Sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuus lastensuojelussa

Sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuus lastensuojelussa nousee keskusteluissa pinnalle aika ajoin. Kaikilla lastensuojelun asiakkaana olevilla lapsilla on oma sosiaalityöntekijä. Sosiaalityöntekijöillä on iso vastuu lasten elämään liittyvistä asioista. Heillä tulisi siis olla tiedossa kaikki keskeiset asiat lasten elämään liittyen. Sosiaalityöntekijä mm. arvioi, lasten, kasvatuksesta ja hoidosta vastaavan henkilön, mahdollisuuksista huolehtia.

Lastensuojelussa lapsen etu on aina otettava ensisijaisesti huomioon. Oman sosiaalityöntekijän jatkuva vaihtuminen ei ole lapsen edun mukaista. Sosiaalityöntekijöiden suuri vaihtuvuus vaikeuttaa tutustumista asiakkaisiin ja heidän tilanteisiinsa. Miten sosiaalityöntekijä voi tehdä lapsen edun mukaisia päätöksiä, jos sosiaalityöntekijällä ei ole riittävää tietoa asiakkaan tilanteesta?

Sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuuden takia lastensuojeluprosessit pysähtelevät, eivätkä etene. Joskus päätökset eivät ole harkittuja, eikä toimenpiteet edistä toivottuja asioita. Pahimmillaan päätökset saattavat aiheuttaa kärsimystä lapselle.

Vaihtuvuuden takia koko lastensuojelun palvelujärjestelmän toiminta on vaarassa. Lastensuojelu kuormittuu perussosiaalityön työntekijäpulan myötä. Sosiaalityöntekijöiden harteille jää paljon töitä, eikä palkka ole riittävä työmäärään suhteutettuna.

Sosiaalityöntekijät ja asiakkaat ovat samaa mieltä työntekijöiden vaihtuvuudesta ja se nähdään ongelmana. Nuoret asiakkaat sanovat, että vaihtuvuuden ongelma on ratkaistava. Kaikilla nuorilla ei ole tiedossa, kuka on oma sosiaalityöntekijä. Nuorille tärkeää on hyvä kohtaaminen ja luottamus työntekijän kanssa. Tämä vaatii työntekijöiden pysyvyyttä, aikaa ja resursseja. Vaihtuvuuden takia, nuoret eivät ole voineet luottaa muihin, heidän elämänsä päätöksistä, vastuussa oleviin henkilöihin.

Lähteitä:

Lastensuojelulaki 4§, 26§. Finlex:https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417

Lastensuojelun keskusliitto, 2020, Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden asiakasmääriin ja vaihtuvuuteen tulee tehdä ratkaisuja. Luettu 04.11. 2020. https://www.lskl.fi/teemat/lastensuojelu/lastensuojelun-sosiaalityontekijoiden-asiakasmaariin-ja-vaihtuvuuteen-tulee-tehda-ratkaisuja/

Yle, 2020, Sosiaalityöntekijäpulan taustalla on paljon pielessä – töitä on liikaa eikä palkka vastaa työn vaativuutta. Luettu 04.11.2020. https://yle.fi/uutiset/3-11543803

Yle, 2020, Lastensuojelun suuri haaste on saada työntekijät jaksamaan ja pysymään alalla – työelämäprofessori: “Vaihtuvuus vaarantaa koko systeemin”. Luettu 04.11.2020. https://yle.fi/uutiset/3-11208454

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

3 ajatusta aiheesta “Sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuus lastensuojelussa”

  1. Eveliina, pureudut tärkeään ja hyvin ongelmalliseen aiheeseen lastensuojelussa. Sosiaalityöntekijällä on paljon valtaa lapsen ja nuoren elämässä. Pahimmillaan nuori joutuu odottamaan viikkoja (tai jopa pidempään) saadakseen uuden sosiaalityöntekijän vanhan lopetettua syystä tai toisesta. Tällä välillä nuoren asiat käytännössä seisovat. Tämä on hyvin epäreilu asetelma ja siihen on puututtava!

  2. Moikka,

    Itselleni tämä samainen aihe osui silmiin tämän iltasanomissa julkaistun uutisen myötä: https://www.is.fi/turun-seutu/art-2000006701174.html

    Jutussa on siis tiivistettynä kyse siitä, että sosiaalityöntekijä sai tuomion virkavelvollisuuden rikkomisesta jätettyään vuosien ajan kaikki kirjaukset tekemättä järjestelmiin ja muutenkin laiminlyöden työtehtäviään. Nämä laiminlyönnit selvisivät sattuman kautta, kun kesäsijainen oli alkanut selvitellä asiaa.

    Luettuani tämän uutisen hiipi ensimmäisenä mieleeni ajatus siitä, että mikä järjestelmässämme on pielessä, että tällainen laiminlyönti on mahdollista jäädä huomaamatta näinkin pitkäksi aikaa? Minua ei siis niinkään huoleta tämä yksittäistapaus, jonka juurisyyt voivat olla hyvinkin moninaisia, mutta voiko tällaisia tapauksia olla enemmänkin, jos kerran tämäkin oli mahdollinen?

  3. Todella tärkeä aihe! Jokainen lapsi tarvitsisi edes yhden turvallisen aikuisen, johon luottaa ja tukeutua tarpeen vaatiessa. Koska työntekijöiden vaihtuvuus on niin suurta, voi lapselle olla mahdottomuus luoda tällaista suhdetta työntekijään, mikä ei kyllä ole lapsen edunmukaista millään tavalla. Tilanteeseen pitäisi saada muutos mahdollisimman nopeasti!

Kommentoi