luontoliitolta, mappa.fi ja kulttuurivuosikello sivuilta. Paljon vinkkejä löytyy myös eri luontokoulujen sivuilta, kuten Orvokki- Oravan Luontokoulu.

Kuvituskuva

Luonnon kasvien ja vuodenaikojen seurantaan kannattaa lasten kanssa yhdessä etsiä erilaisia materiaaleja ja tietoutta. Puhua ja käsitellä niitä yhdessä lasten kanssa. Metsässä voi lapset yksittäin tai pareittain etsiä käsiteltyjä kasveja ja näin oppia tunnistamaan niitä. Tämänkin voi laittaa leikin muotoon ottamalla kasvien etsimisestä kilvan kuka löytää eniten tai kuka löytää eniten erilaisia kasveja. Vuodenajat tulevat leikkien mukana, kun pohditaan millaisia leikkejä voi minäkin vuodenaikana leikkiä metsässä. Kierrätyskeskus on koonnut oman oppaan KiURu ja Koppakuoriainen Päivähoidon ja alkuopetuksen ympäristökasvatusideoita luontokasvatukseen, jossa on hyviä vinkkejä erilaisiin toimintoihin luonnossa. Mindfullness rentoutumishetket metsässä maaten lisäävät kosketusta luontoon ja tuovat uudenlaisen rauhoittumisen lapsille, erilaisten soittimien muodostaminen luonnon omista materiaaleista, seikkailuretket, joissa kerätään luonnon antimia ja keksitään niille uusia käyttötarkoituksia.

Luonnon monipuolisuuden ja kauneuden opettaminen lapsille on mielestäni erittäin tärkeää etenkin aikakaudella, jolla elämme ja aikakauteen johon lapset kasvavat. Leikkimällä luonnossa lasten kanssa lisäämme luonnon arvostusta ja annamme mahdollisuuksia lapsille kasvaa luontoa kunnioittavaksi.

– Heidi

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

2 ajatusta aiheesta “Leikitään luonnossa”

  1. Hei Heidi! Kiitos kirjoituksestasi, jossa jaoit runsaasti käytännön vinkkejä varhaiskasvatuksen luontokasvatukseen. Vinkkaamiesi nettisivustojen joukossa oli sellaisiakin, joista en aiemmin ole ollut tietoinen. Ne aion tallentaa omaan tietopankkiini tulevaisuutta varten, kiitos! Kirjoituksessasi otat monipuolisesti esiin asioita, joita luonnossa voimme lasten kanssa oppia ja iloita.

    Oman kokemukseni mukaan lähiluonto ja metsä ovat tärkeitä oppimisympäristöjä lapsille siitäkin syystä, että on perheitä, jotka eivät luontoon juuri suuntaa lasten kanssa. On myös perheitä, joille luontoretket ovat olennainen osa yhteistä ajanviettoa. Huoltajien kanssa käymieni keskustelujen perusteella useissa perheissä on herätty huomaamaan varhaiskasvatuksessa toteutettavan luontokasvatuksen ja kestävän kehityksen huomioimisen monipuolinen merkitys, ja toivottavasti sillä on positiivisia seurauksia myös niissä perheissä, joissa ollaan vähemmän tietoisia esimerkiksi roskien lajittelun ja luonnon puhtaana pitämisen merkityksestä tai luonnossa liikkumisen voimaannuttavasta vaikutuksesta.

    Upposin kirjoitukseesi ja kuviesi katseluun niin, että aloin jo mielessäni suunnitella seuraavan syksyn toimintaa ja omaa seuraavaa pitempää patikointiretkeäni. Kiitos!

  2. Hei Heidi!

    Kiitos kirjoituksestasi. Aiheesi on tärkeä ja erityisesti lähellä sydäntäni. Olen kasvanut luonnossa ja rakkaimmat lapsuuden muistot liittyvät saaristoelämään. Minun perheeni on aina ulkoillut. Säällä kuin säällä. Miksi mennä metsään? Luonto virkistää ja hoitaa sekä kehoa että mieltä. Psykoterapeutti Kirsi Salosen mukaan lyhytkin käynti metsässä vähentää psyykkistä kuormitusta. (Yhteishyvä 2019, 35.) Luonnossa vastustuskyky paranee, sillä luonnosta tulevat mikrobit ovat hyväksi ihmiselle. Metsässä keskittymiskyky paranee, kun arki kiireineen väistyy ja mielen juoksu rauhoittuu. Huolet hälvenevät, stressi lievittyy sekä verenpaine ja syke laskevat, kun hiljentyy kuuntelemaan metsän ääniä ja aistimaan tuoksuja. Metsässä mielialamme kohenee ja suhtaudumme myönteisemmin toisiimme. Kun maltamme hiljentyä ja altistua ottamaan vastaan elämyksen, metsän elämä ja mahti pääsevät lähelle ja sen kanssa pääsee vuorovaikutukseen.

    Metsä oppimisympäristönä tarjoaa lapsille paikan, jossa liikunta tuntuu kevyemmältä, ja lapset liikkuvatkin metsässä aivan huomaamattaan enemmän kuin sisällä. Metsä ympäristönä houkuttelee lapsia liikkumaan ja tutkimaan, mikä on tärkeää kehittyville aivoille. Liikkuminen lisää lasten oppimista, hyvinvointia ja terveyttä. Metsässä lasten leikit sisältävät enemmän tarinoita, ratkaisujen etsimistä ja yhdessä touhuamista. Luonto on lapsille oivallinen paikka oppimiseen. Metsässä lapset voivat harjoitella muun muassa asioiden nimeämistä ja luokittelua, syy-seuraussuhteiden ymmärtämistä ja liikunnallisia taitoja. Ympäristökasvattaja Milla Tuormaan mielestä on tärkeää ymmärtää, miten lajit ovat yhteydessä toisiinsa, ja miten ympäristö muuttuu ihmisen vaikutuksesta. (Yhteishyvä 2019, 36.) Varhaiskasvatuksen luomat hyvät luontokokemukset kasvattavat lapsista aikuisia, jotka pitävät parempaa huolta ympäristöstä. Luonnossa asiat eivät ole ikinä väärin. Metsään voi mennä satoi sitten vettä tai räntää. Huono tai hyvä sää on mielemme tapa luokitella asioita. Mennään metsään!

Kommentoi