Miltä kuulostaisi koulutuksen lounasseteli?

Laurean Hyvinkään kampuksen liiketalouden opiskelijat selvittivät kesäprojektissaan, kuinka suomalaisissa yrityksissä oltaisiin valmiita ottamaan vastaan lounasetusetelin tavoin toimiva koulutuksen maksuseteli.

Voit valita, mitä osaamista haluat itsessäsi kehittää

Työsuhteesta irtisanotun elämä saattaa mullistua monellakin tavalla. Voi olla, että menee hetki ylipäätään prosessoida, että mitä juuri tapahtui. Joillakin ihmisillä työidentiteetti voi olla todella vahva, ja irtisanotuksi tuleminen voi aiheuttaa kovan kolauksen itsetuntoon ja omaan minäkuvaan. Itsensä kasaamiseen saattaa mennä hetki jos toinenkin.

Koulutusseteli muutosturvan toteuttamisvälineenä tarjoaa irtisanotulle aikaa tehdä harkittuja päätöksiä uutta urasuunnitelmaa varten. Työntekijä ehtii jopa vuoden ajan hieman hengitellä ja prosessoida asioita.

Irtisanotuksi tuleminen ei kuitenkaan ole maailmanloppu, vaan myös omalla tavallaan uusi vaihe ja tilaisuus elämässä. Hetki, jolloin viimeistään kannattaa pysähtyä hetkeksi, ja miettiä mitä seuraavaksi elämältään todella haluaa.

Adinumin koulutusverkostosta löytyy valtavalta skaalalta erilaisia koulutuksia ja valmennuksia. Irtisanottu voisi hyvin käyttää Koulutusseteliä siihen, että tarkastelisi ammattilaisen kanssa uudestaan omaa potentiaaliaan työntekijänä ja mahdollisuuksia uuteen urasuunnitelmaan. Oliko edellinen työpaikka juuri sitä, mitä toivoin vai haluanko mahdollisesti tehdä tulevaisuudessa jotain aivan muuta?

Koulutusseteli on oiva tuote myös siinä mielessä, että työelämä on kovaa vauhtia kehittymässä siihen suuntaan, että elinikäistä oppimista ja työelämän pehmeitä taitoja pidetään arvossaan. Koulutussetelin avulla työntekijät voisivat osallistua myös sellaisiin koulutuksiin ja valmennuksiin, jotka ovat omiaan kehittämään työntekijän vuorovaikutus-, tiimityö-, oppimis-, ja itseohjautuvuustaitoja sekä ihan omia mielenkiinnonkohteita. 

Projektin yhteistyökumppani Adinum Oy

Koulutusseteli on Adinumin tuottama sähköinen seteli, jonka avulla työntekijä voi maksaa kouluttajaverkostosta löytyviä koulutuksia, osaamispasseja tai valmennuksia. Koulutusseteli sopii hyvin työnantajan tarjoamaksi työsuhde-eduksi, tai sillä voidaan täyttää irtisanomistilanteiden lakisääteinen koulutusvelvollisuus.

Yli 30 henkilöä työllistävät yritykset ovat velvollisia tarjoamaan yli viisi vuotta yhtäjaksoisesti kestäneessä työsuhteessa oleville henkilöille uudelleen työllistymiseen tähtäävää koulutusta irtisanomistilanteissa. Koulutuksen arvon tulee vastata heidän kuukausipalkkaansa, tai työehtosopimuksessa määritettyä arvoa vastaavan määrän.

Adinumin Koulutussetelin avulla yritys pystyy ulkoistamaan tämän muutosturvan niin, että Adinum vastaa koulutusten operoinnista. Koulutussetelin avulla työnantaja voi siis ulkoistaa muutosturvan ja tarjota työntekijälle vuoden aikaa miettiä ja valita itse itselleen sopiva koulutus.

Tällä hetkellä tällaista koulutusetua ei ole vielä huomioitu tuloverolaissa, mutta tästä on tehty lakialoite. Mikäli laki muuttuisi tulevaisuudessa, saataisiin ennestään tuttujen virike- ja lounasetujen rinnalle lisäksi koulutusetu.

Projektin toteutus ja tulokset

Projektissa oppilaat saivat julkaistua verkkokyselyn omissa LinkedIn-profiileissaan, sekä myös Laurean ja Henry ry:n somekanavilla. He ottivat yhteyttä suomalaisten yritysten henkilöstöjohtamisesta vastaaviin tahoihin, ja tekivät laadullisia haastatteluja. Haastatteluissa selvitettiin, miten kyseisissä yrityksissä koulutetaan henkilöstöä, millaisia luontoisetuja yrityksillä on käytössä ja kuinka muutosturva on niissä toteutettu.

Mielenkiintoista on se, mihin yrityksissä toteutettavat koulutukset pohjautuvat. Toisinaan koulutustarpeet saattavat syntyä lakisääteisistä pätevyysvaatimuksista ja toisinaan taas ne saatavat kummuta yrityksen strategiasta. Johtamiseen suuntautuvan opiskelijan näkökulmasta mielenkiintoista on myös se, kuinka henkilöstöä voidaan osallistaa koulutusten suunnitteluun. Yleisimmin tämä tapahtuu tavoite- ja kehityskeskustelujen ja erilaisten kyselyjen kautta, mutta rinnalle on nousemassa erilaiset työpajat ja ryhmäkeskustelut. Vastuuta koulutusten suunnittelusta voidaan jakaa myös oman alansa erityisosaajille.

Muutosturvan toteutukseen ei ole välttämättä kaikissa yrityksissä vielä laadittu suunnitelmaa tai toimenpiteitä. Mutta esimerkiksi nyt koronapandemian aikana yritysten kannattaisi kiinnittää asiaan huomiota. Onneksi monissa yrityksissä on saatettu selvitä kevään korona-ajasta pelkillä lomautuksilla. Tilanteen pitkittyessä uhkana on se, että tuotannolliset ja taloudelliset haasteet saattavat aiheuttaa sopeuttamistoimenpiteitä. Tällöin olisi hyvä yrityksellä olla suunnitelma muutosturvan toteutukselle. Muutosturva voidaan joko ulkoistaa, tai sitten yritys voi räätälöidä esimerkiksi yhteistyökumppanin tai TE-palveluiden kanssa koulutuksen, joka sopii kunkin työntekijän tarpeisiin. Jotkut saattavat myös kouluttaa itse henkilöstönsä.

Projektin parasta antia olivat ehdottomasti haastattelut. Haastatteluissa pääsi keskustelemaan oman alansa ammattilaisten kanssa ja kuulemaan sitä, miten eri yrityksissä on eri asiat toteutettu ja ennen kaikkea miksi. Osa näistä haastatelluista henkilöstöjohtajista olivat äänestä kuullen suorastaan innokkaita ja ylpeitä siitä, kuinka heillä koulutetaan henkilökuntaa.

On hyvä, että yrityksissä on strategista ajattelua myös koulutusten suhteen, mutta osataanko kuitenkaan ottaa huomioon yksilöiden henkilökohtaisia intressejä itsensä kehittämisen saralla? Entäpä jos sairaanhoitaja joutuisi nivelrikon takia vaihtamaan työpaikkaa? Vaihtoehtona voisi olla, että hän olisi kehittänyt viestintä- tai kuvankäsittelytaitojaan harrastepohjalta kouluttautuen, ja voisi siirtyä yrityksen sisällä viestintäosastolle?

Projektin päättyessä voimmekin selvityksemme tulosten perusteella todeta, että Koulutussetelille on olemassa todelliset markkinarakonsa. Oli myös ilo havaita, kuinka paljon yritysten taustalla henkilöstöpäälliköillä ja -johtajilla on ajatuksia ja käytänteitä henkilöstön jatkuvan kehittämisen suhteen.

https://koulutusseteli.com/

Projektiblogin kirjoittivat Piia Rantanen ja Annamaija Anttila

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi