Olisiko minusta erityislapseni omaishoitajaksi?

Olisiko minusta erityislapseni omaishoitajaksi? Moni erityislapsen vanhempi pohtii varmasti tätä kysymystä mielessään. Lisäksi saattaa mietityttää millä perusteilla omaishoidon tukea saadaan ja kuuluuko oma lapsi tuen piiriin. Olen koonnut tähän blogi postaukseen mahdollisimman kattavan, mutta tiiviin tietopaketin omaishoidontuesta sekä siihen liittyvistä muista kysymyksistä.

Omaishoitajat mielletään usein iäkkäitä ja sairaita aikuisia hoitaviksi henkilöiksi. Kuitenkin erityislapsen vanhemmat voivat myös toimia lapsensa omaishoitajina, mikäli lapsella on pitkäaikaissairaus, vamma tai erityisen tuen tarve, eikä lapsi pärjää arjessa ilman apua, tukea ja ohjausta. Omaishoitajaliiton mukaan omaishoitaja on henkilö, oka pitää huolta perheenjäsenestään tai muusta läheisestään, joka sairaudesta, vammaisuudesta tai muusta erityisestä hoivan tarpeesta johtuen ei selviydy arjestaan omatoimisesti.

 Omaishoidon tukea määrittelee laki ja sieltä voi käydä katsomassa esimerkiksi tuen myöntämisedellytyksiä. Tiivistetysti ilmaistuna omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka koostuu hoidettavalle annettavista palveluista sekä hoitajalle annettavasta vapaasta, hoitopalkkiosta ja omaishoitoatukevista palveluista. Omaishoidon tukea haetaan oman kunnan sosiaalitoimesta.

Erityislasten vanhemmuus ja omaishoidon tuki -oppaassa esitetyn seitsemän kysymyksen avulla voi alustavasti myös itse tunnistaa onko oman lapsen kodalla erityislapsen omaishoitotilanne. Oppaasta löytyy myös paljon muuta tietoa erityislasten vanhemmuudesta ja omaishoidon tuesta. Kannattaa kurkata!

Oppaassa esitetyt kysymykset:

1. Onko lapsellasi pitkäaikaissairaus, vamma tai erityis tuen tarve?

2. Tarvitseeko lapsesi tavanomaista enemmän ohjausta ja apua arjen toimiin?

3. Oletko usein huolissasi lapsestasi ja elämäntilanteestasi?

4. Onko asiointisi sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä virastoissa lisääntynyt?

5. Pitääkö sinun ohjeistaa lapsesi tilapäishoitajaa tavanomaista enemmän, kun et itse ole läsnä?

6. Jäävätkö omat toiveesi ja tarpeesi taustalle?

7. Oletko huomannut edellä mainittujen asioiden kuormittavan sinua erityislapsen vanhempana?

Jos vastaat useampaan kysymykseen ”kyllä”, kyseessä voi olla erityislapsen omaishoitotilanne.

Kuva: Freepik.com

Mutta millaista on omaishoitajana toimiminen? Mitkä ovat työn plussat ja miinukset? Millainen on omaishoitajana työskentelevän vanhemman hyvinvointi? Näitä kysymyksiä tutkivat Harju ja Korpikoski opinnäytetyössään.

Harjun ja Korpikosken kyselyyn vastasi 13 erityislapseen omaishoitajaa. Alle olen koonnut muutamia tutkimuksesta poimittuja näkökulmia omaishoitajan työhön liittyen:

Omaishoitajuus koettiin tutkimuksen mukaan raskaaksi ja kuormittavaksi. Omaishoitajuus koettiin myös hyvin aikaa vieväksi ja se verotti elämän muiden osa-alueiden hyvinvointia. Arjen kuormittavuus lisäsi hoitajan uupumisen riskiä. Sosiaalisten kontaktien puute, yksinäisyys, omaishoidon korvauksen pienuus sekä vastuun kantaminen rasittivat myös omaishoitajien jaksamista. Silti omaa lasta haluttiin mieluummin hoitaa kotona tutussa ja rakastavassa ympäristössä.

Positiivisiksi ja voimaannuttaviksi asioiksi koettiin positiivinen elämänasenne, oma pärjääminen vaativassa työssä sekä perheen ja läheisten tuki. Lisäksi vertaistuki koettiin merkittäväksi voimavaraksi. Muita hyvinvointiin vaikuttavia asioita olivat tukiperheet, tukihenkilöt, kodinhoitaja, perhelomitus tai tilapäishoito sekä tuettu asuminen ja lapsen päivähoito. Omaishoitajan työ koettiin kokonaisuudessaan tärkeäksi ja merkitykselliseksi, jota ohjaa rakkaus ja huoli omaa lasta kohtaan.

Toivottavasti tästä tietopaketista oli hyötyä. Oman kunnan soisaali- ja terveyspalveluista saat lisätietoa ja opastusta omaishoitoa koskeviin kysymyksiin. Lisäksi lisätietoa ja tukea voit löytää seuraavista linkeistä:

Kelan kuntoutuskurssit erityislapsille ja omaishoitajille

Tukea omaishoitotilanteisiin

Omaishoitajaliitto

Palveluopas omaishoitajille ja läheisille

Leijonaemot ry

Kehitysvammaisten tukipiiri ry

Erityislasten Omaiset ELO ry

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

2 ajatusta aiheesta “Olisiko minusta erityislapseni omaishoitajaksi?”

  1. Olet tuonut todella tärkeän asian esille! Kun työskentelin vielä päiväkodissa, oli meillä hoidossa 3 vuotias lapsi kenen kaksoissisarus oli kotona isän kanssa. Isä oli siis luopunut työpaikastaan, ollakseen omaishoitaja lapselleen, kenellä oli todella vaikean sairaus ja jokainen päivä oli taistelua. Kaksoset kasvoivat ja niin myös toinen sisaruksista sai luvan lääkäriltä aloittaa päiväkodin avustajan kanssa. Vanhemmat olivat samaan aikaan huojentuneita mutta myös huolissaan. Lapsella oli kuitenkin edelleen omat sairaudet ja lääkitykset, jotka vaativat tarkkaa toimimista. Lapsesta kuitenkin huomasi kuinka onnellinen hän oli saadessaan aloittaa päiväkodin! Niin kuin Iina sanoit että omaishoitajana koetaan positiiviseksi asiaksi, positiivinen elämänasenne ja se on kyllä tässä varsin tärkeää!

    1. Kiitos kommentistasi! 🙂 Myös sinun kokemuksesta nousee todella tärkeä asia esille, se että miten esimerkiksi päiväkotiin pääsy voi olla myös lapselle tärkeä ja voimaannuttava kokemus. Kiitos kun jaoit kokemuksesi.

Kommentoi