Lasten oikeudet sijaishuollossa

Lapsen oikeuksien päivä lähestyy, joten päätin kirjoittaa lasten oikeuksista sijaishuollossa. Lapseksi määritellään kaikki alle 18-vuotiaat ja heillä on paljon oikeuksia. Lasten oikeuksia määrittelee mm. Suomen laki ja Lapsen oikeuksien sopimus, eli Los. Lasten oikeuksien toteutuminen on aikuisten velvollisuus. Lastensuojelun työntekijöiden tulee varmistaa lasten oikeuksien toteutuminen sijaishuollossa. Valvontaa suorittaa mm. Valvira ja sosiaalityöntekijät.

Lapsilla on oikeus hyvään kohteluun sijaishuollossa. Lapset ovat arvokkaita ja heitä tulee kunnioittaa. Heidän kokemuksensa ovat ainutkertaisia. Lapsi on aina lapsi, eikä häntä tule leimata tai arvostella esim. asuinpaikan tai diagnoosin takia. Lapsilla on oikeus yhdenvertaiseen kohteluun. Heillä on oikeus huolenpitoon ja turvalliseen arkeen. Lapsia tulee kohdella hellästi, ymmärtäväisesti ja turvallisesti. Lapsilla on oikeus myös koskemattomuuteen, kehitykseen, riittävään lepoon ja vapaa-aikaan, sekä terveyteen ja oppimiseen.

Erityisesti sijaishuollossa tulisi lapsilla olla turvallista, sillä se on kuitenkin meidän palvelujärjestelmämme viimesijainen keino auttaa lapsia ja perheitä. Lapsille ”perusturvallinen” arki on ensiarvoisen tärkeää. Lasten aito kohtaaminen, arvostaminen ja lapsen kanssa samalle tasolle asettuminen, ovat lastensuojelun ydintä.

Lapsilla on oikeus vapaaseen liikkumiseen omassa ympäristössään. Heillä on oikeus omaisuuden suojaan, eli omista esineistä saa itse määrätä. Heillä on oikeus yksityisyyteen, eli omaan huoneeseen, ulkonäköön, viesteihin, keskusteluihin ja henkilötietoihin. Lapsilla on oikeus pitää yhteyttä heille tärkeisiin ihmisiin ja sitä tulee turvata. Lapsi saa itse määrittää hänelle tärkeät ihmiset. Lapsilla on oikeus myös tavata omaa sosiaalityöntekijää kahdestaan.

Näiden oikeuksien rikkomista tapahtuu ja niistä uutisoidaan iltapäivälehdissä. Toki on laillisia keinoja rajata lasten oikeuksia, mikäli lapsen hyvinvointi, kasvu tai kehitys, sitä edellyttää.

Lapsilla on oikeus saada tietoa ja kertoa oma mielipide, heihin koskevissa päätöksissä. Heillä on oikeus vaikuttamiseen ja osallisuuteen häntä koskevissa asioissa. Lasten toiveet ja mielipiteet selvitetään, sekä otetaan huomioon. Sijaishuollossa tulee vastata yksilöllisesti lasten tarpeisiin ja heillä on oikeus heille tarpeellisiin palveluihin.

Oikeus osallisuuteen ja vaikuttamiseen ovat erittäin tärkeitä ja ehkä aliarvostetuimpia oikeuksia. Onneksi erilaisten kokemusasiantuntija ryhmien ja muun osallisuustyön, määrät ja arvostus niitä kohtaan, ovat nousseet. Lapset ovat tulevaisuus, joten turvataan yhdessä heidän oikeuksien toteutuminen, kertomalla niistä ja valvomalla niiden toteutumista!

Lapsen oikeudet sijaishuollossa. Thl. Luettu 18.11.2020. https://thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja/tyoprosessi/sijaishuolto/hoito-ja-kasvatus-sijaishuollossa/lapsen-oikeudet-sijaishuollossa#lapsen_sivistykselliset_oikeudet

Lastensuojelulaki 5§, 50§, 52-54§. https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi