Irti Hyvän elämän mallilla rikollisesta elämästä Karikka-kuntoutuksessa

Ajattelin kertoa minun viimeisessä postauksessani Karikka-hankkeesta. Kalliolan Setlementti Ry toimii yhteistyössä Riihimäen vankilan kanssa tässä hankeessa. Hanke toteutetaan aikavälillä 1.8.2020 – 30.4.2023. Tämän hankkeen luodaan uutta voimavarakeskeistä päihdekuntoutusmallia.

Karikka-hanke luotiin vähentämään nimenomaan väkivaltarikollisuuteen taipuvaisten vankien uusintariskiä väkivaltarikoksiin. Prosessia tukevat erilaiset ryhmä- ja yksilökeskustelut, ja sen lisäksi vankilan henkilökunta on mukana kuntoutuksessa.

Hyvän elämän mallissa (GLM) pyritään täyttämään ensisijaiset tarpeet siten, että niiden tarpeiden täyttäminen ei johtaisi uusiin rikoksiin. Haitallisten keinojen tilalle, josta rikokset siis johtuvat ainakin välillisesti tulisi sosiaalisesti hyväksyttävämpiä keinoja. Henkilö saa kyseisessä mallissa miettiä itse, mitkä ovat hyväksyttäviä keinoja ja mitkä ovat haitallisia keinoja, joita ei saisi enää käyttää.

Mallissa tehdään asiakasuunnitelma, jonka avulla käydään läpi hyväksyttäviä keinoja, joiden avulla päästään kohti sosiaalisesti hyväksyttävämpää ja henkilökohtaisesti merkityksellisempää elämää. Tällä suunnitelmalla on tavoitteena pikemminkin saavuttaa jotain myönteistä, kuin keskittyä siihen, että kielteisiä asioita tulisi poistaa kokonaan elämästä. Mallissa on myös harjoituksia, esimerkiksi kaavake, jossa on erilaisia osa-alueita, joihin voi kirjoittaa millaisia keinoja on käyttänyt ennen ja mitä keinoja voisi käyttää tulevaisuudessa eri osa-alueilla positiivisen päämäärän saavuttamiseksi.

Tämä malli olisi yleisesti ihan hyvä myös lasten kanssa toimimiseen, eikä tämä päde vaan rikollisiin, vaan mallia voi hyödyntää erilaisten asiakasryhmien kanssa. Löysin aiheesta youtube-videon, jossa kuvaillaan kyseistä mallia ja kerrotaan esimerkkejä mallin hyödyntämisestä.

https://www.youtube.com/watch?v=pj4ATGdIwe4

Lähteet:

Marta Lampainen. https://kalliola.fi/blogi-rikostaustaisten-kuntoutustyo-vaatii-osapuolilta-rohkeutta-ja-luottamusta/?fbclid=IwAR3rpgAwLI721nMN-5JBLPoVubQb2f2VP6ovrM6tWXDLuVdUoEN7Z4VkQOw

Kalliolan Setlementti. https://kalliola.fi/palvelut/rikostaustaisten-kuntoutus/karikka-hanke/

Annina Vilkas, 2019. https://www.goodlivesmodel.com/GLM_finnish.pdf

TehoTeam/Paulina

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi