Lastensuojelun Uutisvuosi 2021

Tämän blogin tarkoitus on tarkastella uutisvuotta 2021 lastensuojelun osalta. Yritän tähän koota uutisia maan valtamedioista, joiden aiheena on lastensuojelu ja siihen liittyvät ilmiöt. Nyt kun on mennyt lähes kaksi vuotta koronan aiheuttamien sulkutoimien alkamisesta, voi tarkastella myös näkyykö se lastensuojelun uutisoinnissa mitenkään.

Heti tammikuussa MTV Uutiset käsitteli sijaishuoltolaitoksista hatkaan lähteviä nuoria, ja sitä ettei asialle oikein voida itse laitoksissa juuri mitään. Nuoret karkaavat lastensuojelusta eivätkä työntekijät voi tehdä mitään uutisessa jatkokäsiteltiin joulukuun uutista siitä, että 252 nuorta sijaishuollosta on kateissa joulun aikaan. Ongelmaksi nostetaan se, että laitosten työntekijät eivät voi ottaa kiinni hatkaan lähteviä nuoria ilman virkavaltaa. Tähän haastateltu lastensuojelun työntekijä halusi keskustelua mahdollisesta lakimuutoksesta, mikä antaisi suuremmat valtuudet puuttua hatkalle lähtöihin jo laitoksissa.

Aihetta sivuaa myös YLEn uutinen helmikuulta, jossa entinen lastensuojelun työntekijä nostaa ongelmaksi myös henkilökunnan määrän vähyyden sijaishuollon laitoksissa. Lastensuojelun entinen työntekijä: Hatkaan lähtijän perään ei voi lähteä, kun työntekijöitä ei ole tarpeeksi Tällöin ei pystytä puuttumaan esimerkiksi hatkaan lähtöihin. Hän kokee resurssien vähyyden myös vaikuttavan nuorten laitoshoitoon negatiivisesti, koska esimerkiksi kirjaamisia ja muita toimisto hommia on paljon suhteessa työaikaan.

YLE pysyy suunnilleen samassa aihepiirissä myös maaliskuussa, jolloin on tehty haastattelu myös entisestä lastensuojelun työntekijästä, kuka lopetti, kun työ kävi henkisesti liian raskaaksi. Lastensuojelun työntekijä joutui puukotetuksi töissä Lastensuojelun ongelmissa näkyy ennenkaikkea nuorisopsykiatrian resurssien puute, jolloin lastensuojelulaitoksissa joudutaan pitämään nuoria, kenen paikka olisi ennemminkin psykiatrisessa hoidossa. Jopa 74% lastensuojelun työntekijöistä on Talentian ja Lastensuojelun keskusliiton mukaan harkinnut alan vaihtoa työn kuormittavuudesta johtuen.

Kesäkuussa Helsingin Sanomat uutisoi: Hallitus esittää lasten­suojeluun henkilöstö­mitoitusta syksyllä (maksumuurin takana). Siinä todetaan, että hallitus kaavailee keväälle 2022 esitystä lastensuojelulle myös henkilöstömitoitusta lakiin kirjatuksi. Kirjaus olisi max lasta 35 vastaavaa sosiaalityöntekijää kohden. Ilmeisesti keväällä 2022 on tulossa suurempikin lakipaketti koskien lastensuojelua, koska myös vaativaan sijaishuoltoon ja erityisen huolenpidon yksiköihin on tulossa muutoksia.

Kiireellisesti sijoitettavien lasten määrä laski yllättäen koronaepidemian alussa Seinäjoella uutisoi YLE syyskuussa. Otsikko on hieman harhaanjohtava, koska itse artikkelissa kerrotaan, että vuoden 2021 aikana määrät ovat kuitenkin palautuneet normaaleiksi. Sen sijaan tavallinen resurssipula lastensuojelussa mainitaan myös koskien etelä-Pohjanmaan aluetta. Syitä vähenemiselle mainitaan ilmoitusten väheneminen, koska pandemian alussa ihmiset eivät uskaltaneet myöskään tehdä niin paljon lastensuojeluilmoituksia.

Korona toi lastensuojeluun erikoisen ilmiön – pelästyneitä lapsia haetaan sijoitukseen suojapuvussa Kertoi MTV uutiset joulukuun alussa. Tämä on yksi harvoja suoria koronan vaikutuksia lastensuojeluun, mitä löysin uutisista. Jos COVID-19 iskee yllättäen perheeseen ja vanhemman kunto heikkenee nopeasti, voidaan lapsia joutua sijoittamaan kiireellisesti. Artikkelissa nostetaan esiin myös koronan tulevat vaikutukset sosiaaliset vaikutukset.

Vielä ennen joulua Iltalehti uutisoi lastensuojelun tilasta. Siinä käsitellään lähinnä nuorten huostaanottoja hoidollisena toimena, vaikka useille huostaanotetuille nuorille oikeampi paikka oli vaikka psykiatrinen hoito. Tätä samaa aihetta käsiteltiin paljon myös Lastensuojelun kurssilla tänä syksynä. Psykiatrisen hoidon tukkeutumisen takia joudutaan sijoittamaan huostaanotettuja nuoria laitoshoitoon, vaikka oikealla hoidolla heidän paikkansa olisi kotona. Resurssien puute tulee siis taas vastaan tässäkin kohtaa. Tämä on jo suoraan lastensuojelulain ja sosiaalihuoltolain hengen vastaista ja rikkoo nuorten oikeutta perhe-elämään. Ei tälle mielestäni oikein voi tehdä muuta kuin lisätä nuorisopsykiatrian palveluita, koska ei lastensuojelu voi kieltäytyä ketään ottamasta, jos perhe ei pysty nuoresta huolehtimaan. Sanomattakin selvää ettei näin voi jatkua enää pitkään. Tilanteesta kärsii yhteiskunta, perhe, sijaishuollon laitokset ja ennen kaikkea hoitoa tarvitsevat nuoret itse!

Uutisvuosi ja varsinkin kevät oli lastensuojelun osalta todella vilkas, mikä varmasti johtui enimmäkseen Koskelan surmien oikeudenkäynnistä ja siihen liittyvästä keskustelusta. Uutisointia oli paljon, mutta merkillepantavaa oli se, että yksikään uutisista ei ollut positiivinen. En yhtään ihmettele, että mielikuva lastensuojelusta voi olla negatiivinen, jos otsikot ovat aina samankaltaisia kuin tähän blogiin nostetut. Oli hyvä kuitenkin huomata, että lastensuojelun ongelmia, kuten resurssipulaa ja henkilökunnan vaihtuvuutta nostetaan nyt esiin, mutta keskustelusta ei hyötyä, jos se ei realisoidu säädöksiksi tai lainsäädännöksi. Nähtäväksi jää tuleeko meille muita muutoksia kuin sosiaalityöntekijöiden henkilöstömitoitus keväällä 2022.

-Temppu

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

3 ajatusta aiheesta “Lastensuojelun Uutisvuosi 2021”

 1. Kiitos oikein hyvästä kirjoituksesta. Samaistun pohdintoihisi oman työni kautta ja voin myös allekirjoittaa näkemyksesi. Minua myös huolestuttaa korona-ajan seuraukset lapsissa. Kuinka paljon mahdollisia mielenterveyshäiriöitä on syntynyt, joihin ei olla vielä puututtu.
  Voin vain kuvitella, kuinka eristäytyminen ja negatiivinen uutisointi maailman tilasta (korona, ilmastonmuutos, sodat jne.) voivat herkimpiin lapsiin vaikuttaa. Lähdekriittisyyden merkitys on etenkin viime vuosina korostunut, eikä lapsi tai nuori välttämättä osaa tunnistaa oikeaa uutisointia provosoivasta tai jopa totuudenvastaisesta uutisoinnista.
  Toivon todella, että uusi lakipaketti koskien lastensuojelua toisi apua nykytilanteeseen, eli lastensuojeluun saataisiin lisää resursseja ja nämä kohdennettaisiin oikein. Työskentelen itse koulukodissa, jossa näen nuorten keskuudessa paljon mielenterveysongelmia, joihin nuoret eivät saa tarvittavaa apua. Mielenterveyspuolelle tarvittaisiin mielestäni lisää resurssointia ja nimenomaan siten, että nämä nivoutuisivat yhteen lastenkotien tai koulukotien kanssa.

 2. Kiitos hienosta kirjoituksesta!

  Komppaan tässä sinua ja Laria, että itseäni myös huolestuttaa korona-ajan seuraukset lapsissa.
  Nimenomaan eristäytyminen ja negatiivinen uutisointi maailman tilasta voivat vaikuttaa herkkiin lapsiin ja miksei aikuisiinkin jotka siten heijastavat pelkojaan omiin lapsiinsa tahattomasti.
  Toivottavasti laki voisi tuoda lievitystä nykytilanteeseen. Itseäni näin lapsen huoltajana tämäntapaiset uutiset ovat tuoneet helpotusta kaiken tämän keskellä.

 3. Kiitos myös minun puolestani hyvästä ja kattavasta kirjoituksesta!
  Lastensuojelun tilanne on huolestetuttava ja siihen tulisi puuttua nopeasti. On tärkeää, että lastensuojelun puutteista uutisoidaan, mutta itseäni huolettaa, että lastensuojeluilmoituksen tekeminen jätetään tekemättä riittämättömistä resursseista huolehtimisen takia, kun valtamedian uutisoiminen lastensuojelusta on vain negatiivista ja pelkoa lisäävää.
  Jokainen lapsi anstaitsee turvallisen kasvuympäristön myös koronapandempian keskellä! Koronapandempian vaikutuksista lapsiin tulisi mielestäni puhua paljon avoivemmmin. On huolestuttavaa, ettei koko vuonna ole aiheesta puhuttu kuin yhdessä uutisessa. Työskentelen itse varhaiskasvatuksessa ja koronan vaikutukset ovat näkyneet jo siellä. Varhaiskasvatuksessa voi aloittaa jo yli kaksi vuotiaita lapsia, jotka eivät ole rajoitusten takia nähneet lainkaan muita lapsia. Tällä on suuri vaikutus lasten sosiaalisten taitojen kehitykselle ja kauhulla odotan, mitä pitkäaikaisvaikutuksia koronpandempia voikaan aiheuttaa. Toivon myös itse, että lastensuojelun lakiuudistukset toisivat apua lastensuojelun tilanteeseen ja tilanteeseen todella puututtaisiin.
  Myös psykiatrisen hoidon tilanne on huolestuttanut minua jo pitkään. On todella ikävää, että psykiatrista hoitoa tarvitsevat lapset laitetaan laitoksiin, eikä resurssit riitä tarvittavan tuen tarjoamiseen. Nuoret eivät ole pelinappuloita, jotka voi vain viskaista laitokseen resurssien riittämättömyyden takia. Monella nuorella olisi varmasti mahdollisuus asua kotona ja saada elämä takaisiin raiteilleen saadessaan oikeanlaista apua ja tukea. Toivottavasti vuosi 2022 olisi muutosten vuosi myös lastensuojelun kannalta ja lakipaketilla saataisiin tilannetta parempaan suuntaan.

Kommentoi