Nuoret rikoksen tiellä

Vuosina 2020 ja 2021 on julkisuudessa paljon puhuttu nuorisorikollisuudesta ja sen raaistumisesta ja varmasti jokaiselle tulee mieleen muutamia eri tapauksia, joita on käsitelty erityisen paljon mediassa. Tässä postauksessa esitän tilastoja ja kerron niin nuorisorikollisuudesta, sen raaistumisesta kuin nuorista vangeista Suomessa.

Väkivaltaa, Kipu, Kivut, Väärinkäyttö, Tuhoa, Belgia
Kuva: Pixabay

Nuorisorikollisuus on ollut pitkään laskusuunnassa ja yhä suurempi osa nuorista voi hyvin, mutta siitä huolimatta viime vuonna tapahtui selkeä piikki nuorten tekemässä vakavassa väkivaltarikollisuudessa. Nuorisorikollisuus on keskittynyt aiempaa pienempään joukkoon ja ongelmat kasaantuvat heille entistä voimakkaammin. Onkin nähtävissä, että tästä pienestä joukosta osa on siirtynyt vakavampiin rikoksiin ja tämä on herättänyt huolta nuorisoväkivallan raaistumisesta. Väkivaltatekojen raaistuminen näkyy myös Poliisihallituksen tilastoissa 2020: 25 raportoitua tapon yritystä, joissa ainakin yksi epäillyistä tekijöistä on alle 18-vuotias. Kasvu on suurta, jos vertaa vuoteen 2019, jolloin sama luku oli kuusi.

Rikosuutisointi on lisääntynyt, vaikka nuorisorikollisuus on vähentynyt

Rikosuutisoinnin perusteella voisi jopa luulla, että nuorisorikollisuuden määrä olisi kasvanut, onhan erilaiset nuorten väkivallanteot näkyvissä uutisotsikoissa. Uutisotsikoita on näkynyt niin aseellisista ryöstöistä, pahoinpitelyistä, tapon yrityksistä, tapoista kuin jopa murhasta. Väkivalta ja rikollisuus kiehtovat ihmisiä ja tällaiset uutiset vetävät enemmän lukijoita puoleensa kuin positiivisista muutoksista kertovat uutiset.

Johtuiko sitten edellisen vuoden piikki poikkeusoloista? Vielä on liian aikaista sanoa varmuudella, kuinka paljon korona-aika vaikutti nuorisoväkivaltaan, sillä sen vaikutukset näkyvät vasta pitkällä aikavälillä. Sen voi kuitenkin sanoa, että nuorille rajoituksia täynnä oleva poikkeusaika ei ole ollut helppo.

Piikkilanka, Ketjun, Aita, Vankila, Metalli, Este
Kuva: Pixabay

Vaikka nuorten tekemien rikosten määrä on vähentynyt, nuorten uusintarikollisuuden ongelma ei ole poistunut. Siihen on yritetty puuttua pitkään, mutta siitä huolimatta rikosasianajaja Kari Erikssonin mukaan rikoksen tehnyt nuori, joka joutuu vankilaan, todennäköisesti palaa sinne uudestaan ja aiempaa vakavammasta rikoksesta tuomittuna. Tilastojen mukaan noin 80 prosenttia vankilaan joutuneista nuorista päätyy sinne uudestaan.

Vankilassa nuori vanki tarkoittaa 15-21-vuotiasta ehdottoman vankeusrangaistuksen suorittajaa. Kaikista vangeista nuorten osuus vuonna 2020 oli 3,1% ja heistä seitsemän oli 15-17-vuotiaita ja 79 oli 18-20-vuotiaita. Vuonna 2019 sama luku oli 2,8%, joten viime vuonna nuorten vankien määrä hiukan kasvoi. Suomen vankiloissa ei ole erillisiä osastoja, jotka ovat tarkoitettuja vain alaikäisille vangeille. Vuoden 2020 lopussa uudessa Hämeenlinnan vankilassa on mahdollisuus sijoittaa alaikäisiä vankeja erilleen aikuisista vangeista. Nuorten vankien osastoja on kuitenkin Helsingin, Vantaan ja Turun vankiloissa. Vaikka esimerkiksi lain mukaan alle 18-vuotiaat vangit on pidettävä erillään täysi-ikäisistä vangeista, ellei lapsen etu muuta vaadi, on se haastavaa toteuttaa juuri sen vuoksi, että alaikäisiä vankeusvankeja on vähän ja heidän täysi eristämisensä ei olisi lapsen edun mukaista. Niinpä usein alaikäiset ja nuoret vangit päätyvät samoille osastoille paatyneempien vankien kanssa. Pelkästään Helsingin vankilassa nuoriso-osaston ikäraja on 15-29.

Nuoret vangit ovat erityisen haavoittuvassa asemassa oleva ryhmä, joka kaipaa erityistä tukea, palveluita ja verkostotyötä. Nykyinen vankilasijoittelumalli ei kykene riittävän hyvin varmistamaan, että alaikäiset ja nuoret vangit saavat tarvitsemansa palvelut, tuen ja turvallisen ympäristön.

Auttaako vankila siis riittävästi nuorta vankia rikollisesta tiestä pois pääsemisessä vai tuoko se uusia kytköksiä rikolliseen maailmaan? Onko siis vankilaan joutuminen aina se oikea ratkaisu nuoren, varsinkin alaikäisen rikoksentekijän kohdalla?

Lähteet:

Alaikäinen rikollinen palaa usein asianajajansa luo – Kari Eriksson on nähnyt, mitä vankila tekee nuorille, eikä laittaisi heitä sinne https://yle.fi/uutiset/3-11858304

Isot tatuoidut miehet ottivat nuorukaisen heti piireihin ja tarjosivat huumeita – alaikäisillä vangeilla ei ole omaa osastoa ja se on ongelma https://yle.fi/uutiset/3-11737995

Nuorisorikollisuus on vähentynyt pitkään, mutta viime vuonna vakavin väkivaltarikollisuus lisääntyi – poliisi: “Toistaiseksi suhtautuisin edellisvuoden piikkiin poikkeusolojen seurauksena” https://www.riku.fi/nuorisorikollisuus-on-vahentynyt-pitkaan-mutta-viime-vuonna-vakavin-vakivaltarikollisuus-lisaantyi-poliisi-toistaiseksi-suhtautuisin-edellisvuoden-piikkiin-poikkeusolojen-seurauks/

5/2021 Alaikäiset ja nuoret vangit https://www.rikosseuraamus.fi/fi/index/ajankohtaista/julkaisut/monisteetjaraportit.html

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

3 ajatusta aiheesta “Nuoret rikoksen tiellä”

  1. Kiitos hyvästä ja opettavaisesta tekstistä! Tässä tuodaan hyvin ilmi nykypäivän nuorten rikollisuutta, mutta sitä peilataan samalla myös menneeseen ja jopa tuleviin aikoihin. Tästä sai paljon uutta käytännön tietoa. 🙂

  2. Kiitos hyvästä kirjoituksesta!
    Mielestäni oli hyvä, että toit kirjoituksen alussa ilmi sen, että nuorisorikollisuus on laskussa ja yhä suurempi osa nuorista voi hyvin, vaikka uutisointi nuorten rikoksista onkin lisääntynyt. Toki on huolestuttavaa, että pieni osa nuorista, jotka rikoksia tekevät syyllistyvät vakavampiin rikoksiin. Kuten mainitsit, poikkeusaika ei ole ollut nuorille helppo ja on voinut vaikuttaa asiaan. Luin äskettäin otsikon, jossa kerrottiin Suomen rikollisuusjengitilanteen olevan jo lähellä Ruotsin tilannetta. Ilmiö on huolestuttava ja pelottava ja nuoret tarvitsevat ehdottomasti tukea ja palveluja, mieluiten jo ennen vankilaa. Vankilassa tärkeää olisi tukea nuorta kohti rikoksetonta elämää alusta lähtien.

  3. Moikka!

    Hyvä kirjoitus nuorisorikollisuudesta ja sen ajankohtaisista ilmiöitä. Nuoria rikoksentekijöitä pyritään suojelemaan vankilasijoittelussa niin paljon kuin mahdollista; tämä on kuitenkin valitettavasti vaikeaa, sillä nuorten osuus vankipopulaatiossa on varsin pieni ja tämän erityisryhmän täydellinen huomioiminen sijoittelussa voi olla haastavaa ilman, että vankipaikkoja ikään kuin ”haaskattaisiin”. Oikeuslaitos on myös nuoren rikoksentekijän suojelemisen puolella, sillä alle 21-vuotiaat, ehdottoman vankeusrangaistuksen saaneet suorittavat tuomiostaan 1/3. Vaikka tarkoitusperä on jalo, vaikeuttaa se, varsinkin lyhyehköjen tuomioiden kohdalla, nuorten kanssa työskentelyä, sillä vankilan tarjoama palveluketju katkeaa rangaistuksen päättymiseen. Siksi, joidenkin nuorten on helpompi ajautua rikoskierteeseen, joka saattaa katketa vasta elinkautiseen tai muuhun vakavaan rikokseen.

Kommentoi