Mielen sisällä- blogin päätös

Mielen sisällä- blogi on tullut nyt päätökseen. Kirjoitimme blogia muutamien viikkojen ajan ja blogikirjoitusten teemana toimi mielenterveys. Kirjoitimme postauksia mielenterveyshäiriöistä, miten ylläpitää omaa mielenterveyttä ja hyvinvointia sekä mitä muita ongelmia mielenterveyshäiriöt voivat tuoda mukanaan. Toimme esille, kuinka maailmanlaajuinen koronapandemia on lisännyt mielenterveysongelmia ja vaikuttanut ihmisten fyysiseen sekä psyykkiseen hyvinvointiin. Käsittelimme myös valitettavaa ilmiötä lasten ja nuorten mielenterveysongelmien kasvusta sekä pohdimme mistä tämä saattaisi johtua. Emme keskittyneet ainoastaan ikäviin asioihin, vaan kerroimme myös positiivisesta mielenterveydestä sekä kuinka lisätä opiskeluhyvinvointia.

Kuuluisa psykologi Sigmund Freud on määritellyt mielenterveyden vuoden 1900- luvun alussa niin, että mielenterveys on ‘’kyky rakastaa ja kyky tehdä työtä’’, mielenterveys vaikuttaa ihmisen elämänlaatuun merkittävästi. Mielenterveys aiheena kiinnostaa monia muita sekä erityisesti meitä. Halusimme kirjoittaa aiheesta, joka on aina ajankohtainen ja tärkeä osa ihmisen hyvinvointia. Mielenterveyden riskitekijät ovat yleensä kasautuvia.

Vaikuttavia riskitekijöitä ovat köyhyys, yksinäisyys sekä päihdeongelmat. Yhteiskunnalla on tärkeä tehtävä: puuttua riskitekijöihin jo varhaisessa vaiheessa, yhteiskunnan toimivilla rakenteilla voidaan ehkäistä riskitekijöiden kasautumista ja mielenterveysongelmien syntymistä. Mielenterveysongelmien hoidossa ei olla kuitenkaan kaikin puolin onnistuttu, mielenterveyspalveluiden pariin hakeutumiseen voi olla korkea kynnys.

Stigma ja ennakkoluulot vallitsevat yhä mielenterveysongelmien ympärillä vahvasti. Tähän on tultava muutos ja aihe on tärkeä tulevaisuudessakin ottaa esille. Myös avun saanti on valitettavan hidas ja uuvuttava prosessi, tähän onneksi pyritään vaikuttamaan tulevaisuudessa Mielenterveysstrategia- ohjelman kautta.

Kiitos kaikille tuesta ja kommenteista ♥

Aurinkoista kevättä kaikille, toivottavat Eveliina, Sandra, Helmi & Janna

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi