Turvapaikanhakijoiden terveyspalvelut

Turvapaikanhakijoiden terveyteen liittyy monia erityskysymyksiä verrattuna kantasuomalaiseen. Koska edellisessä postauksessa perehdyttiin turvapaikanhakijan mielenterveyteen liittyviin asioihin, keskitytään tässä postauksessa enemmänkin fyysiseen terveyteen sekä siihen, millaisia terveydenhoidon palveluja turvapaikanhakija voi Suomessa saada.

Turvapaikanhakijat voivat tulla Suomeen hyvin erilaisista olosuhteista ja erilaisilla taustoilla, joten myös terveys ja terveyskasvatus saattavat olla hyvinkin eritasoisia. Osa turvapaikanhakijoista tulee esimerkiksi alueilta, joissa tietyt tartuntataudit kuten polio, tuberkuloosi tai tuhkarokko, ovat yleisiä. Myös itse pakomatka ja sen olosuhteet saattavat altistaa erilaisille tartuntataudeille, kun ihmiset viettävät pitkiä aikoja suurissa ihmisjoukoissa puutteellisen hygienian ja ravitsemuksen keskellä. Myös terveys- ja seksuaaliterveyskasvatus on tärkeässä osassa, kun tarkastellaan turvapaikanhakijan terveydentilaa. Köyhistä ja matalan koulutustason oloista tulleilla ihmisillä ei välttämättä ole ollut mahdollisuutta tai tarvittavaa tietoa huolehtia omasta terveydestään.

Kuva: pixabay

Oikeus terveydenhuoltopalveluihin

Aikuisilla turvapaikanhakijoilla on Suomessa ollessaan oikeus kiireelliseen ja välttämättömään terveydenhuoltoon. Kiireellinen hoito sisältää kiireellisen lääketieteellisen hoidon, kiireellisen suun terveydenhuollon, kiireellisen mielenterveydenhoidon sekä synnytyksen. Hoidon välttämättömyyden määrittelee terveydenhuollon ammattihenkilö ja siihen voi sisältyä erilaisia tutkimuksia, taudinmääritystä sekä hoitoa. Alaikäisille turvapaikanhakijoille turvataan terveydenhuolto samoin perustein kuin muillekin kuntalaisille.

Kuka järjestää?

Turvapaikanhakijoiden terveyspalvelut järjestävät pääasiassa vastaanottokeskukset. Erikoissairaanhoidon järjestävät kuitenkin sairaanhoitopiirit, kun taas päivystyshoito, äitiys- ja lastenneuvolapalvelut sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuolto kuuluvat pääosin kunnille. Jokaiselle Suomeen saapuvalle turvapaikanhakijalle järjestetään infotilaisuus, jossa kerrotaan Suomen terveydenhuollosta sekä siitä, mihin palveluihin turvapaikanhakija on oikeutettu. Turvapaikanhakijalle annetaan myös mahdollisuus osallistua vapaaehtoiseen alkuterveystarkastukseen, jonka avulla voidaan kattavasti selvittää turvapaikanhakijan nykyistä terveydentilaa. Alaikäiset turvapaikanhakijat sekä raskaana olevat ohjataan ennaltaehkäiseviin terveydenhuollon palveluihin, eli kunnalliseen äitiys- tai lastenneuvolaan tai kouluterveydenhuoltoon.

Tartuntataudit ja rokotukset

Aina silloin tällöin uutisissa on näkynyt otsikoita, jonka mukaan turvapaikanhakijoiden keskuudessa leviää Suomesta jo hävinneitä tartuntatauteja, kuten tuberkuloosia. Turvapaikanhakijoilta kuitenkin seulotaan mahdollisia tartuntatauteja, mikäli hänellä on oireita tai hän tulee sellaisesta maasta, jossa esimerkiksi tuberkuloosi on yleistä. Myös turvapaikanhakijan rokotussuoja pyritään selvittämään ja täydentämään mahdollisimman kattavasti. Mikäli varmaa tietoa rokotteiden saannista ei ole, ne pääasiassa annetaan.

Kuva: pixabay

Seksuaaliterveys

Osa turvapaikanhakijoista tulee maista, joissa seksuaalikasvatus on hyvin puutteellista. Onkin tärkeää kiinnittää huomioita myös siihen, että turvapaikanhakijat saavat ajantasaista tietoa seksuaalisuudesta, ehkäisystä sekä synnyttämisestä Suomessa. Koulujen seksuaalikasvatus on kulttuurisensitiivistä, joten myös maahanmuuttaja- ja turvapaikanhakijalapset voivat osallistua opetukseen, vaikka se voi joillekin kulttuuritaustan vuoksi tuntua vieraalta.

Kaiken kaikkiaan turvapaikanhakijoiden terveyspalvelut Suomessa tuntuvat olevan hyvin kattavat ja varmasti monella turvapaikanhakijalla reilusti monipuolisemmat kuin lähtömaassa. Terveyspalvelut ovat tärkeä osa Suomeen kotoutumista ja on hyvä varmistua, että esimerkiksi rokotussuoja olisi samalla tasolla kuin kantaväestöllä, jotta tartuntatautien leviämistä voidaan jatkossakin hyvin ehkäistä.

Lähteet:

https://thl.fi/fi/web/maahanmuutto-ja-kulttuurinen-moninaisuus/maahanmuutto-ja-hyvinvointi/turvapaikanhakijat/turvapaikanhakijoiden-terveydenhuoltopalvelut

https://thl.fi/fi/web/maahanmuutto-ja-kulttuurinen-moninaisuus/maahanmuutto-ja-hyvinvointi/turvapaikanhakijat/turvapaikanhakijoiden-terveys-ja-hyvinvointi

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/turvapaikanhakijoiden-infektiotautien-ehkaisy

https://thl.fi/fi/web/maahanmuutto-ja-kulttuurinen-moninaisuus/maahanmuutto-ja-hyvinvointi/maahanmuuttajien-seksuaali-ja-lisaantymisterveys/kulttuurisensitiivinen-seksuaalikasvatus

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

3 ajatusta aiheesta “Turvapaikanhakijoiden terveyspalvelut”

  1. Blogi-teksti oli selkeää luettavaa, olit hienosti eritellyt otsikoiden alle aiheet kuten: tartunta taudit ja rokotukset, seksuaali-terveys ja kuka järjestää? Blogi herätti ajatuksia mm. siitä kuinka etuoikeutettuja olemme täällä Suomessa, sillä meille opetetaan jo peruskouluikäisenä seksuaaliterveydestä tärkeitä asioita. Nuorilla naisilla ( alle 25v ) on myös mahdollisuus esimerkiksi maksuttomaan ehkäisyyn. Saamme ilmaisen terveydenhuollon palveluita ja olemme oikeutettuja ilmaiseen koulutukseen. (Näitä asioita tuppaa pitämään hieman itsestään selvyytenä). Kaiken kaikkiaan hyvä teksti ja hyvin olit käyttänyt lähteitä!

  2. Oli mielenkiintoinen aihe blogille! Turvapaikanhakijoiden terveyspalveluista ei usein saakaan tietoa, vaikka se onkin erittäin olennainen osa maahantuloon liittyvissä toimissa. Terveyspalvelut turvaavat sekä turvapaikanhakijoiden itsensä terveyttä ja samalla myös kantaväestön.
    Eri maista ja maanosista tulevien terveystiedot ja -taidot ovat varmasti puutteelliset ja terveyspalvelut onkin syytä järjestää mahdollisimman aikaisessa vaiheessa maahantulon yhteydessä. Poliittisessa keskustelussa myös nämä asiat herättävät osassa niin sanotun kantaväestön keskuudessa närää. Saattaa herätä kysymyksiä mm. miksi maahanmuuttajiin laitetaan niin paljon rahaa, kun terveyspalveluista muuten säästetään.
    Sote-alan ammattilaisten onkin hyvä tietää mihin lakeihin ja säädöksiin heidän tekemänsä työ perustuu. Suomen perustuslaissa ja YK:n ihmisoikeuksien julistuksessa määritetään myös pakolaisten ja turvahakijoiden jne. oikeuksia, joihin sosiaali- ja terveyspalvelut perustuvat. Turvapaikanhakijoiden terveyspalvelut voidaan laskea kuuluvaksi ihmisoikeustyöhön, jonka tavoitteena on saavuttaa ihmisarvoinen elämä. Terveyspalvelut ovat yksi askel tätä tavoitetta kohti.

Kommentoi