Lastensuojelutyön tulevaisuus

Lastensuojelun keskusliiton blogitekstissä liiton kolme erityisasiantuntijaa pohtii lastensuojelutyöhön liittyviä tilastoja. Asiakkuuksien määrän seuranta sekä asiakkuuteen liittyvien päätöksien taustalla olevat syyt vaativat tietoa tuekseen. Tulevaisuuden lastensuojelutyö tulisi olla tietoon perustuvaa. Jotta palveluista saadaan laadukkaampia, tulisi kaikkien tietämys lastensuojelusta olla kattavampaa. Lastensuojelutyöllä vaikutetaan kuitenkin merkittävästi ihmisten ja perheiden elämään. Sen takia laadun korottamiseen tulisi tähdätä vuosi vuodelta.  (Lastensuojelun keskusliitto 2021.)  

Tärkeää on kuitenkin ymmärtää, että tuotettu tieto lastensuojelupalveluista ei koskaan ole tarpeeksi spesifiä. Jokainen asiakkuus on inhimillistä elämää, jota on todella vaikea tiivistää tietoihin ja tilastoihin. Sen takia tiedon ja sen tulkinnan ohella olisi olennaista muistaa lastensuojelun ainutlaatuisuus – moninainen arki ja ihmisyys. Niitä ei tilastotkaan pysty tarpeeksi tarkkaan kertomaan. (Lastensuojelun keskusliitto 2021.) 

Ikivihreä, Toivoa, Hue, Valon Häikäisyä, Green Hope
Kuva 1.

Lastensuojelun tulevaisuus näkyy myös eduskunnan toiminnassa. Hallituksen luoma esitys HE 170/2021 vp eduskunnalle tähtää siihen, että yhdellä lastensuojelun sosiaalityöntekijällä olisi vastuullaan vain 35 lasta (HE 170/2021 vp). Tällä henkilöstömitoituksella pyritään pääosin lastensuojelun laadun parantamiseen, yksilöiden parempaan huomiointiin sekä kuntakohtaisen palvelulaadun tasoittamiseen (HE 170/2021 vp). Aihe on ollut ajankohtainen jo useita vuosia ja on hienoa nähdä päättäjien tekevän positiivisia muutoksia lähitulevaisuuden lastensuojelutyöhön. 

Kuntien välisistä eroista uutisoi lisää Maaseudun tulevaisuus. Eri kunnissa on pyritty nostamaan lastensuojelutyön houkuttelevuutta korottamalla palkkoja tai lisäämällä koulutusta (Maaseudun tulevaisuus 2021a). Palkkojen nostaminen voi lisätä työntekijöiden jaksamista ja työn tehokkuuden parantumista, mutta monimutkainen lastensuojelutyö vaatii yksittäisten työntekijöiden palkkauksen nostamisen lisäksi koko järjestelmän selkiyttämis- ja kehitystyötä.  

Uutisoinnissa nostetaan keskiöön myös työntekijäpula. Ammattikorkeakoulusta valmistuneet sosionomit lopahtavat nopeasti lastensuojelutöissä ja vaihtavat alaa. Sosionomikoulutus ei myöskään tarjoa riittävästi valmiuksia lastensuojelutyöhön. Henkilöstön vähäisyys ja vähäisen henkilöstön jaksaminen sekä alhainen palkkataso ovat asioita jotka tulee ottaa tosissaan, tulevaisuuden lastensuojelutyön edistämiseksi. (Maaseudun tulevaisuus 2021b.) 

Hämärtää, Lähikuva, Tyttö, Nainen, Kädet, Malli
Kuva 2.

Lähteet:

Eduskunta 2021. Hallituksen esitys HE 170/2021 vp. Viitattu 5.11.2021. 

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_170+2021.aspx

Lastensuojelun keskusliitto 2021. Viitattu 5.11.2021. 

https://www.lskl.fi/blog/lastensuojelun-tilastot-jattavat-paljon-kysymysmerkkeja-ilmaan/

Maaseudun tulevaisuus 2021a. Viitattu 5.11.2021. 

https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/kotimaa/artikkeli-1.934925

Maaseudun tulevaisuus 2021b. Viitattu 5.11.2021. 

https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/politiikka/artikkeli-1.995471

Kuva 1. https://pixabay.com/fi/photos/ikivihre%c3%a4-toivoa-hue-2178702/

Kuva 2. https://pixabay.com/fi/photos/h%c3%a4m%c3%a4rt%c3%a4%c3%a4-l%c3%a4hikuva-tytt%c3%b6-nainen-1867402/

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

1 ajatus aiheesta “Lastensuojelutyön tulevaisuus”

  1. Mielenkiintoinen blogipostaus! Hallituksen esitys 35 lapsesta sosiaalityöntekijää kohden on mielestäni todella hyvä. Tämä varmasti vaikuttaisi itse sosiaalityöntekijään ja lapseen. Työntekijään vaikuttaisi varmasti helpottavasti, kun asiakasmäärä pienenisi ja näin voisi lapsen palvelun laatu parantua. Tällä olisi varmasti merkityksellinen vaikutus myös sosiaalityöntekijän työkuormitukseen.
    Itseäni tällä alalla kiinnostaa juurikin lastensuojelu. Työntekijäpula ja palkkataso ovat mietityttäneet myös minua. Myös oma jaksaminen kyseisessä työssä on kysymysmerkki. Työ todella kiinnostaa minua, mutta siitäkään ei ole takuita, että jaksanko minä tulevaisuudessa tehdä kyseistä työtä vuosia, ellen vuosikymmeniä..

Kommentoi