Miksi maahanmuuttoa tarvitaan?

Maahanmuutto on vieläkin kiistanalainen aihe, josta monella on omat eri mielipiteet. Perusteltuja argumentteja löytyy sekä huonosta että hyvästä puolesta, mutta miksi maahanmuuttoa voi sanoa hyväksi asiaksi nykyisessä Suomessa.

Suomi on kuuluisa omasta suvaitsevasta kansasta, mutta tutkimuksen mukaan noin puolet ei pysty ottamaan kantaa siihen, ovatko suomalaiset suvaitsevia vai ei (Orklasuomi 2020). Uskon, että maahanmuuton kautta lapset, nuoret ja aikuiset vähitellen tottuvat erilaisuuteen, mikä taas vähentää ennakkoluuloja ja näin lisää avomielisyyttä. Rasismi on aina huono asia, eikä etnisen alkuperän tulisi vaikuttaa ylipäätään mihinkään negatiivisella tavalla. Kaikki me olemme ihmisiä, ja maahanmuutto edistää sitä ajatusta.

Kuva: Pixbay

Erilaisuus ei ole huono asia, vaan se tuo mukanaan erilaisia kulttuureja, tieteitä ja taiteita. Uudet näkökulmat ja näkemykset muuttavat meidän maailmankatsomuksia, koska joudumme havainnoimaan ja pohdiskelemaan asioita ikään kuin uudestaan. Uudet skeemat ohjaavat ja suuntaavat meidän ajattelua, käsityksiä ja toimintaa uudestaan. Laajan maailmankatsomuksen myötä kyky ymmärtää kehittyy, ja opimme käsittelemään asioista ei pelkästään subjektiivisesti vaan myös objektiivisesti. Näin uusi kulttuuri voi synnyttää mielenkiintoa, eikä vaan kielteisiä tunteita. Uuteen kulttuuriin tutustumisen kautta voi löytää uusia kavereita tai elämänkumppanin, mikä taas vähentäisi yksinäisyyttä ja edistäisi hyvinvointia.

Kolmas kannustava ajatus maahanmuutolle on työvoiman lisääminen. Suomen väestö jatkuvasti ikääntyy ja syntyvyys laskee. Työikäisten ihmisten määrä vähenee joka vuosi, eikä työntekijöitä riitä kaikille aloille. Maahanmuutto on yksi vahvimmista tekijöistä, joilla voi ratkaista työmarkkinoiden ongelmia ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaa. (Intermin 2020.)

Viimeinen ajatus olisi kielitaidon paraneminen. Maahanmuuton myötä alamme kuulemaan yhä enemmän erilaisia kieliä. Esimerkiksi englantia, venäjää ja viroa. Erilaisten kielten käyttäminen synnyttää niiden tarjoamisen tarvetta. Laaja kielitaito on aina hyvä asia, joka vaikuttaa hyvin aivotoimintaan ja ihmisten väliseen vuorovaikutukseen. Samalla laaja kielitaito avaa monia mahdollisuuksia työelämässä ja mahdollistaa kansainvälistä kauppaa.

Miksi maahanmuuttoa tarvitaan Suomessa sinun mielestä?

Lähteet:

https://www.oulunkauppakamari.fi

http://www.orklasuomi.fi/

https://intermin.fi/maahanmuutto/tyovoiman-maahanmuutto

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi