Aistilelut ja apuvälineet mukana koulussa sekä arjessa

kuva: pixbay

Kun, aivokuoren aktivaatio taso laskee liian alhaiseksi esimerkiksi oppimistilanteessa, on lapsen hankala keskittyä koulussa annettuun tehtävään. Lapsi pyrkii tällöin itsesäätelemään aivokuoren aktiivisuutta levottomalla käytöksellä, mikä johtaa usein koulunkäynnin vaikeuksiin. Mikäli lapsi kokee tarkkaavaisuuden kanssa ongelmia, ei siihen toruminen auta, vaan lasta tulee pyrkiä tukemaan erinäisin keinoin, jotta keskittymiskyky saataisi pidettyä normaalilla tasolla. Neuropsykologiset häiriöt aiheuttavat lapselle tunne-elämässä sekä oppimisessa monia erilaisia haasteita. Lapsella saattaa olla hankaluuksia keskittyä tai hahmottaa antamaa tehtävää, jonka vuoksi oppiminen on hankalaa.

Muun oppimisen tukemisen lisäksi, erityisillä apuvälineillä voi olla positiivinen vaikutus lapsen oppimisen kannalta. Lelujen hypistely lisää lapsen keskittymiskykyä, sekä auttaa lasta hienomotoriikan kehittymisessä. Keskittymiseen lapsi saa usein apua erilaisilla puristettavilla- ja hypisteltävillä leluilla. Painopeitoilla, tyynyillä ja pehmoleluilla on myös rauhoittava vaikutus levottomiin lapsiin. Ergonomiset istuintyynyt ovat suosittuja kouluikäisillä lapsilla, sillä ne auttavat lasta rentoutumaan, ja tätä kautta myös keskittymään. 

Neuropsykologisista vaikeuksista kärsivät lapset ovat erityisen herkkiä, ja he havainnoivat jatkuvasti ympärillään tapahtuvia asioita. Tämän vuoksi lapset ylikuormittuvat helposti, ja se voi saada aikaiseksi hankalia tilanteita myös kotona arjessa. Aistileluista ja apuvälineistä saa siis oivan avun päiväkotien, koulujen ja terapioiden lisäksi myös arjen keskelle kotiin.

Kuva: pixbay

Aikuiselle ei välttämättä ole aina helppoa muistaa, että neuropsykologisista vaikeuksista kärsivän lapsen käytösmalli ei ole tahallista – tai ilkeyttä. Silloin kun ulospäin näkyy vain ei toivottu käyttäytyminen, kuten impulsiivisuus tai tarkkaamattomuus, saatetaan ajatella, että lapsella ei ole minkäänlaista kuria tai käytöstapoja. Tästä syystä lapset saavat usein kuulla kieltoja, käskyjä sekä vaatimuksia käytöksen muutokselle. Tällaisesta käytöksestä lapsi usein vain provosoituu enemmän.

Jokaisen aikuisten tulisi miettiä millaisella tavalla kohdata ja tukea lasta, joka kokee arjessaan hänestä riippumattomia haasteita. Millaisen peilikuvan haluat lapselle antaa?

Kuva: Pixbay

Alle vielä listattuna muutama verkkokauppa, joiden kautta on mahdollisuus tutustua leluihin ja välineisiin.

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

2 ajatusta aiheesta “Aistilelut ja apuvälineet mukana koulussa sekä arjessa”

  1. Moi Anastacia,

    Kiitos mielenkiintoisesta ja tärkeästä blogipostauksesta! Työskentelen itse lasten kanssa, joilla on erityisen tuen tarpeita ja tästä syystä oli mielenkiintoista lukea aiheesta.
    Monien voi olla vaikeaa ymmärtää lapsen käytöksen taustalla olevia tekijöitä, ja sen sijaan nähdä syynä vain lapsen “ilkeyden” tai “pahantahtoisuuden”. Jos tällaista ajattelumallia ei saada katkaistua, lapsi ei todennäköisesti koskaan saa tarvitsemaansa tukea ja apua.
    Olisikin itse mielenkiintoista pystyä tutustumaan erilaisia apuvälineitä käsittelevään tutkimukseen – kuinka paljon ne oikein voisivat auttaa 🙂

Kommentoi