Projektin kautta oppimalla myynti- ja markkinointi tutummaksi

Laurean ensimmäisen vuoden liiketaloudenopiskelijat pääsevät oppimaan myynti-ja markkinointisuunnitelman tekoa ensimmäisessä asiakkuudet- ja markkinointiprojektissaan. Tiimin tarkoitus on luoda porvoolaiselle Bistro Gustaf ravintolan kokous- ja neuvottelutiloille suunnitelmat projektin tuloksena.

Tiimiin kuuluu neljä jäsentä, joista jokainen on uunituore fuksi. Kokemusta myynti- ja markkinointisuunnitelmien teosta on vähän, mutta vahva tiimiporukka sekä ohjaavan opettajan tuki vievät kuitenkin projektia eteenpäin hyvällä tahdilla.

Bistro Gustaf

Projektin toimeksiantajana toimii Mika Gehör, jolla on pitkä tausta ravintola-alalta. Mikan pitkään haaveilema unelma omasta ravintolasta toteutui vuonna 2016, kun Bistro Gustaf aloitti toimintansa. Bistro Gustaf on suosittu porvoolainen ravintola, jonka rakennuksella on pitkä historia. Aiemmin vanhana apteekkina toiminut kiinteistö on saanut uuden elämän ranskalaisen keittiön inspiroimasta ruokaravintolasta.

Projektitiimi pääsi tutustumaan Mikaan ja ravintolaan heti projektin alussa. Vierailulla Porvoossa Mika kertoi suunnitelmistaan ja tulevaisuuden ajatuksistaan, ja hänestä välittyi määrätietoinen kuva. Ravintolalla on selkeä ajatus toiminnastaan, ja halu kehittyä nykypäivän vaatimuksia kuunnellen.

Ravintolalla on myös viihtyisät sekä tilavat kokous- ja neuvottelutilat, jotka soveltuvat hyvin sekä pienelle että suurelle kokoustarpeelle. Ravintola tarjoilee vierailijoille tarpeen mukaan aamupalat, kahvit tai jopa menuun. Neuvottelutilat ovat sisustettu vanhaan ranskalaiseen tyyliin, ja vanhan rakennuksen suuret ikkunat tuovat valoa tiloihin. Ravintolaan ollaan investoimassa uusia tiloja suuremmalle kokoustarpeelle ja tarkoituksena on myös remontoida tiloja kokoustarpeisiin sopiviksi.

Yhdessä tehden

Tärkeintä tiloille on kuitenkin täyttää asiakkaiden vaatimukset ja mielellään ylittääkin ne. Projektitiimi yhdessä Mikan kanssa ideoi verkkokyselyn, jonka tarkoituksena on kartoittaa asiakkaiden toiveet ja tarpeet tilojen suhteen. Kyselyssä olisi tarkoitus selvittää, mitä asiakkaat arvostavat kokoustiloja varatessa. Verkkokyselyn vastausten pohjalta voitaisiin lähteä toteuttamaan toiveita, ja saada tilat täyttämään asiakkaan tarpeet. Tiimin tarkoitus on julkaista joulukuussa valmis myynti- ja markkinointisuunnitelma, joka pohjautuu syksyn aikana tehtyihin verkkokyselyihin sekä haastatteluihin.

Projektia on nyt takana reilu kuukausi, ja alun ihmettelystä on päästy jo pitkälle. Tiimissä on löydetty selkeät yhteiset säännöt ja työskentelytavat. Paljon on vielä opittavaa ennen valmista, mutta tällaisesta käytännönläheisestä oppimisesta jää varmasti paljon taskuun työelämäänkin!

Kuvat: Valerija Grents

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi