Asenteet, mahdollisuus

On selvääkin selvempi, että vangit ja entiset vangit tulevat elämänpolullaan kohtaamaan erilaisia asenteita heitä kohtaan. On ihmisiä, jotka eivät ymmärrä tai edes halua ymmärtää. Tai niitä, jotka pelkäävät, eivätkä edes tiedä totuutta. Monesti vanki leimataan “pahaksi”, koska on ollut vankilassa. Mutta eihän se tarkoita, että vankilassa oleva olisi paha. Me kaikki olemme ihmisiä, ja osa meistä tekee enemmän itselleen haitallisia valintoja, kuin toiset. Monikaan ei välttämättä edes ajattele tekevänsä kauhean suurta rikosta, tai osa voi jopa vahingossa tehdä rikoksen. Syitä on monia, niin kuin myös rikoksiakin.

Lue lisää Asenteet, mahdollisuus

Yhdessä kohti muutosta

Olutta äidinmaidossa -blogi antoi meille kirjoittajilleen mahdollisuuden ja alustan sukeltaa alkoholisimin maailmaan ja laajentaa ymmärrystämme alkoholismista. Käsittelimme alkoholismia monesta eri näkökulmasta; pohdimme muun muassa alkoholiriippuvuuden syntymisen syitä, alkoholismin vaikutuksia alkoholistiin itseensä ja hänen läheisiinsä, hoitoon hakeutumisen prosessia sekä alkoholikulttuuria Suomessa. Pyrimme tuomaan blogissamme esiin alkoholismiin liittyviä stereotypioita sekä rikkomaan niitä. Koetimme osaltamme tuoda laajasti esiin erilaisia näkökulmia ja näin herättää ajatuksia ja keskustelua alkoholistin kohtaamista haasteista ja ennakkoasenteista.

Lue lisää Yhdessä kohti muutosta

Mielen sisällä- blogin päätös

Mielen sisällä- blogi on tullut nyt päätökseen. Kirjoitimme blogia muutamien viikkojen ajan ja blogikirjoitusten teemana toimi mielenterveys. Kirjoitimme postauksia mielenterveyshäiriöistä, miten ylläpitää omaa mielenterveyttä ja hyvinvointia sekä mitä muita ongelmia mielenterveyshäiriöt voivat tuoda mukanaan. Toimme esille, kuinka maailmanlaajuinen koronapandemia on lisännyt mielenterveysongelmia ja vaikuttanut ihmisten fyysiseen sekä psyykkiseen hyvinvointiin. Käsittelimme myös valitettavaa ilmiötä lasten ja nuorten mielenterveysongelmien kasvusta sekä pohdimme mistä tämä saattaisi johtua. Emme keskittyneet ainoastaan ikäviin asioihin, vaan kerroimme myös positiivisesta mielenterveydestä sekä kuinka lisätä opiskeluhyvinvointia.

Lue lisää Mielen sisällä- blogin päätös

PITKÄN MATKAN PÄÄTÖS

Pitkä työmatka on nyt tullut päätökseensä. Matkanteko ei kuitenkaan pysähdy tähän, vaan uusi polku aukeaa edessä. Minne se vie? Se jää vielä nähtäväksi. Joku viisas on sanonut että, kauas on aina pitkä matka. Ehkä näin, mutta näkisimme kuitenkin itse matkan tärkeämpänä kuin määränpään. Matkalla opimme ja koimme paljon, oli tyhjän paperin tuijottamisen kauhua, epävarmuutta omista kirjoittajan lahjoista, totaalisia black outteja kun ei keksitty mistä kirjoittaa seuraavaksi, näkemyseroja tehtävän annosta. Näistä kaikista haasteista selvittiin ja ennen muuta, niistä selvittiin ryhmänä toisiamme tukien ja tsempaten. Blogin kirjoitus oli monelle vierasta ja aluksi kolme meistä suhtautuikin siihen eriasteisen varauksellisesti. Matkan aikana voinee todeta, että kaikkien rohkeus kirjoittaa julkisesti kasvoi ja bloggailuun suhtautuminen muuttui positiivisemmaksi.

Lue lisää PITKÄN MATKAN PÄÄTÖS

Vankilasta vapautuvan terveydenhuolto

Rikosseuraamuslaitos tekee tiivistä yhteistyötä vankiterveydenhuollon ja yhteiskunnan muiden toimijoiden kanssa, jotta rikosten tie saataisiin katkaistua. Yli puolet vangeista uusii rikoksensa. Vankilassa olevan vangin terveys ja hyvinvointi paranevat, mutta siviiliin palattua asiat voivat mennä helposti uudelleen pieleen, eikä hoitopolkua pystytä ylläpitämään.

Lue lisää Vankilasta vapautuvan terveydenhuolto

Maahanmuutto eri vaiheissa

Suomeen muuttaessaan maahanmuuttajat tarvitsevat monipuolista apua, erityisesti pakolaiset tarvitsevat usein erityispalveluja sille, että he ovat kokeneet ennen Suomeen muuttoa sotaa, elämää pakolaisleirien hankalissa oloissa ja jopa kidutusta. Tallaiset kokemukset jättävät ihmiseen pitkäaikaisia jälkiä ja vaikeuttavat sopeutumista ja asettumista eri tavalla. Sekä tieto perheenjäsenistä, jotka ovat joutuneet jäämään kotimaahan, voi aiheuttaa huolta, pelkoa, ahdistusta ja syyllisyyttä. Turvapaikanhakijoiden, pakolaisten ja kiintiöpakolaisten tilanne on erilainen verrattuna työn tai perheen takia tulevaan maahanmuuttajaan.

Kuva: Pexels
Lue lisää Maahanmuutto eri vaiheissa

Maahanmuuttajien hyvinvointi

Terveys ja hyvinvointi voi määrittää usealla eri tavalla näkökulmasta riippuen. Tässä blogissa terveys ja hyvinvointi käsitetään Maailman terveysjärjestön määritelmän mukaisesti. Sillä, että terveys ja hyvinvointi ovat dynaamista, fyysistä, psyykkistä, henkistä ja sosiaalista hyvinvointia, eikä pelkkänä sairauden uupujana. Hyvinvoinnin rakenneosat ovat muun muassa terveys, materiaalinen hyvinvointi sekä koettu hyvinvointi.

Kuva: Pexels
Lue lisää Maahanmuuttajien hyvinvointi