Työelämä, maahanmuuttajat.

TYÖELÄMÄ
Viimeisimmässä blogissa keskityn maahanmuuttajien työelämään. Työelämä on monella lailla tärkeä ihmisen elämässä: se turvaa taloutta, edistää sosiaalisia kontakteja, lisää kokemusta ja auttaa ylläpitämään yhteiskuntaa. Työelämään pääseminen on tärkeätä myös maahanmuuttajille, jotta eläminen täällä helpottuisi ja kielitaito harjaantuisi lisää. THL:n mukaan ulkomaalaistaustaisen henkilön on haastavaa saada koulutusta vastaavaa työtä. On valitettavaa, että rasismia ja syrjintää esiintyy vielä paljon. Tämä hankaloittaa työelämään pääsyä. Moni olisi halukas tekemään töitä ja edistämään uraansa, mutta tausta on usein esteenä. Haastattelin taas yhtä tuttua ja kyselin hänen kokemuksiaan työelämään liittyen. Keskustelussa nousi esiin työn saannin vaikeus varsinkin, jos on maahanmuuttaja. Hän on itse tehnyt lukuisia hakemuksia omalle alalleen, mutta on päässyt ainoastaan osa-aikatyöhön tutun kautta. Törmään usein tähän aiheeseen, että työtä on vaikeata saada. Toisaalta jos olisit lähihoitaja/hoitoavustaja tai kiinnostunut hoiva-alasta löydät helpommin töitä. Koulutukseen pääsee myös melkein heittämällä vaikka kieli ei olisikaan vielä kovin hyvä. Eli kelpaavatko maahanmuuttajat vain silloin kun on huutava pula alan työntekijöistä?

UTH tutkimuksen mukaan 43 % työikäisistä ulkomailta muuttaneista naisista on korkeasti koulutettuja, mutta eivät etene Suomessa koulutustaan vastaaviin työtehtäviin. Työmarkkinoilla esiintyvä syrjintä on usein esteenä. Minusta on kaksinaismoralismia, että toivomme heidän sopeutuvan maahamme ja tekevän myös osansa työelämässä, mutta töitä ei kuitenkaan tarjota tai tarjotaan työtehtäviä, jossa vaatimuksena on huomattavasti alempi koulutus. Maahanmuuttajia näkee matalapalkkaisilla aloilla kuten siivous tai eri puhtaanapito tehtävissä, ravintola-alalla tai avustajina. Koulutuksia järjestetään myös tietyille aloille ja ohjataan alalle, jossa selkeästi pulaa työntekijöistä. Kaikilla on kuitenkin mielestäni oikeus tehdä sitä työtä mikä itseä kiinnostaa ja on mielekästä. Työ on kuitenkin suuri osa koko elämäämme ja yhteydessä hyvinvointiimme. (THL, 2021.) Yhteiskunnan näkökulmasta katsottuna voisi ajatella, että korkeasti koulutetulla työntekijällä voisi olla meillekin annettavaa.

Uusimpien uutisten mukaan suurin osa maahantulijoista haki viime vuonna työn takia oleskelulupaa. Nousu vuoteen 2020 nähden oli selvästi korkeampi viime vuonna, vaikka elimme ja elämme korona aikaa. Jutusta lisää oheisessa linkissä. (Yle, 2022.)
Yksi edistysaskel parempaan tulevaisuuteen on, että ulkomaalaisten työperäisiin hyväksikäyttötapauksiin pyritään puuttumaan paremmin uuden lakimuutoksen myötä. Tämä mahdollistaa sen, että tapauksia tulee esille ja myös heikompien oikeuksista pidetään kiinni. Tämä vaatii kuitenkin, että eri tahot tekevät yhteistyötä, jotta tapaukset tulevat esille. Luottamuksen rakentaminen on tärkeätä, jotta uhri uskaltaisi kertoa epäoikeudenmukaisuuksista viranomaiselle. Hyväksikäyttöä tapahtuu kuitenkin vielä paljon ja kielen heikkous tai tietämättömyys mahdollistaa tätä ikävää toimintaa. Toivon että pääsemme lähemmäs tasavertaisempaa yhteiskuntaa sekä ajan mukaan rasismin ja syrjinnän loppumiseen. (Yle, 2022.)

Lähteet:
THL. (2021). Maahanmuutto ja kulttuurien moninaisuus: Työelämä. Haettu 12.3.2022 osoitteesta https://thl.fi/fi/web/maahanmuutto-ja-kulttuurinen-moninaisuus/kotoutuminen-ja-osallisuus/tyoelama
Yle. (2022). Uutiset. Maahanmuutto: Ennätysmäärä haki Suomesta oleskelulupaa työn perusteella – turvapaikanhakijoita viime vuonna poikkeuksellisen vähän. Haettu 13.3.2022 osoitteesta https://yle.fi/uutiset/3-12286251
Yle. (2022). Uutiset. Työperäinen maahanmuutto: Ulkomaisen työvoiman hyväksikäytöstä rangaistaan nyt työnantajaa – myös asenteiden pitää muuttua: “Että opitaan arvostamaan myös ei-suomalaisten oikeuksia”. Haettu 13.3.2022 osoitteesta https://yle.fi/uutiset/3-12344295

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

1 ajatus aiheesta “Työelämä, maahanmuuttajat.”

  1. Hei, oli mielenkiintoista lukea sinun kirjoittamasi blogi. Kyllä valitettavasti rasismia on paljon edelleen ja on vaikea edistyä urassa, kun on ulkomaalainen, vaikka korkeakoulututkintoja on opiskeltu ulkomailla eli kotimaassa. Mielestäni pitäisi olla katsomatta taustoihin vaan ottaa töihin pätevyyden kannalta. Ikävä kyllä, että hoitoalalla otetaan myös ulkomaalaisia, kun on hirveä pula. Itse olen töissä hoitoalalla ja näin just tapahtuu. Tasavertainen yhteiskunta pitäisi olla mutta mielestäni ollaan vielä aika kaukana siitä.

Kommentoi