Vinkkejä sosiaalialan ammattilaiselle netti- ja peliriippuvuuksien kanssa

Kuten aiemmissa blogikirjoituksissamme on monesti todettu, lasten ja nuorten pelaamisen ja ruutuajan ongelmissa ei näy vähenemisen merkkejä. Juuri alkaneen Sosiaalityön menetelmät -kurssin myötä aloin pohtimaan, millaisia konkreettisia menetelmiä näihin löytyy sosiaalialalta. Edellisessä blogikirjoituksessa nostettiin esiin muun muassa oman toiminnan tarkkailu ja esimerkin näyttäminen omalla toiminnallaan nuoremmille.

Mutta millaisia menetelmiä me tulevaisuuden sosionomit voisimme käyttää, kun tulemme todennäköisesti yhä varmemmin kohtaamaan työssämme lasten ja nuorten (ja toki kaiken ikäisten) kanssa mobiilipelaamisen, tietokonepelaamisen tai vaikkapa nettiriippuvuuden syövereissä olevia asiakkaita? Tai miten voimme työssämme ennaltaehkäistä näiden ongelmien syntymistä?

Netistä tietoa löytyy erinomaisesti. Kokosin mielestäni kiinnostavimmat sivustot, joista löytyy ammattilaiselle hyödyllistä tietoa ja konkreettisia työkaluja. Useat näistä liittyvät rahapelaamiseen ja ovat kohdennettuja kaiken ikäisille – ei vain lapsille ja nuorille. Näistä voi kuitenkin soveltaa ja ottaa oppia myös tähän lasten ja nuorten peliriippuvuuden teemaan:

Peluuri.fi

Sivustolle on kerätty erittäin laaja materiaalipankki tukimateriaaleja asiakastyötä tekeville ammattilaisille ja läheisille. Sivustolle on koottu myös muiden toimijoiden materiaaleja sekä kokemuksia, joten tätä kautta voi helposti lähteä etsimään tietoa aiheesta. Tietoa aiheesta löytyy myös suomen kielen lisäksi arabiaksi, ruotsiksi, venäjäksi ja viittomakieleksi. Sivustolta voi myös tilata itselleen painettuja aineistoja.

https://www.peluuri.fi/tietopankki/tehtavia-ja-materiaalia-asiakkaalle

Peluuriista löytyy myös suoraan pelaajille tarjolla oleva tukipalvelu ”Restart-ohjelma”, joka on täysi-ikäisille tietokone-, konsoli- ja mobiilipelaajille suunnattu ilmainen verkkokurssi.  https://www.peluuri.fi/peluuri/restart-videopelaajille

Tiltti

Tiltti on muun muassa pääkaupunkiseudulla ja Satakunnassa toimiva peliongelmiin erikoistunut tieto- ja tukipiste. Tiltti tarjoaa opastusta myös ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään pelihaittoja. Nettisivuilta löytyy konkreettisia työkaluja ammattilaisille, kuten kokemuksia peliongelmista -keskustelukorttipakkoja.

https://www.tiltti.fi/tukea-pelaajille-laheisille-ja-ammattilaisille-2/ammattilaisille/

THL:n aineistot

Sivustolle on kerätty erilaisia THL:n oppaita ja raportteja mm. puheeksiottoon ja rahapeliongelmien kohtaamiseen sosiaalialalla.

https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/rahapelit/julkaisut/tukiaineistot

Erityisesti nuorten kanssa työskenteleville löytyy opas ”Nuoret pelissä – Tietoa kasvattajille nuorten digitaalisesta pelaamisesta ja rahapelaamisesta” https://www.julkari.fi/handle/10024/131837

EHYT ry

Sivustolta löytyy paljon kiinnostavaa materiaalia ja oppaita pelikasvatukseen, jolla edistetään pelaamisen myönteisiä vaikutuksia ja ehkäistään mahdollisia haittoja. Erityisesti Pelikasvattajan käsikirjoissa ja Media mukana lapsen arjessa -ohjeistuksessa on paljon käytännönläheistä tietoa.  
https://ehyt.fi/paihde-peli-info/digipelaaminen/pelikasvatus/

Onko sinulla kokemuksia joistain peliriippuvuuden tai ruuturiippuvuuden hillitsemisen menetelmistä tai muista työtavoista, joita olet hyödyntänyt omassa työssäsi lasten ja nuorten (tai muun ikäisten) parissa?

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

2 ajatusta aiheesta “Vinkkejä sosiaalialan ammattilaiselle netti- ja peliriippuvuuksien kanssa”

  1. Hei, kiitos käsitellystä aiheesta ja linkeistä. Itse kotona minun on vaikea löytää tasapainoa ja näyttää lapsilleni vaihtoehtoja ja esimerkkejä, jotka oikeuttavat pelihallinnan. Sosiaalialan opiskelijana ja äitinä uskon, että ohjaus ja neuvonta ovat tärkeitä tuomaan lapsille ja nuorille enemmän tietoa ylimääräisen elektroniikan aiheuttamista vaaroista. Koska pelit ovat tämän sukupolven todellisuutta, minun oli välttämätöntä ymmärtää, että heidän täytyy tuntea ja kokea ne terveellä tavalla, jotta he eivät jää pois pelaavien ystäväpiirien ulkopuolelle. Olen jo käynyt läpi pelikiellon, pelin täydellisen kieltämisen vaiheen, vaiheeseen, jossa pelien myöntäminen hallitukselle vastineeksi tehtäviä. Sekä keskustelua puhelimen ja pelien käytön tasapainosta. Välitän linkit lapsilleni vahvistaakseni meidän aikuisten huolta tästä aiheesta.

  2. Hei!
    Kiitos tästä mielenkiintoisesta kirjoituksesta! Aihe on tärkeä, sillä peliriippuvuus on todellinen ongelma eikä vain nuorten ja lasten keskuudessa oleva. Mihin tahansa asiaan tai aiheeseen voi syntyä riippuvuus joka on lähes aina käyttäjälleen ongelma. Riippuvuus voi syntyä myös lyhyen kokeilun jälkeen.
    Riippuvuus on sairaus siinä missä muut ja käyttäjät tarvitsevat siihen apua, tässä tekstissä oli hyviä linkkejä käsitellen riippuvuutta sekä apua siihen. Peliriippuvuus on haitallinen käyttäjälleen usein siksi että se on sekä sosiaalisesti että taloudellisesti haitallista. Pahimmillaan se on koko elämänhallintaa uhkaava tekijä.
    Monilla voi olla kokemusta joko läheisen tai itsensä peliriippuvuudesta, kuten esim. minulla on kokemusta läheisteni peliriippuvuudesta, joten valitsin siksi tämän aiheen jota kommentoin. Kiitos tästä tekstistä!

Kommentoi