Some on osa nuorten arkipäivää

Sosiaalinen media on nuorten elämässä merkittävässä roolissa ja se vie entistä enemmän nuorten ajasta. Pitääkö nuorten olla tavoitettavissa 24/7? Mitä nuoret itse ajattelevat somen käytöstään? 

Vuonna 2021 tehtiin Unelmien some-selvitys, jonka tulosten mukaan some on nuorille paikka edistää itselleen tärkeitä asioita. Suurimpana uhkana nähtiin se, ettei kiusaamista ja vihapuhetta saada kuriin. Selvityksen mukaan nuoret uskoivat, että some vie tulevaisuudessa entistä suuremman osan ajasta. Nuoret eivät kuitenkaan haluaisi, että koko elämä siirtyy someen tai veisi entistä enemmän aikaa. (Lasten ja nuorten säätiö 2024.) 

Kuva Unsplash

Vastaavia asioita nousi esiin tätä blogikirjoitusta varten tehdyissä haastatteluissa. Haastattelimme ammattilaisia, jotka työskentelevät nuorten kanssa päivittäin. Haastatteluun osallistui kaksi nuorisonohjaajaa ja kaksi peruskoulun opettajaa. Nuorisotalo ja peruskoulu ovat monen nuorten arkea. Haastattelimme myös kolmea 12–15-vuotiasta koululaista ja yhtä yliopisto-opiskelijaa sosiaalisen median käyttöön ja ruutuaikaan liittyen. Haastattelemamme nuoret ovat hyvin aktiivisia somekäyttäjiä. Sovellukset kuten esimerkiksi Instagram, Snapchat, YouTube, TikTok, BeReal ovat kovassa suosiossa. Somea käytettiin lähes aina kun oli vapaa-aikaa. Osa vietti somessa aikaa vain tunnin päivässä, kun taas osalla siihen kului kaikki vapaa-aika. YouTube videoita katsellaan samaan tapaan kuin jotkut katsovat telkkaria ja uutiset luetaan nopeasti kännykältä.  

Somen positiivista puolista nuoret toivat esille sen, että somen avulla voi pitää yhteyttä vaihtoehtoisilla tavoilla kuten viestien, kuvien ja videoiden avulla. Tutustuminen muiden kanssa on helppoa ja monilla saattaa olla tuhansia nettikavereita, joita ei ole tavattu kasvotusten. Somen avulla voi myös oppia paljon uutta ja saada uusia ideoita, jotka sitten tuovat uutta sisältöä myös omaan elämään. Nuoret mainitsivat myös someen liittyviä haittoja etenkin, jos sen parissa viettää liikaa aikaa. On helppoa alkaa verrata itseään muihin ja samalla kokea epävarmuutta. Joskus somessa tulee annettua itsestään liikaa tietoa kuvien tai tekstien muodossa.  

Haastatellut nuoret toivovat, että heille kerrotaan somen vaikutuksista ihmisen kehoon ja mieleen. Tuoreen väitöskirjatutkimuksen mukaan nuoret, jotka tuntevat jatkuvaa painetta saatavilla olosta somessa, ovat alttiimpia uupumukselle. Tämä voi johtua siitä, että jatkuva yhteydenpito somessa voi häiritä unirytmiä ja aiheuttaa stressiä. (Maksniemi 2023.) 

Kuva Unsplash

Tutkimustulokset ja tekemämme haastattelut tarjoavat mielenkiintoisen näkökulman somen vaikutuksista nuorten elämässä. On selvää, että some on vakiinnuttanut paikkansa osana nuorten arkea ja vaikuttaa monin tavoin heidän käyttäytymiseensä ja ajatusmaailmaansa. Haastattelujen perusteella näyttää siltä, että sekä nuoret että aikuiset ovat tietoisia someen liittyvistä riskeistä ja mahdollisista haitoista, mutta samalla myös hyödyistä ja mahdollisuuksista. Olennainen kysymys onkin, kuinka voimme opettaa nuoria käyttämään somea terveellisellä ja vastuullisella tavalla sen sijaan, että kieltäisimme tai rajoittaisimme sen käyttöä.

Julkisuudessa käyty keskustelu nuorten somen käytöstä on usein kovin mustavalkoista ja uhkakuvia maalaavaa. Siihen liittyy kuitenkin myös paljon hyvää ja positiivisia vaikutuksia. Tähän hyvään nuoria tulisikin ohjata. Digitaitojen lisäksi nuorille tulisi opettaa tunne- ja vuorovaikutustaitoja, joiden avulla nuoret oppisivat suojautumaan teknologian negatiivisilta vaikutuksilta. Avointa keskustelua nuorten kanssa somen käytöstä ei pidä unohtaa. (Maksniemi 2023; Lasten ja nuorten säätiö 2024.)  

Somessa vietetty aika on osa nykypäivän nuorten sosiaalista vuorovaikutusta ja identiteetin rakentumista. Sen merkitystä ei voi kieltää, mutta samalla on tärkeää tunnistaa sen potentiaaliset riskit ja tarjota nuorille työkaluja ja tukea niiden hallintaan. Aikuisten rooli tässä on keskeinen, ja vanhempien ja ammattilaisten tulisi toimia yhteistyössä nuorten kanssa, jotta someympäristöistä voitaisiin luoda turvallisempia ja terveellisempiä kaikille. 

Mielenterveystalo: Miksi sosiaalinen media koukuttaa? https://www.mielenterveystalo.fi/fi/mielenterveys-ja-toimintakyky/miksi-sosiaalinen-media-koukuttaa 

Nuortenlinkki: Internet ja some https://nuortenlinkki.fi/tietopiste/tietoartikkelit/internet-ja-some/ 

Sosped-säätiö Somerajaton: Tukea https://somerajaton.fi/tukea/ 

Kirjoittaneet

sosionomiopiskelijat Aida, Marina, Mia, Sonja ja Jasmina osana Sosiaalialan vaikuttamistyön opintokokonaisuutta

Lähteet 

Helsingin yliopisto 2023. https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/koulu/hyva-vai-paha-some-nuoret-tarvitsevat-tukea-247-tavoitettavissa-olemisen-kanssa 

Lasten ja nuorten säätiö 2024. Unelmien some: mitä nuoret toivovat tulevaisuuden sosiaaliselta medialta. Viitattu 5.5.2024. https://www.nuori.fi/unelmien-some-2021/ 

Maksniemi, E. 2023. Adolescents’ socio-digital engagement, sleep, and academic well-being. Helsingin yliopisto. Väitöskirjatutkimus. Viitattu 5.5.2024. https://helda.helsinki.fi/server/api/core/bitstreams/8622cdda-6ad7-46ab-8971-a923094c55f3/content 

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

1 ajatus aiheesta “Some on osa nuorten arkipäivää”

  1. Tosi kiva artikkeli ja oli tosi mielenkiintoista kuulla mitä mieltä nuoret ovat somesta. Artikkelin lopussa oli mainittu että aikuisen rooli tässä on keskeinen ja tästä olisin halunnut kuulla lisää esim. kuinka paljon ja miten vanhempien tulisi puuttua nuorten somen käyttöön ja kuinka paljon sitä voisi rajoittaa.

Kommentoi