Brändin vahvistaminen hakukoneoptimoinnilla – Jomine Oy -projekti

Projektiopintojen aikana perehdytään projektin kannalta tärkeisiin osa-alueisiin tietoperustojen kautta. Sosiaalisen media lisäksi hakukoneoptimointi on erittäin tärkeässä asemassa projektin onnistumisen kannalta. Projektin aikana yksi ryhmäläisitä perehtyi aiheeseen tietoperustassaan ja muita ryhmäläisiä osallistui koulun järjestämään hakukoneoptimoinnin työpajaan.

Hakukoneoptimoinnissa ryhmän tarkoituksena on saada nostettua Jomine Oy:n sijoitusta Googlen hakukoneen tuloksissa ja tavoitteena on saada se hakutulosten ensimmäiselle sivulle. Pyrimme nostamaan sijoitusta orgaanisten hakutulosten kautta, jolloin toimeksiantaja ei joudu aktiivisesti maksamaan mainonnasta. 

Ryhmämme sai aikaisemmalta projektiryhmältä käyttöönsä heidän etsimänsä hakukoneoptimointiin sopivat avainsanat. Avainsanat on kerätty vertailemalla toimeksiantajan kotisivuja vastaavien kilpailijoiden kotisivuihin. Avainsanojen tarkentamisessa hyödynnettiin Google Trends ja Google Keyword Planner työkaluja.

Suunnittelimme kotisivujen sisällön uudestaan hyödyntäen vanhaa sisältöä, johon yhdistimme hakukoneoptimoituja avainsanoja. Uusi sisältö muokattiin noudattamaan Googlen hakukoneoptimoinnin linjauksia ja ohjeita. Tarkensimme esimerkiksi otsikoita ja alaotsikoita, tekstin järjestystä, sisäistä linkittämistä ja sivujen tunnisteita.

Projektin aikana tekemiemme sosiaalisen media julkaisujen ja hakukoneoptimoinnin vaikuttavuuden arvioiminen on projektin toteutusajan puitteissa hankalaa. Hakukoneoptimoinnin jälkeen vie aikaa, että sijoitus orgaanisten hakukonetulosten joukossa muuttuu. Myös sosiaalisessa mediassa brändin muodostaminen ja kehittäminen vaativat aikaa. 

Odotamme innolla kuinka tekemämme työ näkyy tulevaisuudessa Jomine Oy:n tunnettavuudessa ja brändissä.

”PROJEKTITIIMIN PÄÄTAVOITE ON VAHVISTAA JOMINEN TUNNETTAVUUTTA”

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi