Seksuaalivähemmistöjen ammatillinen tuki

Ammatillista tukea sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöille tarjoavat muun muassa psykologit, järjestöt sekä terveys- ja sosiaalipalvelut. Osa ihmisistä saattaa pohtia, minkälaiseen harrastustoimintaan voi lähteä mukaan, kun taas osa saattaa pohtia sitä, minne ottaa yhteyttä, jotta saisi hiv-testauksen. Jonkun päässä voi pyöriä ajatus siitä, että onko mahdollista saada vertaistukea sekä hengellisissä asioissa, että suhteiden moninaisuudessa. Ammatillinen tuki näihinkin kysymyksiin tulisi olla kaikkien löydettävissä ja toivon, että tämä postaus helpottaa joissain määrin tuen ja tiedon hankintaa.

Kuva: unsplash

Vähemmistöt ovat saattaneet kokea elämänsä aikana ennakkoluuloja, tietämättömyyttä ja syrjintää, joten tästä syystä ammattilaisen olisi hyvä pitää mielessään mahdolliset huonot kokemukset aiemmasta ammattiavusta.

Suomessa seksuaalivähemmistöjen on mahdollista saada erilaisia tuki- ja neuvontapalveluita. Neuvontaa ja tukea voi saada esimerkiksi seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoleen, suhteiden moninaisuuteen sekä syrjintään liittyen. Tukea tarjoaa muun muassa Setan jäsenjärjestöt sekä julkinen sektori.

Setan jäsenjärjestöt tarjoavat erilaisia vertaistuki palveluita puhelimitse, sähköpostilla sekä työntekijän kanssa tapaamisella. Etenkin nuoremmille, omaa seksuaalisuuttaan pohtiville voi olla helpompaa olla ammattilaiseen yhteydessä anonyymisti netissä. On hienoa, kuinka nykyään on mahdollisuus saada ammattilaisen vastauksia ja neuvoja anonyymien keskustelupalstojen sijaan.

 • Muita palveluita on myös Dreamwear Club, jossa jokainen, jota ihmetyttää oma tai läheisen sukupuolikokemus tai sukupuolen ilmaisu, voi ottaa yhteyttä. On ihanaa, kuinka palveluihin voi olla yhteydessä niin puolisot, lapset, isovanhemmat tai ystävät. Ihan kuka vain, joka kokee tarvitsevansa keskusteluapua. Jäsenjärjestöjen jäsenet järjestävät myös erilaisia miittejä, joissa on mahdollisuus tavata uusia ystäviä.
 • Trasek ry  on valtakunnallinen sukupuolivähemmistöjen edunvalvontajärjestö. Järjestö tarjoaa muun muassa lakiteemaan liittyviin ongelmiin tukihenkilöitä sekä apua esimerkiksi transpolille mentäessä.
 • Tukea on mahdollista saada myös hengellisille. Malkus ry järjestää muun muassa hengellisyyteen liittyvää ryhmätoimintaa sateenkaari-ihmisille. On hienoa, kuinka myös hengellisyyttä ei eriytetä seksuaalivähemmistöiltä, vaan kaikki saavat olla jäseniä.
 • Tukea on mahdollisuus saada myös ruotsinkielisille tai suomenruotsalaisille, mutta vähemmän kuin suomeksi.
 • Myös sateenkaariperheille on saatavilla heille kohdistettua tukea, puhelinpalveluiden sekä perhetyöntekijän keskustelun avulla.
 • Oli iloista huomata, että Helsinki Pride -yhteisö ry järjestää ammatillista tukea perheiden, lasten ja omaa identiteettiä podiskelevien lisäksi myös turvapaikanhakijoille.
 • Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöille on myös seksuaalineuvontaa ja muita seksuaaliterveyden palveluita. Chekpoint – miesten kesken , tarjoaa muun muassa anonyymin ja maksuttoman hiv- testauksen miehille, joilla on seksiä miesten kanssa. Palvelu on kuitenkin saatavilla vain isoimmissa suomen kaupungeissa, mikä on harmi, sillä jokaisella tulisi olla tähän mahdollisuus pienellä kynnyksellä.
 • HIVpoint tarjoaa kuitenkin nettineuvontaa, jossa on mahdollista keskustella erilaisista seksitaudeista. Ainoa hiv- tartunnan saaneiden ja aidsia sairastavien potilasjärjestö positiiviset ry, tarjoaa keskustelu apua tapaamisten tai puhelinpalveluiden avulla.
Kuva: unsplash

Monet palvelut kuitenkin palvelevat kaikkia sukupuolesta, uskonnosta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai iästä riippumatta. Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen on tärkeää saada oikeudenmukaista kohtelua. Se ei tarkoita erityiskohtelua vaan arvostavaa kohtaamista ammattilaisilta. Etenkin sateenkaari nuoret saattavat kokea syrjintää myös kotona, joten ammattilaisena olisi tärkeää ottaa huomioon myös kotiolot.

Tukea ja ammattiapua on siis saatavilla monenlaista ja monissa eri järjestöissä. Toivottavasti jokainen, joka kaipaa keskusteluapua, vertaistukea tai rohkaisevaa yhteisöä ympärilleen uskaltautuu ottamaan yhteyttä ammattilaisiin. Vähemmistöillä on vastuu ottaa yhteyttä, mutta ammattilaisillakin on suuri vastuu tekemisissään ja sanomisissaan.

Ammattilaisillakin on vastuu

Potilaiden tasa-arvoinen kohtelu tulisi olla itsestäänselvyys, jostain syystä se ei sitä kuitenkaan ole.

Helsingin sanomien artikkelissa kirjoitetaan sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen tarpeesta laadukkaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Suurin osa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kokemasta syrjinnästä on tiedostamatonta. Hyvistä tarkoitusperistä huolimatta myös terveys- ja sosiaalialan työntekijät voivat käyttäytymisellään pelkistää stereotypioita tai uusia syrjiviä ennakkoluuloja. Vähemmistöt voivat jäädä täysin ilman palveluita, jos esimerkiksi lomakkeet ja hoitomuodot on suunniteltu ainoastaan enemmistön tarpeille.

Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja moninaisuus pitäisi näkyä myös terveysasemien lomakkeissa, ammattilaisten asenteissa sekä sanavalinnoissa. Ammatillinen tuki tarkoittaa myös asiakkaan arvostusta ja käytännön toteutuksia tasa-arvon edistämiseksi. Vähemmistöjen tulisi saada osallistua ammatillisen tuen kehittämiseen sekä palveluiden edistämiseen, joita he kuitenkin käyttävät.

Jokainen ammattiryhmä hyötyy varmasti psykologiliiton julkaisemasta ohjeistuksesta, jossa opastetaan tarkastelemaan omia ennakkoluuloja ja asenteita. Vastuu ei rajaudu vain seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kanssa työskenteleville, vaan kaikille. Ammatillinen tuki pitää sisällään arvostuksen, kielenkäytön sekä tiedostamisen esimerkiksi syrjinnän psykologisista vaikutuksista.

Lain puolestakin kohtaamisen tulisi olla tasa-arvoista jokaiselle. Potilaslain mukaan potilaalla on oikeus tulla kohdatuksi tasa-arvoisesti ja asiallisesti terveydenhuollon palveluissa. Myös tasa-arvolaki kieltää syrjimästä ketään sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun perusteella. Potilaiden tasa-arvoinen kohtelu on kaikille samaan aikaan itsestäänselvyys, mutta samalla hyvin vaikea asia toteutettavaksi.

Palveluita on Suomessa paljon, ne vain pitää löytää. Muistutan vielä, että jokaisella on oikeus hyvään kohteluun, ihmisarvoa, vakaumusta sekä yksityisyyttään kunnioittaen.

Laitan alle vielä linkkejä, avun ja tuen etsimisen helpottamiseksi.

https://pride.fi/tietoa-ja-tukea/tukijaneuvonta/

https://seta.fi/palvelut/

https://mieli.fi/fi/sateenkaarinuorten-itsemurhariski

Rakkautta ja rohkeutta <3

Julia

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

1 ajatus aiheesta “Seksuaalivähemmistöjen ammatillinen tuki”

 1. Ensimmäisenä haluan sanoa kiitos bloginne teemasta – aihe on tärkeä ja lähellä omaa sydäntäni, joten mielestäni on todella hienoa, että tuotte valoa lgbtq+:n kirjaavaan yhteisöön!

  Toiseksi, tämän postauksen idea on erinomainen ja todella hyödyllinen. Ihanaa nähdä niin paljon erilaisia palveluita koottuna yhteen paikkaan, ja hyväksyminen ja ihmisenä kohteleminen muissakin ammatillisissa yhteisöissä oli hyvä tuoda esiin. Joskus ennakkoluuloja vain on, mutta ennakkoluuloja vastaan on hyvä tietoisesti taistella jo pelkkien ihmisoikeuksien kunnioittamisen vuoksi.

  Artikkelista ja priden ja setan sivuilta löytyy tonneittain palveluita, jotka ovat monille lgbtq+ yhteisössä oleville ihmisille hyödyllisiä ja jopa elämänpelastavia. Henkilökohtaisesti ihastuin kovasti myös sateenkaareville uusille perheille suunnattuihin palveluihin, joita en todellakaan ennen tätä artikkelia ja sen linkkejä tiennyt olevan olemassa. Sitä oppii jotain uutta joka päivä!

Kommentoi