Lasten hyvinvointi koronapandemian aikana

Lasten hyvinvoinnista on puhuttu paljon niin yhteiskunnallisella, valtakunnallisella kuin yksityisellä tasolla koronapandemian aikana. Poikkeustila on tuonut paljon uusia muotoja sekä haasteita lasten hyvinvoinnin tehokkaaseen seurantaan. Koronapandemian aikana Helsingin Sanomat on julkaissut Lasten uutisten uutislähetyksiä joka arkipäivä. Lisäksi Helsingin Sanomat julkaisevat viikoittain Lasten uutiset sanomalehtenä, jossa lapset ovat itse mukana tekemässä uutisia toimituksen kanssa. Uutisaiheen ilmi tuominen tavoittaa lapset sen selkokielisyyden avulla, sekä samaan aikaan tukee lasten varhaissivistystä ja lukutaitoa.

“Lapsilla on valtava tiedonjano ja halu ymmärtää maailman monimutkaisia kysymyksiä. Tätä varhaissivistystä ja lasten lukemista tahdomme tukea tekemällä oman uutislehden lapsille. Kuluva kevät on osoittanut, miten merkityksellinen Lasten uutiset on ollut lapsille tietolähteenä ajassa, jossa heidän oma elämänsä on mennyt uusiksi koronaviruksen takia”, Helsingin Sanomien päätoimittaja Anu Ubaud.

Yksi käsiteltävistä uutisaiheista on ollut lastensuojelu koronan aikana. Lasten uutiset julkaisivat oman Youtube -videon 7.5.2020, jossa kerrotaan mitä lastensuojelu tekee. Videolla toimittaja kertoo, kuinka poikkeustilan aikana lapsiperheiden ongelmat saattavat pahentua ja joissakin perheissä ilmenee väkivaltaa. Toimittaja kertoo myös, että lastensuojelu on viranomaistaho, jolla on lailla määrätty tehtävä huolehtia lasten turvallisuudesta. Nyt poikkeusolojen aikana lastensuojeluilmoituksia on tullut normaalia vähemmän, joka ei välttämättä ole positiivinen asia. Ilmoitukset ovat suurimmaksi osaksi tulleet kouluista ja päiväkodeista. Tämä tarkoittaa siis sitä, että kun lapset ovat siirtyneet kotiopetukseen, opettajien ja ohjaajien on hankalampi päästä keskustelemaan lapsen kanssa hänen hyvinvoinnistaan tai seuraamaan lapsen kehitystä. Ulkopuolisen on vaikeampaa huomata lapsen haasteita ja huolia. Videossa kehotetaan kuulijaa (lasta) kertomaan ongelmista jollekin tutulle aikuiselle, esimerkiksi sukulaiselle tai opettajalle.

Kevät 2020

Ylen julkaiseman artikkelin mukaan keväällä 2020 kuntien ja kaupunkien lastensuojeluyksiköt olivat jo varautuneet kysynnän kasvuun. Vielä huhtikuussa kysyntäpiikki oli alhainen, mutta tarpeen tiedettiin tulevan kasvamaan lähiviikkojen aikana. Suurten kaupunkien lastensuojelusta vastaavat johtajat arvioivat, että poikkeustilanne voi kärjistää perheiden kriisejä, kun esimerkiksi vanhempien taloushuolet ovat lisääntyneet. Kaupungit ovat ennakoineet myös psykososiaalisen tuen tarpeen lisääntymistä, sekä pyrkineet sopimaan toimista, joilla voidaan vahvistaa lasten, nuorten ja perheiden tukea poikkeusolojen aikana. Johtajat arvoivat, että tarpeellisen tuen saamiseksi mukaan tarvitaan sekä kaupungin muita toimijoita että järjestöjä.

Keväällä työtapoja on muokattu poikkeustilanteen mukaiseksi ympäri maata ja palveluntuotannon resurssien vakuutetaan riittävän. Kunnat ovat myös reagoineet tilanteeseen esimerkiksi siirtämällä työntekijöitä tehtäviin, joissa kaivataan vahvistusta. Esimerkiksi Hämeenlinnassa lastensuojelusta on jo siirtynyt työntekijöitä vahvistamaan sosiaalipäivystystä sekä lastensuojeluun on tullut työntekijöitä päivähoidosta. Työnjakoa on tehty myös koulun työntekijöiden kanssa asioiden hoitamisen sujuvuudesta.
Valitettavasti etäopetus ei välttämättä tavoita kaikkia nuoria. Esimerkiksi Turussa sivistystoimi on tehnyt tällaisissa tapauksissa jonkin verran lastensuojeluilmoituksia. Jo lastensuojelun asiakkaana olevista lapsista sosiaalityöntekijät ovat jo tehneet arviota eli ketkä tarvitsevat lisätukea etäopetuksen aikana, kertoo lastensuojelun johtaja Eira Virolainen.

Kuva: Pixabay

Tampereella koulujen tekemät lastensuojeluilmoitukset olivat keväällä 2020 vähentyneet merkittävästi verrattuna edellisen vuoden maaliskuuhun. Helsingissä lastensuojeluilmoitusten kokonaismäärä oli maaliskuussa 2020 laskenut kahden viimeisen viikon aikana. Päijät-Hämeessä ilmoitusten määrä oli alkuvuoden aikana myös vähentynyt verrattuna viime vuoteen. Koronakriisin aikana Hämeen poliisilaitos oli tehnyt maalis-huhtikuun aikana 160 lastensuojeluilmoitusta, kun vuotta aiemmin määrä oli 120.

“Tätä ei voi alkuvuoden osalta selittää koronaepidemialla. Tässä on nyt kyse jostain muusta, jota täytyy selvitellä ja tarkastella erikseen”, toimialajohtaja Mika Forsberg Päijät-Hämeen hyvinvointityhtymä.

Kuntien ja kaupunkien sosiaalipalvelut toivovat, että perheet olisivat ajoissa yhteydessä, jos arki alkaa tuntua mahdottomalta selviytyä.

Lähteet:
https://sanoma.fi/tiedote/helsingin-sanomat-alkaa-julkaista-kotiin-tilattavaa-lasten-omaa-sanomalehtea-lasten-varhaissivistyksen-ja-lukemisen-puolesta/

https://www.youtube.com/watch?v=UQdO3ZK-raE&ab_channel=HSLastenuutiset

https://yle.fi/uutiset/3-11293742

https://areena.yle.fi/audio/1-50525722

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi