Asiakaskohtaaminen.

Sosiaalialan työ on ihmisen auttamistyötä. Asiakkaat ovat jollakin tavoin elämässään heikoilla ja heidät on aluksi kohdattava yksilöinä. Jokaisen tarina on erilainen. Kaikki eivät tunnista omien ongelmiensa juuria eivätkä siksi ole motivoituneita heti muuttamaan toimintaansa. Ongelmat ovat kehittyneet ajan kanssa ja niiden on mahdollista helpottua ja selvitä myös ajan kanssa. Tavallinen elämä jatkuu auttamistyön rinnalla ja tuo vaihtelevuutta paranemisprosessiin

Kohtaaminen. Kohtaamisessa kiteytyy olennainen. Miten kohtaamme, miten huomioimme toisen, oli se sitten asiakas tai ammattilainen. Hyvään ja huonoon kohtaamiseen menee tasan saman verran aikaan. Silloin kun kohtaaminen on hyvää, kuulemme ja ymmärrämme toisiamme, kohtaaminen sujuu kuin tanssi. Huonossa kohtaamisessa asiakkaat kokee, ettei tule kuulluksi, meitä ei arvosteta, eikä kunnioiteta.

Asiakkaan kohtaamisessa täytyy olla tavoite, jota lähdette tavoittelemaan asiakkaan kanssa. Tavoitteena voi olla esimerkiksi terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, tuki vaikeassa elämäntilanteessa, sairauksien hoito tai kärsimyksen ja kivun lievittäminen. Jotta tavoitteisiin päästään, olennaista on, että ihminen tulee kohdatuksi eli kuulluksi, ymmärretyksi ja kunnioitetuksi omassa tilanteessaan. Ilman onnistunutta kohtaamista sosiaali- ja terveydenhuolto ei siis voi täyttää tehtäväänsä.

Ammattilaisten näkökulmasta asiakkaan kohtaaminen onkin aina tavoitteellista. Mitä vaativampi kohtaaminen on, sitä tärkeämpää on, että se on suunniteltu ja käsikirjoitettu etukäteen. Usein on tarpeen, että kohtaamiseen valmistaudutaan yhteistyössä useamman ammattilaisen kesken. Tämä tarkoittaa sitä, että ammattilaisen on tiedettävä, mihin kohtaamisella pyritään, millaisia vuorovaikutuskeinoja hän käyttää ja millaisia vaihtoehtoja on käytettävissä mahdollisissa ristiriita- ja kriisitilanteissa.

Olen itse saanut kokea, miltä tuntuu, kun tulee suurimman hätänsä hetkellä rauhallisesti, myötätuntoisesti kuulluksi ja siten heikoimmillaan nähdyksi, ymmärretyksi ja hyväksytyksi. Se on kokemus siitä rakastavasta katseesta, jota haavoittuneimmillamme tarvitsemme. Se on kauneimpia asioita, mitä kahden ihmisen välisessä vuorovaikutuksessa voi tapahtua. Sen kokemuksen tuoman turvan tunteen soisin jokaiselle.

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi