Keskushermostoon vaikuttava

Eurooppalainen koululaistutkimus alkoholin ja huumeiden käytöstä (ESPAD) 

European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs eli Eurooppalaista koululaistutkimusta on toteutettu vuodesta 1995. Tutkimuksessa kuvataan eurooppalaisten 15–16-vuotiaiden (yhdeksäsluokkalaisten) nuorten alkoholin ja huumeiden käyttöä ja siinä tapahtuvia muutoksia vuosien aikana. Tutkimus toteutetaan neljän vuoden välein ja viimeisin tutkimus on tehty vuonna 2019. Maita tutkimuksessa oli mukana 39 ja vastanneista suomalaisia yläkoululaisia 5001.  (THL)

Eurooppalainen koululaistutkimus alkoholin ja huumeiden käytöstä (ESPAD)  Read More »

Avan tarina

Tämä on osa minun tarinaani, kokemus läheisen päihderiippuvuudesta.  En ole aiemmin tätä julkisesti avannut, mutta luulen, että samankaltaisia tarinoita voi löytyä muiltakin. Tai ehkä tämän myötä joku ymmärtää edes hiukan paremmin päihderiippuvaisen perheenjäsenen kokemuksia. Vaikeinta on ollut myöntää, että edes minä en voi pelastaa kaikkia, etenkään heitä, jotka eivät halua ottaa apuani vastaan. Postauksen lopusta

Avan tarina Read More »

Huumeiden käyttöhuoneet

Huumeiden käyttöhuoneet tulivat ensimmäistä kertaa tietoisuuteeni sote-vaalien aikana. Osa ehdokkaista kannatti huumeiden käyttöhuoneita, osa vastusti. Ilman asiaan perehtymistä voi helposti ajatella, että miksi niitä tarvitaan? Eikö se vain kannusta käyttämään huumeita? Halusin siis perehtyä asiaan enemmän ja tutkia mitä vaikutuksia käyttöhuoneilla voisi olla. 

Huumeiden käyttöhuoneet Read More »

ODOTTAVISTA ÄIDEISTÄ NOIN 6 % ON PÄIHDERIIPPUVAISIA 

Noin 6 % odottavista äideistä Suomessa on päihderiippuvaisia, tämä tarkoittaa sitä, että vuosittain äidin päihteidenkäyttö aiheuttaa vaaraa 3000-6000 sikiölle. Uudellamaalla syntyy joka päivä 3 päihdevauvaa. Päihderiippuvaisia äitejä on jokaisessa yhteiskunta luokassa, eikä päihteiden käyttö todellakaan aina näy päälle päin. Myöskään sikiön ultrasta sitä ei välttämättä havaita, koska esimerkiksi alkoholin käytöstä johtuvat vauriot ovat usein hermostollisia.

ODOTTAVISTA ÄIDEISTÄ NOIN 6 % ON PÄIHDERIIPPUVAISIA  Read More »

Korvaushoito – verorahojen tuhlausta vai lakiin perustuvaa sairauden hoitoa? 

Korvaushoito on Suomessa vakinaistunut vuonna 2000. (Hakkarainen & Tigerstedt, 2005). Korvaushoito on päihdehuoltolakiin kirjattu ja päihderiippuvaisilla on korvaushoitoon lain mukaan oikeus, mikäli vieroitushoito ei ole auttanut. (Päihdehuoltolaki 41/1986).

Korvaushoito – verorahojen tuhlausta vai lakiin perustuvaa sairauden hoitoa?  Read More »