InnoVilla-tiimin toinen blogi

Tämä on Innovilla-tiimin toinen blogi. Projekti on loppumaisillaan ja lukukautta on jäljellä enää muutama viikko. Projektin aikana olemme tehneet ja oppineet paljon asioita. Olemme päivittäneet Innovillan sosiaalisia medioita paljon ja saaneet sitä kautta uusia seuraajia sekä lisää tunnettuutta. Olemme myös vierailleet Hyvinkään kampuksen sosionomi- sekä sairaanhoitajaopiskelijoiden oppitunneilla. Vierailimme myös etänä zoomin välityksellä Riihimäen lukion opiskelijoiden oppitunnilla. Teimme myös kyselyn, jossa kysyimme Hyvinkään kampuksen opiskelijoiden suhtautumista yrittäjyyttä kohtaan sekä tietämystä Innovillasta.

Sairaanhoitaja- ja sosionomiopiskelijoiden oppitunneilla käsittelimme mm. budjetointia, markkinointia sekä hissipuhetta. Pidimme opiskelijoille kolme oppituntia, joissa kaikilla tunneilla oli oma aihe. Tämän jälkeen annoimme opiskelijoille pohdintatehtävän, jonka jälkeen kävimme yhdessä läpi heidän yrityksiään ja annoimme apua erilaisissa kysymyksissä. Riihimäen lukiolaisten kanssa olimme etänä zoomin kautta. Lukion opiskelijat olivat perustaneet omat ny yrityksensä ja lähteneet rakentamaan niitä. Tutustuimme yrityksiin ja kävimme yhdessä läpi, kuinka he pystyisivät kehittämään niitä eteenpäin. 

Toteutimme myös kyselyn Laurean Hyvinkään kampuksen opiskelijoille, joka käsitteli opiskelijoiden suhtautumista yrittäjyyteen sekä heidän tuntemustaan Innovillasta. Kyselyyn vastauksia tuli melko hyvin. Vastaukset jakautuivat alojen kesken ja muiltakin aloilta oltiin kiinnostuneita yrittäjyydestä kuin vain liiketalouden alalta. Innovilla ei ollut suuresti tunnettu asia kyselyyn vastanneiden keskuudessa mutta varmasti teimme siitä selvemmän ja helposti lähestyttävämmän käsitteen kuin se aikaisemmin oli. 

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi