Pasova – Kevät 2021

Asenteet, mahdollisuus

On selvääkin selvempi, että vangit ja entiset vangit tulevat elämänpolullaan kohtaamaan erilaisia asenteita heitä kohtaan. On ihmisiä, jotka eivät ymmärrä tai edes halua ymmärtää. Tai niitä, jotka pelkäävät, eivätkä edes tiedä totuutta. Monesti vanki leimataan “pahaksi”, koska on ollut vankilassa. Mutta eihän se tarkoita, että vankilassa oleva olisi paha. Me kaikki olemme ihmisiä, ja osa […]

Asenteet, mahdollisuus Read More »

Yhdessä kohti muutosta

Olutta äidinmaidossa -blogi antoi meille kirjoittajilleen mahdollisuuden ja alustan sukeltaa alkoholisimin maailmaan ja laajentaa ymmärrystämme alkoholismista. Käsittelimme alkoholismia monesta eri näkökulmasta; pohdimme muun muassa alkoholiriippuvuuden syntymisen syitä, alkoholismin vaikutuksia alkoholistiin itseensä ja hänen läheisiinsä, hoitoon hakeutumisen prosessia sekä alkoholikulttuuria Suomessa. Pyrimme tuomaan blogissamme esiin alkoholismiin liittyviä stereotypioita sekä rikkomaan niitä. Koetimme osaltamme tuoda laajasti esiin

Yhdessä kohti muutosta Read More »

Mielen sisällä- blogin päätös

Mielen sisällä- blogi on tullut nyt päätökseen. Kirjoitimme blogia muutamien viikkojen ajan ja blogikirjoitusten teemana toimi mielenterveys. Kirjoitimme postauksia mielenterveyshäiriöistä, miten ylläpitää omaa mielenterveyttä ja hyvinvointia sekä mitä muita ongelmia mielenterveyshäiriöt voivat tuoda mukanaan. Toimme esille, kuinka maailmanlaajuinen koronapandemia on lisännyt mielenterveysongelmia ja vaikuttanut ihmisten fyysiseen sekä psyykkiseen hyvinvointiin. Käsittelimme myös valitettavaa ilmiötä lasten ja

Mielen sisällä- blogin päätös Read More »

PITKÄN MATKAN PÄÄTÖS

Pitkä työmatka on nyt tullut päätökseensä. Matkanteko ei kuitenkaan pysähdy tähän, vaan uusi polku aukeaa edessä. Minne se vie? Se jää vielä nähtäväksi. Joku viisas on sanonut että, kauas on aina pitkä matka. Ehkä näin, mutta näkisimme kuitenkin itse matkan tärkeämpänä kuin määränpään. Matkalla opimme ja koimme paljon, oli tyhjän paperin tuijottamisen kauhua, epävarmuutta omista kirjoittajan lahjoista, totaalisia black outteja kun

PITKÄN MATKAN PÄÄTÖS Read More »

Vankilasta vapautuvan terveydenhuolto

Rikosseuraamuslaitos tekee tiivistä yhteistyötä vankiterveydenhuollon ja yhteiskunnan muiden toimijoiden kanssa, jotta rikosten tie saataisiin katkaistua. Yli puolet vangeista uusii rikoksensa. Vankilassa olevan vangin terveys ja hyvinvointi paranevat, mutta siviiliin palattua asiat voivat mennä helposti uudelleen pieleen, eikä hoitopolkua pystytä ylläpitämään.

Vankilasta vapautuvan terveydenhuolto Read More »

Maahanmuutto eri vaiheissa

Suomeen muuttaessaan maahanmuuttajat tarvitsevat monipuolista apua, erityisesti pakolaiset tarvitsevat usein erityispalveluja sille, että he ovat kokeneet ennen Suomeen muuttoa sotaa, elämää pakolaisleirien hankalissa oloissa ja jopa kidutusta. Tallaiset kokemukset jättävät ihmiseen pitkäaikaisia jälkiä ja vaikeuttavat sopeutumista ja asettumista eri tavalla. Sekä tieto perheenjäsenistä, jotka ovat joutuneet jäämään kotimaahan, voi aiheuttaa huolta, pelkoa, ahdistusta ja syyllisyyttä.

Maahanmuutto eri vaiheissa Read More »

Maahanmuuttajien hyvinvointi

Terveys ja hyvinvointi voi määrittää usealla eri tavalla näkökulmasta riippuen. Tässä blogissa terveys ja hyvinvointi käsitetään Maailman terveysjärjestön määritelmän mukaisesti. Sillä, että terveys ja hyvinvointi ovat dynaamista, fyysistä, psyykkistä, henkistä ja sosiaalista hyvinvointia, eikä pelkkänä sairauden uupujana. Hyvinvoinnin rakenneosat ovat muun muassa terveys, materiaalinen hyvinvointi sekä koettu hyvinvointi.

Maahanmuuttajien hyvinvointi Read More »