Työtä vai työtoimintaa?

Kuka koulutettu ihminen työskentelisi 80e euron kuukausikorvauksella? Tämä tilanne on kuitenkin realiteetti joillekin kehitysvammaisille henkilöille, jotka tekevät työtä työ- tai avotyötoiminnassa. Varsinkin jos puhutaan vielä tuottavasti työstä, voidaan tilannetta pitää täysin kohtuuttomana.

Kehitysvammaiselle henkilölle saattaa olla vaikeata erotta palkkatyön ja työ- ja avotyötoiminnan eroa. Tilannetta ei helpota juurikaan se, että nämä termit rinnastetaan usein toisiinsa täysin tasavertaisina. Työ- ja avotyötoiminta eroaa kuitenkin palkkatyöstö siten, että se voidaan todellisuudessa rinnastaa huoltosuhteiseen työtoimintaan, josta maksetaan pienehkö työosuusraha. Toiminnasta saattaa muodostua myös tärkeä osa kehitysvammaisen henkilön arkea tarjoamalla tekemistä arkeen sekä sosiaalisia kontakteja. Vaikka nämä ovatkin positiivisia asioita kehitysvammaisen henkilön arjessa, saattavat ne myös vaikeuttaa toiminnan piiristä lähtemistä ja palkkatyöhön siirtymistä.

Palkkatyöstä syrjäytyminen saattaa tapahtua jo rekrytointi vaiheessa; Vammaisfoorumin teettämän kyselyn mukaan 57% vastaajista oli vastannut kokeneensa työnhaussa syrjintää. Tämä on huolestuttava tulos, sillä työelämän ulkopuolelle jääminen on omiaan lisäämään syrjäytymistä ihmisryhmässä, joka jo Sosiaalihuoltolaissa määritelty erityistä tuke tarvitsevaksi ihmisryhmäksi. Palkkatyön ulkopuolelle jääminen johtaa syrjäytymisen lisäksi myös köyhyyteen. Vaikka kehitysvammaisille henkilöille onkin tarkoitettu joitakin sosiaalietuuksia kuten esimerkiksi työkyvyttömyyseläke, nämä etuudet saattavat luoda kannustinloukkuja, joissa työllistymisen sijaan kehitysvammainen henkilö joutuu pärjäämään yksinomaan sosiaalietuuksien avulla.

Tämä on kaikin puolin valitettava tilanne, jossa kehitysvammaiselta henkilö joutuu äärimmäisen vaikeaan asemaan yhteiskunnallisella tasolla. Vaihtoehtoina ovat kärjistetysti joko äärimmäisen kivikkoinen tie palkkatyöhön tai köyhyysrajalla tasapainottelun sietäminen pienien sosiaalietuuksien avulla. Sosiaalialan ammattilaisten on hyvä tuoda esiin näitä epäkohtia, jotta erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden oikeudet toteutuisivat ja nämä yhteiskunnalliset epäkohdat voidaan korjata.

Lähteet:

https://www.kehitysvammaliitto.fi/koyhana-koko-elama/

https://verneri.net/yleis/ajankohtaista/vammaiset-ihmiset-syrjaytyvat-tyomarkkinoilta-jo-tyonhakuvaiheessa

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

1 ajatus aiheesta “Työtä vai työtoimintaa?”

  1. Kiitos mielenkiintoisen ja tärkeän aiheen esille tuomisesta. On tosiaan huolestuttavaa, kuinka kehitysvammaiset voivat jäädä eräänlaiseen loukkuun työ- ja avotyötoiminnassa, kun tarjolla olisi mahdollista palkkatyötä. Näyttäisi, että koko systeemin rakenteessa olisi ongelmia, joihin tulisi saada muutoksia. Toivon myös, että kehitysvammaiset saavat tietää oikeuksistaan, joita heillä on eivätkä tule hyväksi käytetyiksi työmarkkinoilla ”halvempana” työvoimana. On tavallaan ymmärrettävää, jos pienyrityksillä ei ole varaa muuttaa työolosuhteitaan kehitysvammaisten palkkaamisen mahdollistamiseksi, mutta tässäkin asiassa valtio/kunnat voisivat auttaa tai etenkin suuret yritykset voisivat ottaa enemmän vastuuta kehitysvammaisten palkkaamisesta. Loppu kommentteina: kehitysvammaistenkin tulisi saada samanlaiset mahdollisuudet parempitasoiseen elämään kuin muillakin on. -Petra

Kommentoi