Työttömyyden vaikutuksia

Tämän päivän blogipostauksessa pohditaan vähän sitä, miten työttömäksi saattaa päätyä ja mitä vaikutuksia työttömyydellä saattaa olla ihmiseen.
Yhteiskunnassamme työtä ja työpaikkaa pidetään suuressa arvossa ja elämämme saattaakin pyöriä työn ympärillä. Töihin on pakko mennä, jotta saa rahaa elättää itsensä ja perheensä. Toimeentulon lisäksi työ myöskin edesauttaa arjen ylläpitoa ja arjen rytmitystä, joka taas ylläpitää mielen hyvinvointia. Mitä sitten tapahtuu, jos ei enää olekaan työpaikkaa ja työttömyys pitkittyy?

Thl:n sivuilla olevan artikkelin mukaan työttömyydellä ja erityisesti pitkäaikaisella työttömyydellä on havaittu olevan terveyttä sekä hyvinvointia haittaavia vaikutuksia. Kun vertaillaan työssä käyviä ja työttömiä, työttömät ja pitkäaikaistyöttömät voivat selkeästi huonommin ja erilaiset, varsinkin psyykkiset sairaudet ovat yleisempiä. Thl:n artikkelin mukaan mielenterveysongelmat ja työttömyys kulkevat helposti käsi kädessä ja nämä kaksi asiaa taas ovat yhteydessä pidempiaikaiseen työttömyyteen ja työkyvyn heikentymiseen. Mielenterveysongelmat yhdistettynä työttömyyteen saattavat siis ajaa ihmistä kohti pitkäaikaistyöttömyyttä. Koulutuksella ja kouluttautumisella on myös vaikutus tähän. Mitä vähemmän ihminen on käynyt kouluja, sitä todennäköisemmin hän joutuu työttömäksi ja työttömyys saattaa pitkittyä. Pidemmälle kouluttautuneiden työttömyys on siis harvinaisempaa. (Hyvinvointi- ja terveyserot 2019)

Työntekijä, Vastaanotto, Stressi, Uupunut, Tylsistynyt

Kuva:Pixabay


Omasta kokemuksesta läheisen pitkään jatkunutta heikkoa työtilannetta seuranneena voin sanoa, että työttömyys on todella monimutkaista ja siinä on monta asiaa, jotka vaikuttavat toisiinsa. Yhtäkkinen sairaus tai sairastuminen voi viedä työkyvyn hetkessä ja työkyvyttömyydestä saattaa seurata paljon henkisen hyvinvoinnin haasteita, joiden selvittely voi viedä monta kertaa pidemmän ajan, kun itse esimerkiksi sairaus, jonka takia työt piti alun perin lopettaa.
Toisaalta työttömyys voi myös olla ihmisen ”oma valinta”, esimerkiksi jos tyytyy elämään Kelalta saatujen tukien varassa ja töihin ei haluta mennä, ettei tuet kärsisi. Tällainen ajattelu on ainakin omasta kokemuksesta saattaa olla jo lapsuudesta opittua ja ylisukupolvista.

Jos ajatellaan esimerkiksi perhettä, jossa vanhemmat ovat olleet koko lapsen elämän ajan usein tai jatkuvasti työttömänä, lapsi saattaa saada tästä sellaisen mallin itselleen, että ei töihin tarvitse välttämättä mennä. Lapsi voi myös ajatella, että kun omat vanhemmatkaan eivät ole töissä niin ei minunkaan tarvitse mennä töihin tai käydä kouluja.

Mielestäni kuitenkin tänä päivänä jokaisen olisi hyvä hankkia itselleen ammatti tai useampi, joka/jotka itseään kiinnostaa ja olla kiinnostunut työelämästä ja töiden tekemisestä. Nuoria voitaisiin rohkaista entistä enemmän hakemaan töitä jo peruskouluikäisestä asti sekä kannustaa jatko opiskeluun sekä omien haaveiden ja unelmien toteuttamiseen, jotta tulevaisuudessa saataisiin työttömyyttämme vähennettyä ja työllisyysastetta nostettua. Työttömyyden väheneminen tietenkin myös lisäisi hyvinvointia sekä voisi katkaista oravanpyörän työttömyyden ja ihmisten pahoinvoinnin osalta.

Lähde:

https://thl.fi/fi/web/hyvinvointi-ja-terveyserot/eriarvoisuus/hyvinvointi/tyollisyys


Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi