Erityislapsi koulussa

Kuva: Pixabay

Tuntuu olevan enemmän sääntö, kuin poikkeus, että jokaisella luokalla on vähintään se yksi erityistä tukea tarvitseva lapsi. Hänellä saattaa olla ADHD tai hänellä saattaa esimerkiksi olla autistisia piirteitä tai hän saattaa olla huonoista kotioloista, joka purkautuu oireiluna koulussa. Erityistarpeisiin johtavia syitä on niin valtava määrä, että turha edes yrittää nimetä kaikkia.

Erityistarpeisiin on kuitenkin koulussa vastattava.

Tukea, jota koulu voi antaa on kolmea eri tasoista. On yleistä, tehostettua ja erityistä oppimisen ja koulunkäynnin tukea. Totta kai tukimuodon tulee olla oppilaan tarpeisiin vastaavaa ja tarpeen mukaan sitä voi joutua myös muuttamaan. Erilaisia tukimuotoja ovat esimerkiksi tukiopetus, erityisopetus, avustajapalvelut ja tarvittaessa erilaiset apuvälineet. (ePerusteet, 2023.)

Työskenneltyäni erityisopetuksen puolella oppilaiden erityisohjaajana, on aihe itselleni tietyllä tapaa läheinen. Erityispuolella, ainakin siinä koulussa missä työskentelen, ryhmäkoot ovat pieniä ja usein ohjaajia on riittävästi oppilaita ja heidän tarpeitaan nähden. Ohjaus on tässä koulussa hyvin yksilöllistä ja lapsen erityistarpeet huomioonottavaa. Onko sitten asia erikseen, kun mietitään miten perusopetuksen puolella huomioidaan oppilaiden erityispiireet?

Ihan perusopetuslakia lukemalla saa selville, että opetukseen osallistuvalla on oikeus riittävään tukeen oppimisen ja koulunkäynnin ohella. Tukea tulee olla saatavilla heti, kun tuen tarve ilmenee. (ePerusteet, 2023.) Entä jos luokassa on 25 oppilasta, yksi opettaja ja hyvällä tuurilla koulunkäynninohjaaja opetuksen tukena? Oma ajatus on tietenkin se, että onko näillä resursseilla mahdollista antaa sitä tarvittavaa ohjausta ja tukea heti, kun tarve ilmenee.

Perusopetuksessa tuen tarpeen ilmentyessä, siihen vastataan ensimmäiseksi yleisellä tuella. Oppilasta tarkastellaan hänen omassa ryhmässään ja arvioitu oppilaan tarvitsema tuki suunnitellaan yhteisesti huoltajien, opettajien ja oppilaan kanssa. Tarvittaessa joku muukin oleellinen koulun henkilöstöön kuuluva voi olla suunnittelussa mukana. Oppilas voi saada tukiopetusta, osa-aikaista erityisopetusta tai oppilashuollon tukea. (Vantaa, 2023.)

Jopa erilaiset oppimisvaikeudet tai jopa runsaat poissaolot saattavat vaatia erityisjärjestelyitä koulun puolesta. (Helsinki, 2020) Tällöin saatetaan tarvita tehostetumpaa tukea, jolloin tuen toteutumiseksi laaditaan oppilaalle oppimissuunnitelma, jossa tuodaan esille oppilaan tarvitsema tuki ja sen järjestäminen. (Vantaa, 2023) Onko esimerkiksi oppilaan runsaat poissaolot koulun vai lapsen vanhempien vastuulla? Toivottuihin tuloksiin päästään, kun mietitään sitä, mistä haaste johtuu ja pyritään puuttumaan ongelman alkujuureen.

Erityinen tuki on suunnattu oppilaille, joilla on kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen riittämätöntä muilla tukitoimilla. Tämänkaltainen tuki on aina suunnitelmallista ja siinä on huomioitava oppilaan tilanne hyvin kokonaisvaltaisesti. Erityistä tukea saavalle oppilaalle laaditaan HOJKS, eli henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma. Opetusryhmä, joka oppilaalle on sopiva, suunnitellaan yhdessä koulun, huoltajien ja oppilaan kanssa. (Vantaa, 2023.)

Erityisopetuskin voi olla niin erilaista riippuen tuen tarpeesta. Se voi olla osa-aikaista tai oppilas voi olla pienluokassa kokoaikaisesti. Olen itse kuullut paljon puhetta siitä, kuinka erityistarpeita omaavat oppilaat ovat usein perusopetuksessa tavallisessa luokassa. Kumpi sitten on parempi, on varmasti tietenkin oppilaskohtaista. Itse kun on paljon erilaisia luokkakokoonpanoja nähnyt, on huomannut sen, miten paljon yksikin oppilas voi vaikuttaa lopun luokan dynamiikkaan ja siihen, miten koko luokka toimii.

Erityisiä tarpeita omaavat oppilaat tarvitsevat paljon ymmärrystä ja toivon, että he kaikki sitä saavat.

Lähteet
ePerusteet. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Viitattu 29.1.2023. https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/perusopetus/419550/tekstikappale/430064
Helsinki.fi, Erityistarpeet koulunkäynnissä, 2020, Viitattu 25.1.2023, https://www.hel.fi/sote/perheentuki-fi/koululaiset/koulu/eritystarpeet-koulussa/
Vantaa. Oppimisen tuki perusopetuksessa. 2023. Viitattu 29.1.2023. https://www.vantaa.fi/fi/palveluhakemisto/palvelu/oppimisen-tuki-perusopetuksessa#tab-introduction

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

1 ajatus aiheesta “Erityislapsi koulussa”

  1. Hyvin kirjoitettu!
    Olen saanut taistella koko syksyn oman ekaluokkalaiseni oikeuksista, mitä hän mahdollisesti tarvitsee ja mihin hänellä on oikeus. Lapseni luokka on 1-2 yhdysluokka, jossa 24 oppilasta. Siinä toimii 1 opettaja ja loppu vuodesta aloitti 1 koulunkäynninohjaaja. Omasta mielestäni se sotii niin sitä vastaan että koulutaipaleen aloittavat jäävät yksin avuntarpeensa kanssa. Tai jos olet lapsi joka on herkästi esillä, sinut leimataan heti ongelmaksi ja siitä alkaa sitten oravanpyörä. Paljon on myös opettajasta kiinni, pystyykö opettaja ottamaan eri lasten erityispiirteet huomioon oppimisympäristössä ja hyödyntämään niitä oppimiseen eikä jättää huomiotta. Nykyään kuulen sanan “resurssit” ihan liikaa ja tulen surulliseksi mistä joku voi jäädä paitsi tai mitä ikinä hänestä voisi tullakaan kun kasvaa isoksi, mutta kun “resurssit”.
    Nykypäivänä liian monella varhaiskasvatuksessa, sekä myös koulussa haasteena sosiaaliset taidot ja tunnetaidot. En tiedä, mutta toivoisin jokaisen ammatissa työskentelevän kouluttavan itseään aiheesta, jotta ymmärtäisi lasta paremmin, eikä tuomitsisi häntä tai hänen käyttäytymistään. Koska aina löytyy käyttäytymisen takaa syy.
    Minun lapseni on tunneherkkä ja jotain pientä aistiyliherkkyyttä, hän reagoi voimakkaasti muutoksiin. Hän on tällä hetkellä tehostetussa tuessa, tukitoimet ja ajankulu koulun alusta ovat helpottaneet hänen olemistaan hurjasti. Kiitos opettajan, joka seisoi hänen vierellään, eikä häntä vastaan!
    “Erityisiä tarpeita omaavat oppilaat tarvitsevat paljon ymmärrystä ja toivon, että he kaikki sitä saavat.”

Kommentoi