Osattomuus ennen ja nyt

Olen viime aikoina katsonut paljon dokumentteja Yle areenasta. Aiheiksi on sattumalta valikoitunut asunnottomuudesta ja osattomuudesta kertovat dokumentit. Mankkaan kaatopaikan asunnottomista jatkoin paljon puhuttuun Logged in- dokumenttisarjaan.

Olen viime aikoina katsonut paljon dokumentteja Yle areenasta. Aiheiksi on sattumalta valikoitunut asunnottomuudesta ja osattomuudesta kertovat dokumentit. Mankkaan kaatopaikan asunnottomista jatkoin paljon puhuttuun Logged in- dokumenttisarjaan.

Monia näitä tämäntyyppisiä dokumentteja yhdistää se, että asunnoton, osaton ja syrjäytynyt henkilö on useimmiten mies. Mankkaan kaatopaikan asukkaat ovat saattaneet tulla pohjoisesta Etelä- Suomeen töihin, mutta jostain syystä elo uudella paikkakunnalla, ei ollut ottanut tuulta alleen. Työt loppuivat, eikä uusia löytynyt. Työn tilalle tuli alkoholi, monasti denaturoitu sellainen, ja pontikan keittely. Kotipaikkakunnalle ei enää kehdannut palata. Logged in- dokumenttien päähenkilöt ovat lapsuudessa kiusattuja nuoria miehiä, jotka pakenivat pelimaailmaan, huumeisiin ja alkoholiin, kun oikea maailma ei kohdellut hyvin.

Myös Sininauhasäätiön, VVA:n ja monien kolmannen sektorin kodittomien asioita ajavien toimijoiden asiakkaina on päihdeongelmainen CIS- mies.

Mistä se johtuu?

THL:n mukaan osallisuutta voidaan määritellä kolmen osatekijän perusteella:

  • riittävä toimeentulo ja hyvinvointi
  • toiminnallinen osallisuus
  • yhteisöihin kuuluminen ja jäsenyys.

Mankkaan kaatopaikan kodittomat löysivät yhteisönsä päihteiden käytön myötä, muista samassa tilanteessa olevista. Logged in- pojat löysivät yhteisönsä pelimaailmasta. Päihteet ja pelimaailma, eivät kuitenkaan edesauta yhteiskunnan jäseneksi tulemista. Toimeentulo perustuu valtiolta saatuihin tukiin. Osa haluaisi takaisin työelämään ja yhteiskuntaan, mutta yhteisön paine, aikaisempi elämä (rikokset, välirikot lähimmäisiin) ja päihteet vaikeuttavat tätä. Toiminnallisuutta eli yhteisön mukana aktiivista toimimista voidaan hakea ehkäpä yhdessä pontikan keittelystä ja pelaamisesta. Toiminallinen osallisuus ei kuitenkaan ulota lainkaan oman muodostuneen yhteisön ulkopuolelle, eikä nosta miestä osaksi yhteiskuntaa.

Tutkimuksien mukaan köyhät miehet eivät katso yhtä pitkälle tulevaisuuteen kuin naiset. Lisäksi miehet kokevat saavansa enemmän arvoa itselleen työstä ja rahasta, kuin naiset. Naiset löytävät oman arvonsa sosiaalisista suhteista, eivätkä niinkään ammatistaan ja omaisuudesta. Perinteisesti miehen malli on ollut toimeentulon varmistaja, miehekäs mies, joka tuo leivän pöytään. Mies ei puhu eikä pussaa, ja tähän poikalapset opetetaan lapsesta saakka. Miehisessä maailmassa arvostetaan omaisuutta, itsenäisyyttä ja johtajatyyppejä. Itkeminen ja tunteiden näyttäminen on nössöä ja naismaista.

Kun mies ei kykenekään täyttämään tätä roolia, seuraa häpeää ja arvottomuuden tunnetta. Kun mies ei kykene ilmaisemaan tuntemuksiaan, ryhtyy hän lääkitsemään ahdistustaan päihteillä, ennemmin kuin avautuu läheisilleen tai hakeutuu avun piiriin. Tämä on hieman kärjistetysti ilmaistu, mutta asia tuntuu olevan usein niin, että miehiltä puuttuu ne sosiaaliset taidot selviytyä, mitkä naisille opetetaan jo vauvasta asti: laumaan turvautuminen, sosiaalisten suhteiden vaaliminen ja niihin panostaminen. Ihminen on kuitenkin laumaeläin: miksi olemme opettaneet poikamme eristäytymään laumasta?

Yksilön valintaa?

On toki olemassa niitä yksilöitä, jotka ovat varsin tyytyväisiä elämäänsä sellaisenaan, eivätkä halua tilaansa niin sanotusti parantaa. Esimerkiksi Mankkaan kaatopaikan asukeista, muutama ilmaisi olevansa täysin tyytyväinen elämäänsä kotteroissaan pontikkaa keitellen. Logged in- dokumenttisarjan Patrik ainakin näennäisesti oli tyytyväinen elämäänsä, mikä kului pelaillessa Elder Scrollia ja Scyrimiä. Samaan tapaan kuin kerrotaan tarinoita Lapin omintakeisista erakoista, on osa dokumenteissa nähdyistä miehistäkin valinnut elää elämänsä valtavirrasta poiketen välittämättä ollenkaan siitä mitä yhteiskunta heistä ajattelee. Osa ei halua olla osallisia.

Summa summarum, usein osattomuus on monen sattumuksen ja epäonnen summa. Toisinaan se on oma valinta.

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi