Toiminnalliset menetelmät perhetyössä

Perhetyötä tehdessä on tärkeää muistaa, että perheet ovat aina ainutlaatuisia ja perheiden tilanteet voivat olla hyvin erilaisia. Asiakkaana voi olla melko hyvinvoiva perhe, jolla on vain yksittäisiä haasteita esimerkiksi murrosikäisen nuoren käytöshäiriöiden vuoksi tai asiakkaana voi olla perhe, jossa tilanteet ovat jo voimakkaasti kriisiytyneet. Siksi on vaikeaa ja lähes mahdotonta määritellä kaikille perheille ja kaikkiin tilanteisiin sopiva perhetyön menetelmä. Tärkeää on muistaa, että perhetyön on tarkoitus tukea ja ohjata perhettä kunnioittaen, ja muistaen, että perhe on itse oman tilanteensa paras asiantuntija. Perheen toiveita ja tavoitteita tulisi kuunnella perhetyön menetelmää valittaessa.  

Valitsimme perhetyön työmenetelmäksi toiminnalliset menetelmät pienen yksityisen perhetyötä tekevän yrityksen perustajan ja työntekijän haastattelun perusteella. Erityisesti lasten ja nuorten kanssa toimiessa voi keskustelun aloittaminen olla helpompaa jonkun toiminnallisen tekemisen lomassa. Leikinomaisuus ja huumori vapauttavat psyykkistä energiaa auttaen lapsia ja nuoria pukemaan sanoiksi omia kokemuksiaan. Haastateltavammekin kertoi, että usein vaikkapa lasten kanssa pulkkamäkeen meno saattaa olla sellaista virkistävää toimintaa, jonka lomassa voidaan helposti jutella muitakin kuulumisia. Toiminnallisten menetelmien piiriin voi laskea esimerkiksi kaikenlaiset kodin arkiaskareet, retket luontoon, yhdessä liikkumiset, pelit ja leikit, askartelut ja piirtämiset. Menetelmän käyttömahdollisuudet ovat rajattomat, koska menetelmää voi käyttää kaikenikäisten ja kaiken kuntoisten asiakkaiden kanssa. Kukin työntekijä voi käyttää menetelmää omalla tyylillään. 

Menetelmää voi hyödyntää todella monipuolisesti erilaisin tavoin. Esimerkiksi vaikeiden tunteiden käsittelyssä menetelmästä voisi olla apua. Pienen lapsen kanssa voi käyttää esimerkiksi sadutusmenetelmää tai teinin kanssa netissä pelattavaa huonepeliä. Arjenhallintaa tukisi esimerkiksi yhteinen ruoanlaittotuokio tai siivoaminen. Kuinka helppoa onkaan lähteä esim. laavulle paistamaan makkaraa lasten kanssa, joilla on vähän ylimääräistä energiaa tai tehdä puuhommia jollekin tai käydä vaikka kauppareissulla. Toiminnallisissa menetelmissä korostuvat erityisesti liikunnalliset tavat toimia. Vuodenaikojen mukaan on myös hyvä miettiä mikä toiminta olisi sopivaa milloinkin. Esimerkiksi kesällä uinti, pyöräily, luontopolut ja vaikka katuliiduilla piirtämiset. Talvella voi luistella, hiihtää, tehdä lumiveistoksia ja vaikka kolata piha. Tanssimiseen ja sirkustemppuihin löytyy netistä paljon opetusvideoita ja parkouria voi harrastaa kotiympäristössä. Temppurata on helppo rakentaa, vaikka olohuoneeseen tai pihalle, vain mielikuvitus on rajana. 

Kuva: A. Heino

Toiminnallisten menetelmien käyttö lisää parhaillaan perheen ja työntekijän välistä luottamusta toisiinsa ja vahvistaa positiivista vuorovaikutusta. Näin yhdessä toimiminen ja tekeminen motivoivat ja aktivoivat perhettä sekä vahvistavat sen vuorovaikutusta. Toiminnallisuus voi auttaa perhetyössä erityisen paljon silloin, kun ei ole yhteistä kieltä perheen kanssa (mm. maahanmuuttajat). Lapsi oppii asioita tutkien, kokeillen, yrittäen ja erehtyen eli toiminnallisesti. Koko perheen voimin liikkumisen, ulkoilemisen ja touhuamisen myötä lapsi oppii liikkumisen kuuluvan päivittäiseen elämään. Kokeilemaan kannustaminen sekä yhdessä koettu onnistumisen ilo auttavat lasta muodostamaan positiivisen minäkuvan ja ovat tärkeitä askelia kohti aktiivista terveyttä ja hyvinvointia edistävää elämäntapaa. Luonnossa liikkuminen ja leikkiminen vahvistavat lasten luovuutta ja ongelmanratkaisutaitoja.  

Perhetyössä toiminnallisuudella haetaan ennen kaikkea myönteisiä kokemuksia, ja toiminnassa syntyvä vuorovaikutus ja positiivinen ilmapiiri auttavat muutosprosessin etenemisessä. Monipuolisen liikunnan, pelien ja leikkien lisääminen perheiden arkeen tuo sekä lapsille että aikuisille myönteisiä kokemuksia ja iloa. On myös erittäin tärkeää, että lapset saavat purkaa päivittäistä energiaansa liikkuen ja leikkien. Liikunta tukee myös mielenterveyttä, joten on hyvä hyödyntää sitä lasten ja nuorten kanssa. Toiminnasta saadut kokemukset ja elämykset voivat olla merkittäviä oppimiskokemuksia, jotka säilyvät osallistujien mielessä pitkään. Niillä on myös merkitystä sosiaalisten ja tiedollisten taitojen oppimisessa. Yhdessä toimiminen lisää perheen yhteenkuuluvuuden tunnetta. Kaikilla lapsilla on oikeus liikkua oman kunnon tason, kehityksen ja mahdollisuuksiensa mukaan. Perhetyöntekijän tehtävänä on mahdollistaa liikkuminen ja toiminnallisuus kaikille perheen lapsille yhdessä vanhempien kanssa. On tärkeää, että jokainen voi kehittää taitojaan omassa tahdissaan ja iloita omasta oppimisestaan. 

Kuva: A. Heino

Toiminnallisia menetelmiä käytettäessä on kuitenkin tarkasti havainnoitava ensin perheen lähtötilannetta.  Havainnoinnin tulee perustua faktoihin, ei työntekijän olettamuksiin.  Toiminnallisia menetelmiä käytettäessä työntekijän on tiedettävä miksi käyttää jotain tiettyä menetelmää ja mihin teoriaan se perustuu.  Työntekijällä tulee olla kyky muuttaa omaa toimintatapaansa aina tilanteen ja perheen tarpeiden mukaan. Voi olla haastavaa saada koko perhe mukaan toiminnallisuuteen tai saada motivoitua perhe lisäämään toiminnallisuutta arkeen. Passiivisen perheen ohjaaminen aktiiviseksi voi olla aikaa vievää ja haasteeksi voi koitua työntekijän rajallinen aika asiakastyössä. Miten saadaan esimerkiksi vanhemmat ymmärtämään, että olisi koko perheen etu tehdä yhdessä asioita?  

Uupuneita vanhempia voi kannustaa osallistumaan toimintaan aina vähän kerrallaan. Välillä perhetyöntekijä voi lähteä perheen lasten kanssa vaikkapa puistoon ja antaa näin vanhemmille hengähdystauon. Myös rentoutuminen ja rauhoittuminen ovat osana toiminnallista menetelmää ja tekevät hyvää perheille, jotka ovat liikkeellä koko ajan.   

Ilman aitoa kiinnostusta ja välittämistä on hyvätkin työkalut hyödyttömiä. Tärkeintä onkin työntekijän läsnäolo ja kiireetön tunnelma. Tämä onkin asia, mitä haastateltavamme korostaa heidän toiminnassaan. Olipa sitten kyseessä yhdessä leipominen tai pulkkamäki, niin tärkeintä on aina aito läsnäolo. 

Lähdeviitteet:

Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry, 2021. 10 syytä viettää aikaa ulkosalla. https://www.allergia.fi/site/assets/files/26143/10syyta.pdf 

Harrasta kotona. https://www.harrastakotona.fi/ 

Innostun liikkumaan 2021. Skillilataamo. https://innostunliikkumaan.fi/motoriset-taidot-arjessa-ja-niiden-oppimiseen-vaikuttavat-tekijat/ 

Järvinen R.,Lankinen A., Taajamo T., Veistilä M.  & Virolainen A. 2012. Perheen parhaaksi. 

Kasper – Kasvatus- ja perheneuvonta ry. https://www.suomenkasper.fi/pelit/huonepelit 

Liikkuva perhe. https://www.liikkuvaperhe.fi/fi/liikkuva-perhe/liikkuva-perhe/materiaaleja.html 

Pelastakaa lapset 2021. Toimi lapsikeskeisesti. https://www.pelastakaalapset.fi/lapsilta-opittua/haluatko-toimia-lapsikeskeisesti/  

Pelastakaa lapset 2021. Työskentele lapsen kanssa. https://www.pelastakaalapset.fi/lapsilta-opittua/tyoskentele-lapsen-kanssa/ 

Seppänen P., Tapio N., Vilén M. 2010. Kohtaamisia lapsiperheissä. 

Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset 2016. Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä. Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016: 21. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/75405 

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi