Nuorten voimavarojen vahvistaminen tukee heidän jokapäiväistä elämää

Tämän viikon blogitekstimme käsittelee voimavarojen merkitystä ja sitä, miten nuoria voi auttaa tunnistamaan ja vahvistamaan heidän omia voimavarojaan. Postauksessa avaamme myös voimavarojen tunnistamisen lisäksi nuorten motivaation herättelyn eri lähestymistapoja. Sekä voimavarat että motivaatio ovat yhtälailla yhteydessä nuorten toiveiden ja tavoitteiden saavuttamiseen ja oman hyvinvoinnin vahvistamiseen.

Voimavarat auttavat meitä jokaista selviytymään arjessa. Ne antavat tukea ja voimaa. Voimavarat ovat jokaiselle meille henkilökohtaisia. Voimavarakeskeinen näkökulma yleensä peru​​stuu myönteiseen tapaan suhtautua itseensä. Tavoitteellisuus ja ja toiveikkuus ovat usein keskeisiä voimavara-ajattelun elementtejä. Omat oivallukset voivat luoda pohjan myönteiselle muutokselle sekä omien voimavarojen vahvistamiselle.

Voimavarat voivat liittyä arvomaailmaan sekä ominaisuuksiin, on tärkeä tunnistaa omat arvostuksen kohteet, jotta niitä voi hyödyntää, vahvistaa ja vaalia. Joillekin osa voimavaroista voi olla helposti tunnistettavissa, osa taas voi olla piilossa, mutta heräteltävissä.

On tärkeä muistaa, että nuoret eivät välttämättä itse osaa tunnistaa omia voimavarojaan. Laitan seuraavaksi kysymyksiä, jotka auttavat tunnistamaan omat voimavarat. Näitä on hyvä käydä nuoren kanssa, jolla on vaikeuksia tunnistaa ne omat voimavaransa. Terveyskylä

  • Millaisia asioita on mukava tehdä?
  • Minkälaisista asioista saat mielihyvää?
  • Minkälaisista asioista olet saanut kehuja?
  • Mitkä asiat innostavat sinua?
  • Mistä saat energiaa?
  • Millaiset asiat auttavat sinua jaksamaan vastoinkäymisissä?
  • Mikä auttaa sinua saavuttamaan tavoitteita?
KUVA: Pixabay

Motivaation taso voi vaihdella elämäntilanteen tai päivän mukaan. Nuori ei poikkea tästä muihin ihmisiin verrattuna ollenkaan. Jos näyttää siltä, että nuoren motivaatio on aivan hukassa, niin on hyvä käydä avoimesti läpi yhdessä nuoren kanssa. Ketään ei kuitenkaan voi pakottaa keskustelemaan. Motivaatiota voi herätellä esimerkiksi pitämällä sovitun tauon tapaamisista tai etsimällä nuoren kanssa yhdessä uuden lähestymistavan nuoren tilanteeseen tai ongelmaan liittyen. Psyykkistä työskentelyä ei voi mitenkään nopeuttaa vaan nuori itse määrittelee etenemisen tahdin. Nuoren positiivisen motivaation merkkejä ovat halu käydä läpi asioita omalla tavallaan sekä tapaamisajoista ajoista kiinni pitäminen.

Kaverit, vanhemmat, opettajat tai nuorta auttavat tahot voivat auttaa nuorta vain tiettyyn pisteeseen asti, jos nuorelta itseltään puuttuu oma motivaatio avun vastaanottamisen ja muutoksen suhteen. Nuorella on täysi oikeus mielipiteidensä ilmaisuun, joten niitä ei pidä pelästyä. Nuorten omien vahvojen mielipiteiden tuominen on tavallinen ilmiö. Nuoren motivaatio kuitenkin usein lisääntyy luottamuksen ja yhteistyön edetessä.

On todella tärkeää, että nuori tuo rohkeasti esille omia toiveitaan ja tavoitteitaan hoidon, tuen tai muun vastaavan yhteistyön suhteen. On hyvä muistaa, että voi myös ilmetä vastustusta. Silloin on nuoren ja aikuisten hyvä pohtia miksi nuori vastustaa yhteistyötä: Voiko taustalla olla aiemmat pettymykset avun suhteen tai kokemus siitä että mikään ei kuitenkaan auta. Nuori voi myös ajatella, että kukaan ei oikeasti välitä tai ongelma on oikeasti vanhempien eikä minun.

-Xoxo

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

1 ajatus aiheesta “Nuorten voimavarojen vahvistaminen tukee heidän jokapäiväistä elämää”

  1. Ajankohtainen aihe näin koronan aikaan. Nuorilla ja monella muullakin ikään katsomatta, on varmasti ollut lähiaikoina motivaation puutetta tai vaikeuksia löytää voimavaroja. Tällaisen listan läpikäyminen ja miettiminen varmasti auttaa tutkimaan omia vahvuuksia sekä keinoja voimavarojensa löytämiseen, ja siten paremmin arjessa pärjäämiseen.

    Itse jouduin ikään kuin nuoren silmin lähteä etsimään minun voimavarojani korona kevään alkaessa. Uusi tilanne loi uudet olosuhteet ja siten minun oli löydettävä uudet voimavarat uusista paikoista. Koenkin, että tämä lista olisi ollut todella hyödyllinen työkalu minulle silloin, ja varmasti monelle muullekin. Kiitos siis hyödyllisestä postauksesta! 🙂

Kommentoi