Pakolaisperheet tuen piirissä

Suomeen saapuvilla pakolaisilla on oikeus saada palveluja, joilla turvataan heidän oleskelunsa turvapaikkahakemuksen käsittelyn ajan. Minkälaisiin palveluihin pakolaisilla on oikeus meidän yhteiskunnassamme ja kuinka heidän palveluntarjontansa voi muuttua pakolaisprosessin edetessä?

Tässä kirjoituksessa perehdytään erilaisiin palveluntarjoajiin sekä yksittäisiin palveluihin, jotka hyödyttävät pakolaisia uudessa kotimaassaan. Tässä kirjoituksessa ei oteta kantaa, vaan kartoitetaan meidän yhteiskunnan palvelutarjontaa pakolaisten näkökulmasta.  

Turvapaikanhakijat oleskelevat vastaanottokeskuksissa ennen hyväksyttyä turvapaikkapäätöstä. Siellä heille mahdollistetaan tarvittavia peruspalveluita liittyen esimerkiksi majoitukseen, välttämättömiin sotepalveluihin ja ruokailuun. Nämä ovat perusihmisoikeuksia Suomessa, ja täten ne mahdollistetaan myös turvapaikanhakijoille. 

Turvapaikanhakijat eivät kuitenkaan vielä tässä vaiheessa kuulu julkiseen sosiaaliturvaan eivätkä kunnan sotepalvelujen piiriin. Täten he eivät vielä ole oikeutettuja Kelan etuuksiin. Meillä Suomessa on paljon asumiseen perustuvia sosiaaliturvan etuuksia, esimerkiksi kansaneläke, jotka vaativat vakinaisen asumisen Suomessa. Vastaanottokeskuksessa majaileva turvapaikanhakija ei ole virallisesti Suomessa asuva henkilö, joten hän ei ole oikeutettu kyseisiin etuuksiin. Kuitenkin saatuaan oleskeluluvan on turvapaikanhakija oikeutettu kaikkiin Kelan ja kuntien tarjoamiin etuuksiin ja on näin yhteiskunnan silmissä tasa-arvoinen kuntalainen muihin nähden.  

Minkälaisista palveluista ja etuuksista pakolaisperheet meillä Suomessa sitten voisivat hyötyä? 

Useimmiten pakolaisuutta esiintyy sellaisista maista, joissa hyvinvointi ei ole perusoikeus kaikille asukkaille ja heillä voi olla epäkohtia esimerkiksi terveydenhuollossa ja koulutuksessa. Meillä Suomessa yksi hienoimmista asioista, joita valtio meille tarjoaa, on nykyään myös toisen asteen koulutukset sisältävä perusopetus. Täten myös pakolaisperheiden lapset pääsevät kouluun sukupuolesta riippumatta ja saavat saman opetuksen kuin suomalaiset lapset.  

Perheet voivat hyötyä suuresti myös erilaisista Kelan etuuksista, kuten lapsilisistä, asumistuesta ja kotihoidon tukea. Vaikka toinen vanhemmista olisi kotona lapsen kanssa, saa elämiseen ja arjesta selviytymiseen paljon avustusta. Tämä voi olla pakolaisille aivan uusi kokemus, että heille maksetaan kyseisellä tavalla tukirahaa hyvän elämän mahdollistamiseksi. Meillä täällä hyvinvointivaltiossa jotkin asiat ja etuudet voivat olla meille itsestään selviä, mutta se ei todellakaan ole sama asia kaikille, kun mietitään minkälaisista eri lähtökohdista ihmiset ovat voineet Suomeen päätyä.  

Lähteet:  

Maahanmuuttajien kotouttaminen edellyttää yhdenvertaisuutta ja yhteistyötä. Työ- ja elinkeinoministeriö. Viitattu 24.9.2021. https://tem.fi/maahanmuuttajien-kotouttaminen.  

Turvapaikanhakijoiden sosiaaliturva ja palvelut Suomessa. Sosiaali- ja terveysministeriö. Viitattu 24.9.2021. https://stm.fi/turvapaikanhakijoiden-palvelut 

Lapsiperheet. Kela. Viitattu 24.9.2021. https://www.kela.fi/lapsiperheet 

Kuva: Pixabay

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi