Työllistyminen vankeuden jälkeen

Työnteko on yleisesti hyvin arvostettua suomalaisessa yhteiskunnassa. Työtä tekevä ihminen on monen mielestä arvokas ja tärkeä osa yhteiskuntaa. Työnteko on myös yksi tärkein tapa saada vankilasta vapautunut kiinni yhteiskuntaan ja vankilan ulkopuoliseen elämään, sekä arkeen. Se tuo taloudellista turvaa, ohjaa arkea ja elämää, sekä luo osallisuuden tunnetta. Vankilatuomion jälkeen työpaikan saaminen on kuitenkin usein haasteellista.

Kuva: Pexels

Huomion arvoista on se, että työllistyminen ei tutkimusten mukaan ole tie pois rikollisesta elämästä, vaan usein ne ketkä työllistyvät tuomion jälkeen, ovat niitä jotka haluavat pois rikollisuuden parista. Työllistyminen on siis seuraus, eikä edesajaja.

Rikoskäyttäytyminen kytketään usein moniin muihinkin ongelmiin, kuten päihteiden käyttöön, heikkoon impulssikontrolliin ja  matalaan koulutusasteeseen. Monella on koulutustausta käsittää pelkästään peruskoulun. Tämän lisäksi vankeustuomion kärsineellä voi olla heikko osaamistaso, juuri alhaisen koulutuksen takia, sekä heikko itsetunto. Myös yhteiskunnan ja työnantajien ennakkoluulot vaikuttavat paljon. Näiden lisäksi asunnottomuus on iso ongelma rikostuomion kärsineillä. Työtä on vaikea saada tai tehdä, jos ei ole vakituista osoitetta ja paikkaa, jossa olla.

KRIS-järjestön järjestämässä Move on! hankkeessa vangit saavat apua ja tukea työn haussa ja työsuhteen alussa. Hanke on toteutettu yhdessä TE -toimiston, rikosseuraamuslaitoksen, vankiloiden ja yhdyskuntaseuraamuslaitoksen kanssa. Markku Heikkilä Etelä-Suomen KRISistä kertoo, että vankien työllistyminen onnistuu parhaiten, kun työpaikka saadaan jo koevapauden aikana. Tuolloin vankien motivaatio on usein korkea, sillä mikäli työnantaja katkaisee työsuhteen vangin ollessa koevapaudessa, joutuu ex-vanki takaisin vankilaan. Työ on suuressa roolissa myös kiinnittämään ex-vangin uusiin rutiineihin ja sosiaaliseen elämään. Heikkilä ei halua kuitenkaan luoda liian ruusuista kuvaa ex-vankien työllistymisestä.  Jos henkilöllä on taustallaan pitkä rikosura tai päihdeongelmia, on työtä vaikeaa saada. Usein ei työnsaanti kuitenkaan ole edes itse henkilöstä kiinni, vaan työnantajat eivät useinkaan halua palkata vankeusrangaistuksen kärsinyttä henkilöä. Onneksi tarjolla on porkkana – ensimmäisten kuukausien aikana vanki ei kustanna työnantajalle juuri mitään. Näin ollen koevankeuden aikana syntyneestä työkokeilusta voi poikia vakituinen työsuhde. Hyvin työnsä hoitanut ja jo perehdytetty työntekijä on hyvä pitää. Move on! -hankkeen piiriin ohjataan yleensä hyvin motivoituneet vangit.

Kuva: Pixabay

Onneksi on myös tahoja, jotka tarjoavat työtä kaikkein vaikeammin työllistettäville vangeille. Helsingin kaupungin Idän päihde- ja psykiatriakeskuksen alainen päiväkeskus Symppiksen kautta voi päästä työkokeiluun, kuntouttavaan työtoimintaan tai työllistyä palkkatuen avulla. Symppiksen johtava sosiaaliohjaaja Linda Brown kertoo, etteivät he oleta vakavan rikostaustan omaavan henkilön olevan heti täysin valmis työelämään, sillä elämänhallintaa täytyy harjoitella. Symppiksessä annetaan kaikille kuitenkin mahdollisuus. 

Kuva: Pixabay

Lähteet:

https://yle.fi/uutiset/3-7089013

https://www.haaste.om.fi/fi/index/lehtiarkisto/haaste12018/muurejajasiltojarikostaustaistentyoelamassa.html

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/169920/Lahdelma_Susanna_Pekkanen_Pauliina.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi