Ystäväksi

Oletko ajatellut vapaaehtoistyötä vanhusten parissa? Vanhuuden yksinäisyys on yleinen ilmiö. Eläkkeelle siirryttäessä sosiaalinen verkosto saattaa kaventua ja mahdolliset sairaudet ja toiminnalliset rajoitteet voivat estää ihmisen liikkumista. Vapaaehtoistyötä tehdessä voit parhaimmillaan saada itselleen paljon enemmän kuin oli alun perin ajatellut.

Ajattelen vapaaehtoistyön tärkeimmäksi osaksi vilpittömän auttamisen halun ja läsnäolon taidon. Sen, että on valmis antamaan itsestään palasen ja jakamaan omaa arkeaan toisen kanssa. Esimerkkinä Vapaaehtoistyö.fi sivustolla silmieni eteen aukeaa kirjo erilaisia tehtäviä joihin vapaaehtoistyöntekijöitä tarvitaan. Kotikaupungissani kaivataan ikäihmisille mm. ulkoilukaveria, asiointi- ja saattajakaveria ja kulttuurikaveria. Monen vanhuksen ulkoilu voi riippua juuri vapaaehtoisen avusta. Yksin ei uskalla lähteä kodin ulkopuolelle ja erityisesti sosiaalisen kontaktin tarve on suuri monella yksinäisellä ikäihmisellä. Kuin vahingossa kaksi asiaa yhdistetään, esimerkiksi juuri ulkoilukaverina toimimisessa. Ulkoilu on monessa mielessä myös esteettinen kokemus, joka olisi taattava kaikille. Estetiikkaa on ympärillämme, luonnon kauneus, äänet ja tuoksut ja yhdessä olemiseen yhdistettynä voittavat kerta heitolla pelkän avoimen ikkunan äärellä istuskelun.

Vapaaehtoistyötä voi tehdä juuri niin paljon tai vähän kuin se on omassa elämässä mahdollista. Monelle vanhukselle sosiaalisten kontaktien puute aiheuttaa ahdistusta ja surua. Aina yksinäisyys ei ole oma valinta ja vanhuksilla yksinäisyyttä ja eristäytymistä voivat aiheuttaa monenlaiset asiat. Erilaiset toiminnalliset rajoitteet kuten huonontunut kuulo tai näkö voivat estää hakeutumasta sosiaalisiin kontakteihin. Elämäntilanteeseen tulleet muutokset kuten leskeksi jääminen tai muutto omasta tutusta kodista voivat aiheuttaa eristäytymistä ja yksinäisyyttä. Kuten kenellä tahansa meistä, myös ikääntyvä voi kärsiä sosiaalisten tilanteiden pelosta tai hänellä voi ilmetä sosiaalisen kanssakäymisen kyvyttömyyttä. Vapaaehtoistoiminnalla voidaan tavoittaa moni asiakas, joka ei ehkä syystä tai toisesta hakeudu avoimeen ryhmätoimintaan. Ystävä tai ulkoilukaverina ikäihmiselle toimimisesta hyötyvät molemmat osapuolet. Ystävänä toimiminen ikäihmiselle antaa uusia näkökulmia elämään ja uskon itse, että hyvä palaa aina takaisin. Ei välttämättä sillä hetkellä, mutta jossain muodossa elämämme aikana.

Olisitko sinä valmis tekemään vapaaehtoistyötä vanhusten parissa? Toimimaan ystävänä tai kauppa-apuna? Jollekin se pieni kohtaaminen voi olla viikon odotetuin. Sinulta se veisi pisaran ajastasi ja ehkä palan sydämestäsi.

https://vapaaehtoistyo.fi

https://www.potilaanlaakarilehti.fi/artikkelit/vanhuksen-yksinaisyytta-tulee-uskaltaa-kysya/

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

1 ajatus aiheesta “Ystäväksi”

  1. Liikuttava kirjoitus. Olen useasti miettinyt vapaaehtoistyötä vanhusten kanssa, mutta jostain syystä se on aina jäänyt. Mietinkin nyt saisinko vihdoin aikaan sen, kunhan tämä korona tilanne helpottaa. Hyvä pointti se, että hyväntekeväisyyden voi sovittaa täysin omaan kalenteriin ja tehdä sitä niin usein tai harvoin kuin kerkeää. Vanhusten yksinäisyys saa myös miettimään omia isovanhempia, jotka asuvat kaukana. Päätinkin nyt, että heille soitan jo tänään! Siitä ei ole vaivaa , se piristää minua ja heitä varmasti vielä enemmän.

Kommentoi