Perhetyön työkalupakki

Minä olen ihana vauva, kuuletko minua?

Esittelemme teille Kiikku-vauvaperhetyön mallin, johon itse tutustuimme sekä kirjallisen materiaalin kautta, että haastattelemalla Kiikku-vauvaperhetyöntekijää Uudesta lastensairaalasta. Alun perin Kiikku-vauvaperhetyö kehitettiin varhaiskuntoutuksen malliksi vammaisten tai vammautumisen riskissä olevien vauvojen perheille, kuten keskosille. Vähitellen käyttö on laajentunut koskemaan vauvaperheitä, joissa on erilaisia biologisia, psykologisia tai sosiaalisia syitä, joiden vuoksi vuorovaikutus vauvan kanssa on vaarassa. Tarkoitus on vahvistaa vanhemmuutta vauvan hoidossa, oppia ymmärtämään vauvan viestejä ja […]

Minä olen ihana vauva, kuuletko minua? Read More »

Vahvuuskortit perhetyössä

Maryan Ahmad, Petteri Saari & Minttu Vaarne Akuuttityön sosiaaliohjaajan haastattelu Ryhmämme haastatteli kiireellisen tehostetun perhetyön sosiaaliohjaajaa, joka käyttää työssään myös vahvuuskortteja. Akuuttityössä asiakkuudet ovat lyhyitä, kestoltaan noin 3viikkoa, mutta työskentely tuona aikana on tiivistä työparityöskentelyä. Työskentely alkaa yleensä perheen kriisitilanteessa, ja työntekijä kuvasikin työskentelyn olevan “muutossuuntaista”, eli yhdessä asiakasperheen kanssa mietitään, mitä muutoksia arkeen tarvitaan, jotta tilanne kohenee. Palvelu onkin usein

Vahvuuskortit perhetyössä Read More »

Motivoiva haastattelu

Ajatus tarkastella ja tutkia motivoiva haastattelu menetelmää syntyi, kun haastattelimme perhetyöntekijää. Hänen pääasialliset työtehtävänsä liittyvät perheen ja sen jäsenten tukemiseen ja ohjaamiseen arjessa. Iso osa hänen työstään on vanhemmuuden tukemista, eli apua siihen, että vanhemmat pärjäisivät lastensa kanssa kotona.

Motivoiva haastattelu Read More »

Kortit perhetyön työvälineenä

Perhetyön tavoitteena on tukea perheiden hyvinvointia sekä vahvistaa voimavaroja ja vuorovaikutusta. Työskentelyssä on tärkeää kohdata perheet avoimesti, arvostavasti ja dialogisesti. Keskustelun tukena voidaan käyttää erilaisia kortteja, jotka ovat monipuolinen ja toimiva työväline perhetyön kentällä. Blogin kirjoittajat ovat perehtyneet erityisesti vahvuus- ja tunnekortteihin. Tietoa hankittiin kirjallisista lähteistä sekä haastattelemalla perheohjaajaa tehostetusta perhetyöstä. Toinen blogin kirjoittajista on käyttänyt kortteja myös työntekijänä.

Kortit perhetyön työvälineenä Read More »

Lapset Puheeksi -menetelmä

Menetelmää on aluksi käytetty mielenterveysasiakkaille, joiden kanssa työskentelevät ovat pohtineet, kuinka ottaa huomioon asiakkaan mahdollinen perhe, lapset eritoten. Kuitenkin tämän myötä on huomattu, että menetelmää voi soveltaa ja käyttää monessakin eri palvelussa, joita tarjotaan, kuten mm. neuvola, päiväkoti, koulu, mielenterveyspalvelut ja rikosseuraamuslaitos.

Lapset Puheeksi -menetelmä Read More »

Lapset puheeksi menetelmä

Haastattelimme 22.3.21 sosiaaliohjaajaa, joka työskentelee tehostetussa perhetyössä. Haastattelun avulla halusimme saada tietoa perhetyön eri menetelmistä sekä niiden käytöstä. Haastattelumme oli kaiken kaikkiaan hyvin mielenkiintoinen ja opettavainen ja saimme paljon tietoa eri menetelmistä ja työkaluista. Haastattelun pohjalta meillä molemmilla heräsi kiinnostus lapset puheeksi menetelmään. Sillä haastateltava kertoi meille, että menetelmä on yleisesti käytetty, mutta siltikin menetelmän

Lapset puheeksi menetelmä Read More »

Perhekuntouksen avulla apua perheen arkeen

Perhekuntoutuksen tavoitteena on tukea perheitä, joilla on erilaisia haasteita arjessa. Kuntoutuksessa pyritään samaan aikaan onnistumisia, jotka vaikuttavat perheen dynamiikkaan. Kaikki on lähtöisin perheestä, ja kuntoutuksella pyritään antamaan työvälineitä arkeen. Haasteena voi olla jonkinlainen diagnoosi, kuten ADHD/ADD, autismin kirjo, touretten oireyhtymä tai asperger-oireyhtymä. Kuntoutus voi olla myös ennalta ehkäisevää, esimerkiksi juuri diagnoosin saamisen jälkeen. Tällöin asia

Perhekuntouksen avulla apua perheen arkeen Read More »

Toiminnalliset menetelmät perhetyössä

Perhetyötä tehdessä on tärkeää muistaa, että perheet ovat aina ainutlaatuisia ja perheiden tilanteet voivat olla hyvin erilaisia. Asiakkaana voi olla melko hyvinvoiva perhe, jolla on vain yksittäisiä haasteita esimerkiksi murrosikäisen nuoren käytöshäiriöiden vuoksi tai asiakkaana voi olla perhe, jossa tilanteet ovat jo voimakkaasti kriisiytyneet. Siksi on vaikeaa ja lähes mahdotonta määritellä kaikille perheille ja kaikkiin tilanteisiin sopiva perhetyön menetelmä. Tärkeää on muistaa, että perhetyön on tarkoitus tukea ja ohjata perhettä kunnioittaen, ja muistaen, että perhe on itse oman tilanteensa paras asiantuntija. Perheen

Toiminnalliset menetelmät perhetyössä Read More »

Sosiaalipedagogista hevostoimintaa perhetyössä

Green Care on luonto- ja eläinavusteista toimintaa ja siinä on vahvasti läsnä luontoperustaisuus, kokemuksellisuus ja osallisuus. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on Green Caren eläinavusteinen menetelmä, jolla pyritään ehkäisemään syrjäytymistä ja tukemaan sosiaalista kasvua ja hyvinvointia. Toiminta perustuu ihmisen ja hevosen väliseen vuorovaikutukseen, jossa tärkeässä roolissa on toimintaympäristönä oleva talliyhteisö.

Sosiaalipedagogista hevostoimintaa perhetyössä Read More »