Markkinatutkimus pandemian vaikutuksista liiketilojen kysyntään ja tarpeisiin – Blogi 2

Projektiryhmä toteutti aiemmin keväällä hyvinkääläiselle kiinteistökehitysyritykselle kyselyitä pandemian vaikutuksista liiketilojen kysyntään ja tarpeisiin. Kyselyt suunnattiin hyvinkääläisille kuluttajille sekä keskustan alueella toimiville yrityksille. Kyselyt saatiin toteutettua onnistuneesti ja vastauksia kerättiin toivottu määrä. Kuluttajakyselyn tuloksia alettiin analysoimaan hiukan aikaisemmin kuin yrityskyselyn. Nyt myös yrityskyselyn tulokset on analysoitu ja molempien kyselyiden pohjalta on työstetty tutkimustuloksia esittelevä PowerPoint-esitys toimeksiantajalle. 

Tiimi lähti työstämään analyysien pohjalta esitystä maaliskuun puolessa välissä. Kyselytulosten esittely toimeksiantajalle oli sovittu huhtikuun puoleen väliin. Tulosten esittelyä varten työstettiin yhtäläinen esitys, johon lisättiin havainnollistavien diagrammien lisäksi päätelmät kyselyn keräämistä vastauksista. Molemmista kyselyistä tehtiin myös loppuun omat tiivistetyt päätelmät tuloksista. PowerPoint-esitystä tukemaan kirjoitettiin myös kysymyksiä tukevat tekstit, joissa selitettiin päätelmät ja vastaukset hieman laajemmin. Toimeksiantajalle kehitettiin myös hieman erilainen ehdotus lopputyölle, jonka tarkoitus oli alun perin olla markkinoinnin jatkosuunnitelma. Tiimi ideoi lopputyön eri vaihtoehtoja itsenäisesti ja lopuksi ideat esiteltiin projektin ohjaajalle. Lopputyöksi päätettiin tehdä jatkotoimenpide-ehdotuksia toimeksiantajalle. 

Ideoiden esittelyn jälkeen tiimi lähti työstämään lopputyötä jakamalla tiimiläiset tekemään sen eri osia. Lopputyöhön kuuluu PowerPoint-esitys ja raportti tiimin tulevaisuuden ideoista ja ehdotuksista. Ensimmäisenä ideoitiin lisää eri aihealueisiin liittyviä kysymyksiä, joiden pohjalta lähdettiin kirjoittamaan ja kokoamaan raporttia sekä esitystä. Tiimi päätti tehdä yhdessä myös jatkotoimenpide-ehdotuksia varten vertailuanalyysiä.  

Lopputyön ohella tiimi alkaa työstämään loppuraporttia ja valmistautumaan ehdotuksien esittelyyn toimeksiantajalle. Myös projektiseminaari lähestyy huimaa vauhtia ja tähänkin valmistautuminen täytyy aloittaa hyvissä ajoin. Projektissa on vielä tehtävää, mutta hyvällä ryhmätyöskentelyllä kaikki saadaan varmasti tehtyä ja päästään viettämään rentouttavaa kesää. 

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi