Käyttöhuoneiden puolesta!

Tulevana sunnuntaina käydään ensimmäiset aluevaalit, joissa valitaan aluevaltuustoihin edustajat, joiden tehtävänä on päättää hyvinvointialueidensa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä. Aluevaalien humussa huumeiden käyttöhuoneet ovat nousseet taas tärkeäksi puheenaiheeksi päihdepalveluiden uudistamisessa. Etenkin isoissa kaupungeissa huumekuolemat lisääntyvät ja rikollisuus huumeiden käytön ympärillä kasvavat, eivätkä nämä ongelmat katoa katsetta kääntämällä. Myös Suomessa huumeidenkäyttö- ja yliannostuskuolemat ovat olleet nousussa vuodesta –91 lähtien, ja etenekin buprenorfiinin (yleisesti Subutexiksi kutsuttu) aiheuttamien yliannostuskuolemien määrä on kolminkertaistunut vuoden 2002 tutkimuksen jälkeen (THL 2020).

Monet johtavat päihdetyöntekijät ja alan tutkijat toivoisivatkin Suomeen käyttöhuoneita, mutta aihe herättää ristiriitaisuutta ja vastaisuutta niin kansalaisissa kuin puolueissakin. Käyttöhuoneiden pelätään lisäävän huumeiden käyttöä ja antavan virheellisen kuvan yhteiskunnan suhtautumisesta huumeiden käyttöön. Yleisesti näyttää siltä, että käyttöhuoneita kannattaa puolueiden vasen laita ja vastustaa oikea. Esimerkiksi Ylen vaalikoneeseen lappilaisehdokkaiden vastanneiden vasemmistoliiton ja vihreiden enemmistö kannattavat käyttöhuoneita, kun taas keskustan ja perussuomalaisten joukossa vastustetaan jyrkästi (Passoja 2022). 

Olen aiemmassa blogipostauksessani maininnut käyttöhuoneista sekä niiden tarkoituksesta ja tärkeydestä. Käyttöhuoneet kehitettiin alun perin 1980-luvulla HIV/AIDSin leviämisen hillitsemiseksi suonen sisäisiä huumeita käyttävien keskuudessa. Huumeiden käyttöhuoneet ovat tiloja, joissa huumeiden käyttäjät voivat käyttää laittomia päihteitä terveydenhuollon työntekijän valvonnan alla. Huoneet mahdollistavat turvallisemman käytön, puhtaat käyttövälineet sekä sen, että käytetyt välineet päätyvät niille tarkoitettuihin jätteisiin eikä kaduille ja leikkipuistoihin. Valvonnan avulla yliannostusriski ja sen aiheuttamat kuolemat vähenisivät, sillä apu olisi saatavissa heti. Yksi tärkeimmästä käyttöhuoneiden tarkoituksesta olisi kuitenkin tarjota huumeiden käyttäjille kontakti päihdehoitoon ja sosiaali- ja terveydenhuoltoon. (THL 2022). Käyttöhuoneet mahdollistaisivat avunsaannin ilman pelkoa viranomaisista. Vuosia huumekoukussa elävän ihmisen voi olla vaikeaa luottaa erityisesti viranomaisiin, sillä pelko rangaistuksista on koko ajan läsnä. Huumausaineiden käyttörangaistus ei kuitenkaan estä riippuvaista käyttämästä päihteitä, sillä riippuvuus menee usein kaiken muun edelle. Pelko viranomaisista ja rangaistuksesta ainoastaan asettaa riippuvaiset suurempaan vaaraan, sillä tällöin käyttö tehdään salaa, epähygieenisissä olosuhteissa sekä epämääräisillä ja mahdollisesti likaisilla käyttövälineillä. Helsingissä käyttöhuoneiden virkaa ajavat tällä hetkellä tumman vihreät julkiset wc:t. 

Ensimmäinen huumeiden käyttöhuone perustettiin Sveitsin Berniin vuonna 1986, ja nykyisin niitä on kahdeksassa Euroopan maassa.  Käyttöhuoneet sijaitsevat Hollannissa, Saksassa, Espanjassa, Tanskassa, Kreikassa, Ranskassa, Norjassa, Luxemburgissa ja Sveitsissä, ja niitä on yhteensä noin 90 kappaletta. Lisäksi käyttötilojen perustamista suunnitellaan Irlannissa, Portugalissa, Belgiassa ja Romaniassa. Käyttöhuoneista on edellä mainituissa Euroopan maista hyviä kokemuksia, ja ne ovat tutkitusti vähentäneet huumeidenkäytön haittoja, kuten veriteitse tarttuvia tauteja ja yliannostustapausten määrää, sekä ne ovat tuoneet kaduilla piikittäviä syrjäytyneitä palvelujen piiriin (THL 2022). Käyttöhuoneiden kokeilua Suomessa vaatisi kuitenkin lainsäädännön muuttamista, sillä nykyisen lainsäädännön mukaan huumeita ei saa käyttää missään. Suomessa ei myöskään näytetä olevan valmiita tähän muutokseen ilmapiirillisesti, josta olen hyvin surullinen ja pettynyt. 

En näe itse mitään syytä, miksi käyttöhuoneita ei pitäisi kokeilla. Ainoa viesti, mitä huumeiden käyttöhuoneiden sallimisella yhteiskunta viestisi, on minusta se, että se ottaisi vakavasti yhteiskuntamme kasvavan huumeongelman ja haluaa tehdä voitavansa ehkäistäkseen sen tuomia haittoja. Mielestäni olisi erittäin tärkeää siirtyä rankaisemisen sijaan ongelman hoitamiseen ja ennaltaehkäisyyn. Käyttöhuoneet ja käyttörangaistuksesta luopuminen olisi suuri ja tärkeä askel päihdepalveluiden parempaan toimimiseen Suomessa sekä päihderiippuvaisten oikeanlaiseen tukemiseen. 

// Noa 

Lähteet 

Korpela, H. 2022. Matalakin kynnys voi olla joillekin liian korkea – Kaakkois-Suomen Sininauha aloittaa päihdetyön Kouvolassa: “Tarve on valtava”. Yle. Viitattu 18.1.2022. https://yle.fi/uutiset/3-12275136  

Passoja, A. 2022. Lapissa vasemmisto kannattaa huumeidenkäyttöhuoneita, oikeisto taas vastustaa. Yle. Viitattu 13.1.2022. https://yle.fi/uutiset/3-12268213 

Valtanen, T. 2022. Asiantuntijat haluavat huumeiden käyttöhuoneet Suomeen – Ari Huldenin elämä oli hiuskarvan varassa: “Sain hepatiitin, hivin ja sokeritaudin”. Yle. Viitattu 18.1.2022. https://yle.fi/uutiset/3-12273569  

THL 2022. Huumeiden käyttöhuoneet. Viitattu 19.1.2022. https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/huumeet/huumetutkimus/huumetyota-meilla-ja-maailmalla/huumeiden-kayttohuoneet 

THL 2020. Suomen huumeprofiili on poikkeuksellinen pohjoismaisessa huumeiden yliannostuskuolemien vertailussa. 27.5.2020. https://thl.fi/fi/-/suomen-huumeprofiili-on-poikkeuksellinen-pohjoismaisessa-huumeiden-yliannostuskuolemien-vertailussa 

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

7 ajatusta aiheesta “Käyttöhuoneiden puolesta!”

 1. Kiitos mielenkiintoisesta ja opetattavaisesta tekstistä. Itse olen paljon pohtinut mistä käyttöhuoneista on kyse, kun siitä on ollut vaalikoneissa. Ainakin tämän tietoiskun perusteella vaikuttaa mallilta, jota voisin myös itse kannattaa. Isoin ongelma nykyisessä huumeidenkäyttöön liittyvässä politiikassa on mielestäni juuri rangaistuksien pelko ja jos sen takia jättää hakematta apua. Näin myös huumeongelmat lisääntyvät, kun ihmisiä ei saada avun piiriin.

 2. Hyvä, että tuot tätä asiaa esille. Olen kanssasi samaa mieltä käyttöhuoneiden hyödyllisyydestä ja siitä ettei niiden perustamien lisää huumeiden käyttöä tai niiden vetovoimaa. Huoneita eivät käytä viihdekäyttäjät, vaan he kenellä on jo vakava riippuvuussuhde huumeisiin. Heille käyttöhuoneet tarjoavat turvallisemman paikan addiktionsa hoitoon. Käyttöhuoneet tarjoavat myös ammattilaisille hyvän paikan tavoittaa ongelmakäyttäjät ja tarjota heille hoitoon ohjausta.

  Yritän ymmärtää myös käyttöhuoneiden vastustajia tässä. Niin kuin kirjoitit nykyisellään laki kieltää käytön. Tarkemmin kohta on Huumausainelain (373/2008) 5§, jossa laissa määriteltyjen aineiden käyttö on kokonaan kielletty. Tämä koko pykälä pitäisi muuttaa, jotta käyttöhuoneet olisivat laillisia. Miten tämä tehtäisiin ja millä rajauksella? Tähän kohtaan viittasi myös sote vaalien keskusteluissa oikeusministeri Henriksson. Sääli ettei keskustelussa silti päästy pidemmälle. Toki vastustamisen taustalla on myös edelleen ideologiaa siitä, että huumausaineet saadaan kitkettyä pois yhteiskunnasta vain täyskiellolla.

  Toivon, että käyttöhuoneista saadaan kokeilu esimerkiksi Helsinkiin, vaikka sitten erillislailla, jotta niistä saataisiin kokemuksia myös Suomessa.

 3. Kiitos mielenkiintoisesta tekstistä! Itse mietin myös vaalikoneita tehdessäni, mitkä olisivat näiden käyttöhuoneiden hyödyt ja myös sitä, uskaltavatko päihdeongelmaiset niitä käyttää leimautumisen tai viranomaisten pelossa. Tämä kirjoitus avasi asiaa ja toi uutta näkökulmaa itselleni.

 4. Törmäsin itsekin kysymykseen käyttöhuoneista vaalikoneen kysymyksissä. Jätin vastaamatta tuohon kysymykseen, sillä itse en ole aiheeseen lainkaan tutustunut enkä sitä pohtinut. Nyt kirjoitustasi lukiessa pohdin aihetta hieman syvemmin. Ymmärrän sekä asiaa vastustavia että puoltavia. Ymmärrän että käyttöhuoneet voidaan nähdä huumeiden käytön mahdollistamisena, mutta pienen pohdinnan jälkeen itse näen käyttöhuoneissa kuitenkin enemmän hyviä, kuin huonoja puolia. Erityisesti siksi että se toisi mainitsemasi kontaktin päihdehuoltoon “matalalla kynnyksellä”.

 5. Hienoa ja kiitos, että olet ottanut tärkeän aiheen esille. Käyttöhuoneet ovat olleet omien tietojeni mukaan maailmalla hyvä tapa ehkäistä huumeista aiheutuvia lieveilmiöitä ja tehdä käytöstä sekä ympäristölle että käyttäjälle itselleen turvallisempaa. Mitään viitteitä käytön lisääntymiseen käyttöhuoneen vaikutusta mitattaessa ei ole ollut.
  Olisikin tärkeää, että suurissa ja miksei myös pienemmissä kaupungeissa otettaisiin käyttöön nämä käyttöhuoneet.
  Mielestäni ne eivät anna signaalia siitä, että huumeet ovat ok. Käyttöhuone on järkevä ja pehmeä tapa yrittää ehkäistä käyttöä.

 6. Kiitos mielenkiintoisesta kirjoituksesta ja asian tuomisesta esiin! Aihe on itselleni vieras, mutta tekstisi avasi sitä hyvin. Mielenkiintoista kyllä, huomasin juuri tänään Helsingin Sanomissa jutun siitä, että THL suosittelee käyttöhuonekokeilua (https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000008577409.html). Hyvä huomio sinulta oli tuo riippuvuuden meneminen kaiken muun edelle, eli huumeiden käyttäjä käyttää huumeita joka tapauksessa, mutta käyttöhuoneilla siihen voidaan vähentää päihteiden käytöstä aiheutuvia haittoja. Toisaalta HS:n artikkelin mukaan käyttöhuoneetkaan eivät välttämättä vähennä esimerkiksi huumekuolemia, sillä tappavan myrkytystilan syntyessä tuntien viiveellä henkilö ei enää ole käyttöhuoneessa eikä näin ollen ammattilaisen apu ei ole saatavilla.
  Kaiken kaikkiaan kiinnostava aihe, jossa tavallaan ymmärrän sekä puoltajien että vastustajien näkökulmia. Tästä tarvitaan ilman muuta lisää keskustelua ja sen lisäksi myös toimia.

 7. Huumeiden käyttöhuoneet herättävät helposti vastustusta varsinkin asiaan perehtymättömien keskuudessa. Ennen kuin käyttöhuoneista voi sanoa mielipidettään, asiaan tulisi perehtyä tarkemmin – tai itse asiassa koko huumeiden käyttöön liittyvään aihepiiriin ja siinä vallitseviin ongelmiin ja yleiseen asenneilmapiiriin. Käyttöhuoneet mielletään helposti huumeidenkäytön vapauttamiseksi, vaikka sitä se ei tietenkään ole.
  Suomalaisessa huumekeskustelussa konservatiivinen ja kaiken käytön kriminalisoiva suhtautuminen jyrää. Sote-vaaleissa, ja ehkäpä muutenkin, käyttöhuoneiden puolustajat mielletään huumeiden käytön puolustajiksi, tai jopa huumeiden käytön kannattajiksi. Huumeidenkäyttöön liittyvässä keskustelussa äänen saavat usein ”ääripäät”, jotka eivät löydä keskenään yhteisymmärrystä. Huumeet ja huumeidenkäyttäjät mielletään pahoiksi ihmisiksi ja rikollisiksi, joiden kanssa ei haluta olla tekemisissä, eikä asiasta haluta edes tarkemmin ottaa selvää.
  Huumeidenkäyttäjiä kuitenkin on paljon, vaikka käyttö on rikollista. Yhteiskunnan tulee auttaa kaikkia ihmisiä saavuttamaan ihmisarvoinen elämä jo lainsäädäntöönkin perustuen. Perustuslaissa ja sosiaalihuoltolaissa määritetään ihmisten oikeudet, jotka koskevat myös huumeidenkäyttäjiä.
  Käyttöhuoneet tarjoavat monessa maassa turvallisen paikan päihteiden käyttöön. Niissä käyttö tapahtuu valvotusti ja tarvittaessa siellä saa apua. Käyttöhuoneessa huumeidenkäyttäjä voi myös saada ihmisarvoista kohtaamista, mikä lieneekin osittain käyttöhuoneiden ideana. Myös huumeiden käyttäjillä on ihmisarvo ja heille on annettava mahdollisuus päästä huumeista eroon. Käyttöhuoneet voisivat myös tarjota tähän apua, eikä lainsäädännön tulisi tätä estää. Nyt kuitenkin vaikuttaa siltä, että käyttöhuoneita ei Suomessa tulla näkemään vielä vuosikausiin.

Kommentoi