Huumeiden käyttöhuoneet

Huumeiden käyttöhuoneet tulivat ensimmäistä kertaa tietoisuuteeni sote-vaalien aikana. Osa ehdokkaista kannatti huumeiden käyttöhuoneita, osa vastusti. Ilman asiaan perehtymistä voi helposti ajatella, että miksi niitä tarvitaan? Eikö se vain kannusta käyttämään huumeita? Halusin siis perehtyä asiaan enemmän ja tutkia mitä vaikutuksia käyttöhuoneilla voisi olla. 

Mitä huumeiden käyttöhuoneet oikein ovat? THL:n (2021) mukaan huumeiden käyttöhuoneet, eli pistotilat ovat paikkoja, jossa voi käyttää laittomia huumausaineita terveydenhuollon työntekijän valvoessa.  

Huumeiden käyttötila Tanskassa. Kuva: Sininauhasäätiö 
https://www.sininauhasaatio.fi/tarinat/tutustuminen-tanskan-huumeidenkayttotilaan/

Irti Huumeista ry (2021) kertoo, että hyödyt muissa Euroopan maissa on huomattu. Pohjoismaista käyttöhuoneita on Norjassa, Tanskassa ja Islannissa. Ruotsi ja Suomi ovat ainoita maita, jossa käyttöhuoneita ei vielä ole. Pistotilojen kautta päästäisiin kontaktiin muuten vaikeasti tavoittavien huumeiden käyttäjien kanssa. Tämä olisi myös mahdollisuus tarjota mielenterveys ja päihdepalveluja heille. Käyttöhuoneet myös lisäisivät turvallista pistämistä sekä hygieniaa. Myös huumeiden käytöstä tuleva jäte vähenisi. Irti Huumeista ry kertoo, että Tanskassa käyttöhuoneet ovat vähentäneet yliannostuksesta johtuvia kuolemia. Tanskassa käyttöhuoneissa tehdään myös ainetestausta. Käyttöhuoneen asiakas voi luulla pistävänsä jotakin tiettyä huumetta. Ainetestauksen jälkeen saattaa tulla ilmi, että huumausaine olikin aivan jotain muuta. Tanskassa on myös huomattu, että käyttämishuoneen ympäristö on muuttunut viihtyisämmäksi. Yhteistyö käyttöhuoneen naapureiden, yrittäjien ja muiden toimijoiden on erittäin tärkeää. Koko naapurustoa tulisi informoida käyttöhuoneen tavoitteista ja toiminnasta.  

Venla-sossu Instagram tilillä oli mielenkiintoisia tarinoita 21.2.2022 käyttöhuoneisiin liittyen. Siellä kerrottiin, että käyttöhuoneiden sijainti ja aukioloajat ovat tärkeitä. Huoneiden tulee olla helposti saatavilla ja niihin on helppo mennä. Huoneiden tulisikin olla sellaisella alueella, jossa huumeidenkäyttäjän viettävät muutenkin aikaansa. Helsinki on tehnyt valtioneuvostolle aloitteen käyttöhuoneesta, mutta tähän tarvittaisiin lakimuutos. Kun lakimuutos saadaan, voisi Helsinki olla ensimmäinen kaupunki Suomessa, jossa on huumeiden käyttöhuone. 

Tein omalla Instagram sivulla kyselyn pitäisikö Suomessa olla käyttöhuoneita. Vastaajista 100 % oli sitä mieltä, että kyllä. Minun mielestäni huumeiden käyttöhuone olisi erinomainen idea myös Suomessa. Ennaltaehkäisevä työ on isossa ja tärkeässä roolissa päihdetyössä, mutta näen käyttöhuoneille myös tärkeän paikan, jota Suomessa tulisi kokeilla. 

Mitä mieltä sinä olet käyttöhuoneista? 

Irti huumeista ry 2021. Viitattu 23.2.2022  https://irtihuumeista.fi/huumeista/kayttohuone/ 

THL 2021. Huumeiden käyttöhuoneet. Viitattu 23.2.2022. https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/huumeet/huumetutkimus/huumetyota-meilla-ja-maailmalla/huumeiden-kayttohuoneet 

Venla-sossu Instagram tilin tarinat. Viitattu 21.2.2022. https://www.instagram.com/venla.sossu/?hl=fi 

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

4 ajatusta aiheesta “Huumeiden käyttöhuoneet”

 1. Hei ja kiitoksia kirjoituksestasi.
  Mielestäni olisi hyvin tärkeää saada myös suomeen käyttöhuoneet.
  Jo se, että huumeiden käyttöä on ja tulee olemaan jatkossakin, niin eikö olisi turvallisempaa pieni ennaltaehkäisevä työ turvallisuuden suhteen. Käyttöhuoneissa kun ilmeisesti työskentelee terveydenhuollon ammattilainen ja käytettävissä olisi puhtaat välineet.

  2019 kaupunginvaltuutettu Veronika Honkasalo (vas.) teki valtioneuvostolle kirjallisen kysymyksen käyttöhuoneiden saamisesta Helsinkiin. -18.1. Yle
  Tämä ei kuitenkaan ole vieläkään tuottanut tulosta, vaan pari vuotta myöhemminkin mietitään samaa asiaa.
  Mielestäni kaikki apu päihderiippuvaisille on tarpeen!

 2. Hei ja kiitos sinulle tästä kirjoituksestasi. Itselleni huumausaineet ja huumeidenkäyttäjät ovat melko vieraita aihepiirejä, joten luin tekstisi mielenkiinnolla sekä uutta oppien.

  Lukiessani tekstiäni, mieleeni nousi heti se ajatus kahden pienen lapsen äitinä, että huumeidenkäyttöhuoneet voisivat vähentää mm. puistoista löytyviä käytettyjä ruiskuja. Niitä kun valitettavasti löytyy ihan jokaisesta kunnasta ja kaupungista, eikä se ole ainoastaan suurten kaupunkien ongelma.
  Käyttöhuoneet varmasti vähentäisivät tarvetta jättää käytetyt huumeidenpistovälineet muiden ulottuville.

  Kaivelinkin vähän lisää aihetta ja löysin mielenkiintoisen Helsingin sanomien (2021) artikkelin asiasta, jossa mainitaan juuri tuo, että huumeneuloja löytyy aivan liikaa esimerkiksi leikkipuistoista.

  Samaisessa artikkelissa myös kirjoitetaan näin:
  ”Euroopassa käyttöhuoneita on jo yhdeksässä maassa. Ne estävät ennen kaikkea huumekuolemia maissa, joissa heroiinia käytetään enemmän kuin Suomessa. Suomessa käyttöhuoneet voisivat parantaa yleisten tilojen turvallisuutta ja mahdollisuuksia kontrolloida huumeiden käyttöä.”

  Toivottavasti siis Helsingin pyytämä erillislaki menisi läpi ja Helsinkiin tulisi Suomen ensimmäinen käyttöhuone.

  Lähteet
  Helsingin sanomat 2021. Huumeiden käyttöhuoneet voisivat viedä narkomaanit pois kaduilta. Viitattu 4.3.2022. https://www.hs.fi/paakirjoitukset/art-2000008504355.html

 3. Hei,
  Hyvä aihe, sillä se saattaa herättää pelkoakin ihmisissä jotka eivät tiedä huumemaailmasta paljoakaan. Itse olen opiskellut mielenterveys ja päihdetyöhön suuntautumisalan ja tutkinut aiheita vapaa ajalla.

  Näen myös huumeiden käyttöhuoeiden hyödyn suomelle. Alamaailmassa liikkuu huumeita, joiden sisällöstä ei todellakaan voi olla varma. Nykyään markkinoille tulleet muuntohuumeet, ovat ongelmallisia, sillä niistä ei edes huumeden kyttäjä itse voi tietää kuinka paljon ja mitä aine sisältää. Monet aineista ei ole seuloissa havaittavissa( Zaref A mtv 10.4.2014)

  Sekakäyttö huumemaailmassa on nykyään enemmän kuin tavallista ja sekin jo itsessään aiheuttaa huumekuolemia. Ne jotka eivät avun piiriin hae ja ovat esimerkiksi asunnottomia, voisi hyöty huumeiden köyttöhuoneista olla heille tarpeellinen.

  Huumeiden käyttöhuoneiden määräaikaista kokeilua suosittelee THL monestakin eri syystä. Sillä voitaisiin saada tietoa miten huoneet vaikuttaisivat huumekuolemiin. Lainsäädöntö ei tällä hetkellä mahdollista käyttöhuoneiden kokeilua.

  Käyttöhuoneiden edut myös nykyään vallitsevalle sekakäytölle, joka on ensinäkin erittäin vaarallista ja toiseksi kadulla likkuu veriteitse tarttuvat taudit ja käyttäjät levittävät likaisien neulojen kautta c-hepatiittiä ja muita veriteitse tarttuvia tauteja. Opastaminen käyttöhuoneissa olisi yksi tehtävä.

  Onneksi kuitenkin tähän suomessa on jo ratkaisu vinkki tai linkki (riippuen kaupungista millä nimellä se on) eli likaisten käyttövälineiden vaihto puhtaisiin. Siellä myös jaetaan ruokaa ja joissain asemilla on lääkärin palvelut käytössä tiettyinä viikonpäivinä. Yleensä lääkärin tarve on tulehtuneiden pistoskohtien hoito tai hoitoon ohjaaminen halukkaille. Myös mahdollisuus testauttaa C-hepatiitti ja HIV.

  lähteet:
  Mtv uutiset Zaref. A 2014 https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/muuntohuumepsykoosit-eivat-ole-katulegenda/3153900

  https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/thl-suosittelee-huumeiden-kayttohuonekokeilua-lue-tasta-perustelut/8344222#gs.s0mlcw

  https://www.vinkki.info/terveysneuvontapisteet

 4. Hyvä kysymys! Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että ainakin suurimpiin kaupunkeihimme tarvitaan tällaisia käyttöhuoneita. Itse en löydä yhtään huonoa puolta asiassa. Jo se, että näissä huoneissa on tarjolla puhtaita välineitä ja käyttö on valvottua, pelastaa monta henkeä, eivätkä likaiset neulat päädy paikkoihin, joissa ne olisivat turvallisuusriski muille.
  Se, että tällaisia huoneita ei ole, ei poista ongelmaa, päin vastoin. Huoneissa valistustyö ja hoitoon ohjaus olisi helpompaa, kun kohderyhmä on helposti lähestyttävissä. Huoneet myös poistaisivat käyttöä julkisista tiloista.
  Suomessa vaan tämä asian eteneminen on kohtuuttoman hidasta, koska asia vaatii lakimuutoksen, kun tuo huumeidenkäyttö on kuitenkin vielä rangaistavaa.
  Löysin Helsingin sanomien artikkelin, jossa kerrottiin, että Helsinkiin suunniteltu käyttöhuone otti askeleen eteenpäin, kun kaupunginhallitus päätti tehdä valtioneuvostolle lainsäädäntöaloitteen huumeiden käyttöhuoneen kokeilun oikeuttavan erillislain säätämisestä (Vuorio 2019). Artikkeli on julkaistu 3 vuotta sitten. Kyseisen aloitteen etenemisestä en löytänyt mitään tietoa.

  Vuorio, J.2019.Helsinkiin suunniteltu huumeiden­käyttöhuone otti askeleen eteenpäin, kaupungin­hallitus päätti hakea lakimuutosta. Viitattu 13.3.2022. https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006055678.html

Kommentoi