Siskonmakkarasoppaa blogin esittely

Olemme neljä toisen vuoden sosionomiopiskelijaa Laurea Tikkurilan kampukselta. Blogissa käsittelemme erilaisia aiheita ja teemoja, jotka tarkastelevat erityislasten tarpeita, tukemista, haasteita sekä myös iloja ja onnistumisia, unohtamatta erityislasten vanhempien sekä sisarusten hyvinvointia ja jaksamista.

Siskonmakkarasoppaa blogin nimen taakse kätkeytyy ajatus siitä, kuinka arki monine haasteineen voi olla välillä aikuisen silmissä aikamoista soppaa ja kuinka erityislapsi tuo siihen mukaan oman mausteensa, mutta kuinka se tuntuu myös lämpimältä, turvalliselta ja maukkaalta, jota mielellään nauttisi lisää. Tervetuloa seuraamaan blogimme mielenkiintoisia ja koskettavia aiheita, joita käsittelemme viikoittain vaihtuvilla teemoilla.

-Elina, Essi, Helina & Iina

Kiitos ja kumarrus!

Kuva: Pixabay

Olemme päässeet muutamien viime kuukausien aikana perehtymään erityislapsi perheiden maailmaan: iloihin ja suruihin, onnistumisiin ja haasteisiin. Suuri kiitos kaikille lukijoillemme ja erityiskiitos ajatuksia herättäneistä kommenteista! Oli mahtava huomata kirjoitusten herättävän keskustelua ja mielenkiintoa käsiteltyä asiaa kohtaan. Toivottavasti te lukijat olette saaneet tulevaisuutta ajatellen itsellenne uusia työkaluja ja lisää tietoutta.

Pääsimme raapaisemaan tärkeän aiheen pintaa ja blogitekstien lisääntyessä huomasimme, että aiheita teksteille olisi ollut aivan lukematon määrä ja tämän sopan hämmentämistä olisi voinut hyvinkin vielä jatkaa. Ajan ollessa kuitenkin rajallinen päädyimme nappaamaan siskonmakkarasoppaamme aineksia melko laajasti aihe alueeltamme.

Matkan varrella soppaa hämmensi useampi kokki ja toisinaan mausteitakin eksyi monen kokin toimesta hieman reippaalla kädellä. Blogin kirjoittaminen ei ollut meille ennestään tuttua ja alussa aikaa tuhraantuikin melkoisesti käytänteiden opetteluun. Monesti tuntui, että olisi helpompi käydä lähikaupassa hakemassa valmisruokaa ja heittää soppakauha nurkkaan. Loppujen lopuksi onnistuimme tasapainottamaan siskonmakkarasoppamme maut sekä ainessuhteet ja sopasta tuli oikein makoisa kokonaisuus, jota voimme nyt tyytyväisinä syödä.

Tunnelmallista syksyä ja rauhallista joulun odotusta kaikille!       

Terveisin Elina, Essi, Helina & Iina

Kuvat kommunikoinnin tukena

Erityislapsiperheen arkeen kuuluu usein monenlaisia vuorovaikutukseen ja kommunikaatioon liittyviä haasteita.  Pelkästään sanallisesti annettujen ohjeiden vastaanottaminen voi olla haastavaa ja vaikeuksia lisäävät entisestään lapsen mahdolliset keskittymisongelmat. Sanallisen ohjauksen lisäksi käytetään usein kuvia ohjaamaan lapsen toimintaa, jolloin lapselle konkretisoituu paremmin se mitä häneltä odotetaan kussakin tilanteessa. Erityislasten ohella leikeissä ja toiminnassa käytettävät kuvat innostavat sekä tukevat kaikkia lapsia. Kuvien käyttö arjessa kommunikoinnin tukena luo lapselle mahdollisuuden omatoimiseen itsensä ilmaisuun, vahvistaa lapsen osallisuutta ja lisää hänen osallistumistaan. Kuvia käytetään toiminnan tukena niin päiväkodeissa kuin kouluissakin ja kuvien tuonti myös kotiin rutiinien helpottamiseksi voi luoda helpotusta arkeen.

Lue lisää Kuvat kommunikoinnin tukena

Sisaruus erityislapsiperheissä

Ei välttämättä tule ajatelleeksi heti, että erityislapsiperheissä erityisyys koskettaa vanhempien ja itse erityislapsen lisäksi suuresti myös perheen muitakin lapsia. Keväällä sattunut tilanne omien lasteni kanssa herätti minut ajattelemaan asiaa. Etsin aiheesta tietoa ja sain huomata, että erityisperheissä muiden lapsien jääminen jopa näkymättömäksi on valitettavasti todellinen olemassa oleva uhka.  Tämä asia on mielestäni hyvä tiedostaa sosiaalialalle työllistyessä ja tässä blogikirjoituksessani tuonkin esille muutamia löytämiäni, mielestäni hyödyllisiä, vinkkejä ja huomion arvoisia seikkoja erityislapsen sisaruuteen liittyen.

Lue lisää Sisaruus erityislapsiperheissä

Oppimisympäristönä sairaalakoulu

Suomessa on hieman yli 30 sairaalakoulua ja ne toimivat muun muassa yliopistollisten sairaaloiden yhteydessä. Sairaalakoulu on erityiskoulu, joka kuuluu sijaintikaupunkinsa opetustoimen alaisuuteen. Opetus on pienryhmäopetusta, luokassa keskimäärin 6 -10 oppilasta. Yhteistyö sairaalan eri osastojen kanssa erottaa sairaalakoulun muista erityiskouluista. Sairaalakoulun tavoitteena on turvata koulunkäyntimahdollisuus oppivelvollisuusikäisille sairaalassa oleville lapsille ja sairaalakoulujen säännöspohjan uudistuksen myötä nykyään myös erikoissairaanhoidon avohoitopotilaana oleville oppilaille.

Lue lisää Oppimisympäristönä sairaalakoulu

Erityslapsiperheiden arjen jaksamiseen apua tukihenkilö- ja tukiperhetoiminnasta

Arjen ollessa kiireistä ja kun erityislapsi tuo siihen vielä omat haasteensa, voi vanhempien jaksaminen olla koetuksella. Arkeen voi parhaimmillaan sisältyä vanhempien työ, lapsen tai lapsien koulu ja / tai päiväkoti, vanhempien ja lasten harrastukset sekä normaalit arjen rutiinit ja velvoitteet. Joissain tapauksissa vanhempia voi olla myös yksi, jolloin arjen pyörittäminen on kokonaan yhden vanhemman vastuulla. Erityslapsen tuen ja avun tarpeen määrä riippuu tietysti yksilöstä sekä erityisyyden laadusta. Tosiasia on kuitenkin se, että erityislapsi omine haasteineen kaipaa vanhemman tukea ja avustusta kaikissa arjen tilanteissa. Mikäli lapsia on useampia saattavat vanhemmat painia myös ongelman kanssa, jossa heistä tuntuu, etteivät aika ja voimavarat jakaudu tasapuolisesti kaikkien lasten kesken. Vanhemmat saattavat kaivata arkeensa pientä hengähdys hetkeä, jossa saisivat vahvistettua omia voimavarojaan ja jaksamistaan. Toisaalta myös lapset voivat kokea tarvitsevansa erityishuomiota ja tukea turvalliselta aikuiselta. Tällöin tukiperhe tai tukihenkilötoiminta voi auttaa perhettä arjen jaksamisessa sekä erityislasta ja hänen sisaruksiaan turvallisen kehityksen takaamisessa.

Lue lisää Erityslapsiperheiden arjen jaksamiseen apua tukihenkilö- ja tukiperhetoiminnasta

Ratkaisematon palapeli – inklusiivinen koulu

Kuvittele tilannetta, jossa vaikkapa alakoululainen Peetu istuu luokassa hiljaa paikallaan. Peetulla on todettu oppimisen vaikeuksia, joihin hän tarvitsisi opettajan ajoittaista huomiota. Joillain tunneilla Peetu pääsee vielä erityisopettajan luo opiskelemaan, mutta nyt on tunti oman luokan kesken. Luokassa opiskelee myös, Lari, ADHD- diagnoosin kanssa elävä oppilas. Hän ei useinkaan pysty istumaan kokonaista tuntia paikallaan tarvitsematta henkilökohtaista toiminnan ohjausta. Opettajan täytyy puuttua ja tukea Laria, koska hänen tuentarpeensa luokkarauhan säilymiseksi on näkyvämpi, kuin Peetun. Avustajaa näin ”vähäisten” tukien tarpeiden vuoksi luokkaan ei ole ollut mahdollisuutta saada, jokaiselle tunnille, sillä joillain muilla luokilla on vieläkin enemmän tarvetta ja resurssit niin rajalliset.

Lue lisää Ratkaisematon palapeli – inklusiivinen koulu

Vanhempien puheenvuoro

Suomessa oli vuonna 2015 85 000 tehostettua tai erityistä tukea saavaa lasta. Erityistä tukea voi tarvita, kun oppimisen, kasvun ja kehityksen edellytykset ovat heikentyneet toimintavajavuuden, vamman tai sairauden vuoksi. Erityislapsen perheen elämä näkyy ulkopuolisille lähinnä joko säälinä tihkuvina sairaalatarinoina, hyväntekeväisyyskeräyksinä tai tilastopuheena. Erityisarjen sulkeutuminen kotiin ei liitykään vanhempien laiskuuteen tai haluttomuuteen vaan usein kotiin jäädään apuvälineiden, ulkomaailman suhtautumisen, hankalan käytöksen, lapsen jaksamisen tai liikkumisen vaikeuden myötä.

Lue lisää Vanhempien puheenvuoro

Kehitysvammaisten palvelusäätiö KVPS – Erityislapsiperheiden hyvinvoinnin tukena

Erityislapsen perhe tarvitsee usein jaksamisen avuksi tukea ja apua arjen tilanteisiin. Oikeanlaisen avun saaminen ennen, kuin tilanne ajautuu totaaliseen kaaokseen ja huoltajien voimat ehtyvät lopullisesti on tärkeää. Avun pyytäminen ja vastaanottaminen voi kuitenkin olla toisinaan hyvinkin haastavaa. Vanhemmat voivat kokea olevansa huonoja ja epäonnistuneita kasvatustehtävässään tarvitessaan ”lomaa” perhe-elämästään. Oman rajallisuutensa ymmärtäminen ja rohkeus ulkopuolisen avun vastaanottamiseen ovat vahvuus ja ylpeyden aihe, eivät merkki epäonnistumisesta, luovuttamisesta tai huonoudesta. Tässä blogitekstissä keskitytään Kehitysvammaisten palvelusäätiön KVPS:n toimintastrategiaan ja sen tarjoamiin eri palveluihin, joiden avulla erityislasten perheet saavat kaivattua tukea arkeen ja lomaa arjen pyörityksestä.

Lue lisää Kehitysvammaisten palvelusäätiö KVPS – Erityislapsiperheiden hyvinvoinnin tukena

Olisiko minusta erityislapseni omaishoitajaksi?

Olisiko minusta erityislapseni omaishoitajaksi? Moni erityislapsen vanhempi pohtii varmasti tätä kysymystä mielessään. Lisäksi saattaa mietityttää millä perusteilla omaishoidon tukea saadaan ja kuuluuko oma lapsi tuen piiriin. Olen koonnut tähän blogi postaukseen mahdollisimman kattavan, mutta tiiviin tietopaketin omaishoidontuesta sekä siihen liittyvistä muista kysymyksistä.

Lue lisää Olisiko minusta erityislapseni omaishoitajaksi?

Blogeista vertaistukea erityislapsiperheiden arkeen

” Minun piti kirjoittaa teille villistä arjestamme neljän kotikoululaisen opettajana. Aioin kirjoittaa tunnelmiani ylös heti, kun eteen tulee sopiva rauhallinen hetki. Ei tullut rauhallista hetkeä. Ykkös- kolmos- viitos – ja seiskaluokka päättyi ilman luokkakavereiden näkemistä tai todistusten jakoa. Kuudesta suusta tuli ulos iso huokaus, ja läppärien kannet pamahtivat tiukasti kiinni.
Rauhallinen hetki on nyt. Istun yksin mökissä keskellä Kainuun korpea. Lapset nauttivat isovanhempiensa seurasta noin sadan kilometrin päässä. Mieheni istuu työkoneensa äärellä kaivon juurella. Olemme kahdestaan viisi yötä. Viimeksi olimme kahdestaan viisi yötä neljätoista vuotta sitten..”

Lue lisää Blogeista vertaistukea erityislapsiperheiden arkeen