Asiakaspalvelu verkossa vaikuttaa ostokäyttäytymiseen

Koska kilpailu lisääntyy jatkuvasti, ihmisten ei tarvitse tyytyä tiettyyn palveluntarjoajaan, mikäli se ei vastaa odotuksia. Vaikka verkossa ei voi olla fyysisessä vuorovaikutuksessa, on olemassa paljon tapoja, joilla voimme saada asiakkaan tuntemaan itsensä tärkeäksi.

Verkossa yksinkertaisuus on valttia

Markkinoinnin kanavia kannattaa miettiä tarkasti, jotta löytää halutun kohderyhmän. Kun asiakas on saatu verkkokauppaan, on ostamisen oltava helppoa ja yksinkertaista. Jos verkkosivu on vaikeakäyttöinen, klikkaa asiakas itsensä helposti kilpailevaan yritykseen.

Vuorovaikutteisuus toimii lähtökohtana hyvälle asiakaspalvelulle

Nykyään lähes jokaisella verkkosivulla on chat-palvelu, jossa vastataan asiakkaan kysymyksiin. Jos chat ei kuitenkaan toimi asiakkaan haluamalla tavalla, saattaa yritys menettää asiakkaan. Asiakaspalautteet ovat tärkeässä roolissa niin asiakkaan kuulemisessa kuin yleisesti yrityksen toimintatapojen parantamisessa.

Kuva: Pexels

Hyvä palvelu kantautuu kavereiden korviin

Verkossa tulee panostaa jokaiseen yksityiskohtaan: esimerkiksi tarkat tuotetiedot, sujuva ajanvarausjärjestelmä ja suunniteltu päivitys ovat avainasemassa. Asiakkaan oikeanlainen kohtaaminen verkossa on ratkaisevaa. Kun kaverimme kertoo hyvästä palveluntarjoajasta, vierailemme itsekin sivustolla. Jo yhden ihmisen positiivinen palaute voi siis saada aikaan asiakaskunnan kasvua.

Hyvämaineiset yritykset voivat huolettomasti nostaa hintojaan tai vaihtaa liiketilan sijaintia. Asiakkaat pysyvät, kun palvelu on erinomaista. Kun yrityksellä on kivijalkaliike tai muu fyysinen tila, se pystyy lisätä positiivista mielikuvaa verkon lisäksi myös kasvokkain. Kun liiketoiminta tapahtuu vain verkossa, on tärkeää korostaa ihmisläheisyyttä.

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi