Perhetyön halpa ja monikäyttöinen apuri

Olemme kaksi viimeisen vuoden sosionomiopiskelijaa Laureasta ja tämänhetkinen kurssi mitä käymme, käsittelee perhetyötä. Haastattelimme etänä matalankynnyksen parissa työskenteleviä perhetyöntekijöitä. Kyselimme heiltä heidän työnkuvastaan ja mahdollisista suosikki menetelmistä mitä he käyttävät työssään. Tuli nopeasti ilmi, että vahvuuskortit ovat yksi menetelmä mitä he käyttävät paljon. Heidän mielestään jokaisen perhetyöstä kiinnostuneen henkilön kannattaisi tutustua näihin kortteihin.

Mitä ovat siis vahvuuskortit? Tässä blogissa aiomme avaa tätä tietoa teille lisää. 

Vahvuuskortteja pystytään käyttämään lasten ja aikuisten kanssa ja se on todella halpa ja hyvä menetelmä monille. Vahvuuskorttien avulla oppii tunnistamaan itsensä ja muiden vahvuuksia erilaisissa elämäntilanteissa. Korttien avulla voi ymmärtää omat taidot ja asioita mitä mahdollisesti haluaa kehittää itsessään. Niiden avulla on myös todella helppoa antaa positiivista palautetta muille ja itselleen.  Vahvuuskortit-menetelmä on myös hyvä ja helppo tapa avata keskustelua esim. ujon ja hiljaisen asiakkaan kanssa, käyttää ns. ”icebreakerina”. Omien vahvuuksiensa tunnistaminen vahvistaa minäpystyvyyttä ja menetelmä onkin hyvä keino vahvistaa asiakkaan itsetuntoa.  ‘

(Esimerkki kuva vahvuuskorteista mieli. ry sivuilla) 

Vahvuuskorttien lisäksi on myös olemassa tunnekortit, työskentelykortit, ja arviointikortit. Kaikki nämä kortit ovat erilaisia mutta niiden tarkoitus on kuitenkin ymmärtää, kehittää tai avaa itseään paremmin niiden avulla.  

Tunnekorteilla pystyy selittämään tunteitaan paremmin ja esimerkiksi päivän aikana käyneitä tapahtumia ja lapsen tunteita. Korttien avulla pystyy selittämään yksityiskohtaisemmin esim. turhautumistaan johonkin tilanteeseen tai kiitollisuutta johonkin päivän aikana olevaan tapahtumaan. On todella tärkeätä muistaa, että kaikki tunteet ovat hyväksyttäviä.  

Työskentelynkorttien kanssa taas pääsee vähän syvemmälle miettimään eri tilanteita ja tunteita niihin liittyen. onko jotain tilanteita missä käyttäydymme eri tavalla kyseisen paikan tai ihmisen takia? Tai miten mahdollisesti uuteen tilanteeseen voisimme valmistua paremmin ja luoda itsellemme helpotusta? Näitä kortteja suositellaan käyttämään tunnekorttejen kanssa samaan aikaan.  

Arviointikorteilla taas pohditaan omaa tavoitetta ja henkilökohtaista edistymistä näiden asioiden toteutumiseksi. Näitä kortteja on todella hyvä käyttää esimerkiksi opiskelijoiden kanssa, kun käydään läpi oppimispolkua. 

Kaiken tämän uuden tiedon jälkeen halusimme kokeilla tunnekortteja ja huomasimme niiden suuren hyödyn ihan vaan tutustuessa toisiimme. Korttien avulla pitää myös etsiä positiivisia piirteitä itsessään, mitä ei välillä muista tehdä. Kokeilun jälkeen huomasimme molemmat hyvän fiiliksen ja kävimme myös paljon läpi asioita, missä olemme edistyneet ja mitä pitää vielä parantaa, jotta saamme meidän tavoitteemme toteutettua. Opimme kuitenkin sen, että kortteja pystyy käyttämään monissa erilaisissa tilanteissa, mutta jotkut kortit soveltuvat ehkä enemmän lapsille ja toiset taas aikuisille, mutta tiedämme molemmat, että tulevaisuudessa tulemme käyttämään tätä menetelmää työpaikassamme. Koemme sen olevan hyödyllinen ja toimiva.  

Kuvassa lasten vahvuuskortit (Pesäpuu ry) 

PS. Haastattelemamme työntekijät antoivat vielä vinkin, että vaikka vahvuuskortit ovatkin erittäin mukava menetelmä käyttää, niin kannattaa harrastaa vaihtelevuutta menetelmien käytössä, jotta menetelmiin ei kyllästy! 

Lähteet: 

https://positive.fi/resurssit/kortit/vahvuuskortit/

https://mieli.fi/fi/julisteet-ja-kortit/vahvuuskortit

https://verkkokauppa.pesapuu.fi/product/103/lasten-vahvuuskortit

-Marakin ja IirisKH

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi