Neuvokas perhe -menetelmä

Neuvokas perhe tehostetun perhetyön menetelmänä

Tekijät: Janita Puranen & Christa Klein

Haastattelu

Haastattelimme tehostetun perhetyön perhetyöntekijää heidän työskentelytavoistaan, menetelmistä, asiakasryhmistä sekä heidän työstään kokonaisuutena, mitä se pitää sisällään. Perhetyön tarkoituksena on yhdessä perheen kanssa laatia suunnitelma, jonka mukaisesti työskennellään koko perheen kanssa lasten edun ja terveyden mukaisesti sekä kehityksen turvaamiseksi. Tarkoituksena on tukea vanhemmuutta, perheitä vuorovaikutussuhteissa ja vahvistaa perheiden sosiaalista toimintakykyä. Näihin liittyviä tavoitteita harjoitellaan, arvioidaan, tehdään ja mallinnetaan yhdessä; asiakasperhe ja perhetyöntekijät. Työskentely kenttänä on perheen toimintaympäristö ja koti. Tärkeässä roolissa on vastuusosiaalityöntekijän, perhetyön ja perheen yhdessä säännöllisesti tekemät arvioinnit, joissa painottuu toiminnan sisältö ja sen vaikuttavuus.

Vauva, Jalat, Isä, Äiti, Pieni Lapsi, Kymmenen
Kuva: Pixabay

Menetelmä

Suomen sydänliitto on kehittänyt menetelmän, jonka nimi on Neuvokas perhe. Se kehitettiin perheiden elintapaohjauksen tueksi. Keskeisenä tavoitteena on tukea perheen myönteistä kehitystä sen elintavoissa ja vahvistaa perheen pysyvyyden ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Liitto ylläpitää sivustoa, joka opastaa omilla sivukokonaisuuksillaan sekä ammattilaisia että vanhempia lisäämään lasten ja perheen osallisuutta, hyvinvointia, ravitsevaa syömistä, riittävää unen saantia sekä keho tyytyväisyyttä. Vanhemmat saavat sivuston kautta myös tukea vanhemmuuteen, työkaluja hyvään arkeen ja lasten osallisuuden lisäämiseen. 

Haastattelumme perusteella menetelmä vastasi niitä keinoja, joita tehostetun perhetyön työntekijä kertoi käyttävänsä työskentelyssään. Työntekijä ei tosin puhunut menetelmästä kyseisellä nimellä, oletamme syyksi, että se edellyttänee sydänliiton koulutusta. Koulutus tarjoaa ammattilaisille työvälineitä perheiden vahvuus- sekä voimavarakeskeiseen elintapaohjaukseen. Ammattilaisnetin aineisto on kuitenkin käytettävissä vapaasti. Aineistossa on paljon tietoa, ja ammattilainen voi käyttää menetelmää turvallisesti oikein, vaikkei sydänliiton koulutusta olekaan. 

 Perheen muutostarpeet nousevat esiin perheen itsearvioinnin perusteella, positiivisessa sävyssä ja korostaen jo olemassa olevaa hyvää ja toimivaa arkea. Näin perhe voi lisätä lasten osallisuutta, ja saadaan lasten ääni kuuluviin, jolloin he pääsevät vaikuttamaan itselleen tärkeisiin asioihin ja toimiin arjen ympäristössä. Perhetyöntekijät voivat menetelmän avulla kannustaa perheitä luomaan rutiineja arkeen, rajoittamaan käyttämäänsä ruutuaikaa, voimavarojen ja tunnetaitojen tutkiskeluun ja kehittämiseen sekä suunterveydestä huolehtimiseen. 

Tehostettuun perhetyöhön tämä menetelmä sopii hyvin, koska yleensä haasteet ovat haastateltavan mukaan arkisia asioita. Niitä lähdetään yhdessä kehittämään, työstämään ja opettelemaan. Ammattilaiset ovat prosessissa tukena ja ohjaamassa vanhempia. Menetelmän tarkoituksena on luoda perheille turvaa ja terveellisiä rutiineja arkeen, kuten hyvä ravitsemus, uni, keho tyytyväisyys, suunterveydenhuolto ja liikunta. Selvät arjen rutiinit luovat päivään ryhtiä ja turvallisuutta lapsille. Tuttu arki luo lapselle itseluottamusta ja jaksamista. Toistuvat samanlaiset toiminnat lisäävät arjenhallinnan tuntua lapsille ja näin he kykenevät ennakoimaan tulevaa. Tämä myös vähentää lasten turvattomuuden tunnetta. Perheen yhteinen tekeminen on kaikesta tärkeintä sillä vahvistaa perheenjäsenten yhteenkuuluvuutta, kuulluksi tulemista, kokemusta tulla nähdyksi ja perheen dynamiikkaa. Pienillä askelilla voidaan saada aikaan isoja muutoksia perheiden hyvinvoinnissa pitkällä tähtäimellä. 

Menetelmä on oiva työkalu lähteä perheen itsearvioinnin kautta suunnittelemaan yhdessä arjen muutoksia rutiineihin ja haasteisiin! Menetelmä on koko perhettä osallistava ja sitä voi käyttää niin vanhemmat kuin ammattilaiset, ilman koulutustakin. Perhe ja ammattilaiset voivat yhdessä valita, mitkä sivuston osiot ovat sopivia mihinkin tilanteeseen ja kohtaan sekä mitkä taas ovat perheen arjessa jo hyvin eikä niinkään tarvitse käydä erikseen läpi. 

Perhe, Auringonlasku, Beach, Onnellisuus, Kesä
Kuva: Pixabay

Lähteet

Helsinki. 26.4.2021. Perhetyö. https://www.hel.fi/sote/toimipisteet-fi/aakkosittain/lastensuojelu/muut/perhetyo/perhetyo/

Neuvokas perhe. 2021. https://neuvokasperhe.fi

Tehostetun perhetyön perhetyöntekijän haastattelu 10.3.2021

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi