Turvapaikanhakijan ja pakolaisen toimeentuloturva Suomessa

Jokainen on varmasti joskus kuullut puhuttavan, kuinka maahanmuuttajat saavat Suomessa parempaa sosiaaliturvaa kuin kantasuomalaiset. Kuinka turvapaikanhakijoille kustannetaan valtion toimesta hienot uudet puhelimet ja merkkivaatteet. Tutustutaan siis tässä postauksessa siihen, millaista todellisuudessa on turvapaikanhakijalle ja pakolaisstatuksen saaneelle kuuluva toimeentuloturva.

Palvelut vastaanottokeskuksessa

Suomeen tullessaan turvapaikanhakijat sijoitetaan vastaanottokeskuksiin, joten myös sosiaalipalvelut järjestetään pääosin siellä. Turvapaikanhakijoiden tulee saada välttämättömät toimeentulon ja huolenpidon turvaavat palvelut, joihin sisältyy asuminen, ruoka, sosiaali- ja terveydenhuolto, tulkkaus- ja käännöspalvelu sekä työ- ja opintotoiminta. Näiden lisäksi turvapaikanhakijoille maksetaan vastaanotto- tai käyttörahaa.

Vastaanottoraha

Vastaanottorahaa voidaan myöntää turvapaikkapäätöstä odottavalle henkilölle ja se on tarkoitettu välttämättömiin perustarpeisiin. Vastaanottoraha ei ole kaikille samansuuruinen, eivätkä kaikki turvapaikanhakijat voi sitä saada, vaan esimerkiksi mahdollinen olemassa oleva varallisuus, palkkatulot tai puolison tulot vaikuttavat siihen. Vastaanottorahan saadakseen tulee osallistua vastaanottokeskuksen järjestämään työ- tai opintotoimintaan. Suurimmillaan tuki on yksinasuvalla yksinhuoltajalla, joka ei saa aterioita vastaanottokeskuksesta. Tällaisessa tilanteessa tuen määrä on 1.1.2022 alkaen 323,21 euroa kuukaudessa.

Kuva: pixabay

Oleskeluluvan saaneen toimeentulotuki

Oleskeluluvan saanut on oikeutettu perustoimeentulotukeen samoin perustein, kuin Suomessa asuva Suomen kansalainen. Perustoimeentulotuki on vastaanottorahan tavoin tarkoitettu välttämättömiin menoihin ja suurimmillaan sen määrä yksinhuoltajalla voi olla 574,63 euroa kuukaudessa. Perusosan lisäksi toimeentulotukea voi saada muihin välttämättömiin kustannuksiin, kuten asumismenoihin tai esimerkiksi lääkkeisiin. Lisäksi kunta voi harkintansa mukaan maksaa vielä täydentävää toimeentulotukea esimerkiksi pitkään toimeentulotuen varassa olleille tai muutoin sen tarpeessa olevalle.

Saako maahanmuuttaja enemmän?

Kelan vuoden 2018 tutkimuksen mukaan maahanmuuttaja todellisuudessa usein saa enemmän tukia, kuin kantasuomalainen, joten aivan tuulesta temmattu ajatus se ei ole. Ero kuitenkin selittyy usein sillä, että turvapaikanhakija- tai pakolaistaustaisten työllistyminen on vaikeampaa kuin kantaväestön. Maahanmuuttajataustaisten ikärakenne on myös erilainen kuin valtaväestön, joka myös vaikuttaa osaltaan esimerkiksi työttömyysturvan tai toimeentulotuen saamiseen. Voidaankin siis todeta, että tuet eivät ole sen suurempia kuin muillakaan kansalaisilla mutta tukien saajia on maahanmuuttajien keskuudessa suurempi osuus väestöstä.

Kuva: pixabay

Lähteet:

https://stm.fi/turvapaikanhakijoiden-palvelut

https://migri.fi/vastaanottoraha

https://migri.fi/tietopankki/vastaanottokeskukset

https://www.kela.fi/toimeentulotuki-ulkomaalaiset

https://stm.fi/toimeentulotuki

https://yle.fi/uutiset/3-11680542

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi