Yhdessä tehden toimeksiantajan kanssa – Hyvinkään Liikenne Oy:n projekti

Projektiopiskelu tuo opiskelijalle konkreettisen näkökulman vuorovaikutuksen tärkeydestä työelämässä. Laurean asiakasprojektit tuovat vahvasti esille, miten teoria sovitetaan työelämään. Jotkin asiat tulevat automaattisesti huomaamatta ja toiset asiat tulee sovittaa projektiin, jotta niillä voidaan tuottaa lisäarvoa toimeksiantajalle. Yhteistyö on kaiken a ja o, projektioppimismallissa Laurean opiskelijat pitävät tiiviisti yhtä toimeksiantajiin, kuuntelevat heidän tarpeitaan ja luovat osaamisennäytöillään heille ratkaisuja. Laurean työelämän kumppanit ovat sitoutuneita projekteihin onkin ensiarvoisen tärkeää, että opiskelijat lunastavat heidän luottamuksensa. 

Projektimme sai Hyvinkään Liikenne Oy:ltä tehtäväkseen auttaa heitä lanseeraamaan markkinoille innovatiivisen tilausajolaskuri.fi palvelun. Palvelu on ainutlaatuinen bussiliikenne markkinoilla, mutta tuttu esimerkiksi lentoliikenne alalta. 

Projektin tiimi työskentelee tiiviisti yhdessä ja informoi toimeksiantajaa sekä kantaa huolen muuttuvista tilanteista. Kevät 2020 on ollut suurten muutosten kevät. Tammikuussa kun projektimme alkoi, niin kuka olisi uskonut, että maaliskuussa maailma on kokonaan uudessa asemassa. Muuttuvista tilanteista huolimatta projekti on jatkanut toimintaansa ja uskon, että vaikka fyysiset tapaamiset eivät ole mahdollisia, olemme tiivistäneet yhteistyötämme toimeksiantajan kanssa ja tiimin huoli työelämäkumppanista on lähentänyt entisestään meitä. Mutta tässäkin on ollut pohjana alusta asti ylläpidetty hyvä informaatio toimeksiantajaan. Alun ponnistelut kantavat aina pitkässä juoksussa hedelmää. Alun määrätietoisuus mennä eteenpäin, vaikka olet epävarma, antaa voimaa ja kartuttaa kokemusta. Ole siis rohkea jokapäiväisessä tekemisessä ja ansaitse luottamus.  

Projektimme toimeksiantajilta olemme saaneet hyvää palautetta projektityöskentelystä ja projektin kulusta. Tässä muutama kommentti Hyvinkään liikenteen Liikennepäällikkö Kalle Mäkelältä.  

´´Opiskelijayhteistyö antaa parhaimmillaan mahdollisuuden testata ja sparrata uusia ajatuksia eri ikäisillä ja -taustaisilla tiimin jäsenillä. Keskusteluissa projektitiimin kanssa on hienosti noussut esiin näkökulmia, joita olisi muulla tavoin hankalaa tavoittaa. Projektitiimin tarttuminen annettuihin tehtäviin on ollut ammattimaista ja jatkokehityksen näkökulma on osattu tuoda hyvin esiin. ´´ 

Kalle Mäkelä

´´Uskomme, että siinä missä yritys voi saada piristystä ja potkua omiin hankkeisiinsa projektiyhteistyöstä, myös opiskelijoilla on hyvä mahdollisuus valmistaa itseään työelämään monipuolisten työelämälähtöisten projektien parissa. Projektiyhteistyön kautta yrityksissä tehtävä käytännön työ aukeaa opiskelijoille käsinkosketeltavaksi ja oman kädenjäljen voi hyvinkin päästä jättämään pysyvästi yrityksen toimintaan. ´´ 

Kalle Mäkelä

Kirjoittanut: Janne Soivio

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi