Brändäys osaksi opintoja Urheilijan kaksoisuran brändääminen – miten yhdistää huippu-urheilu ja opiskelu 

Henkilöbrändäys on osa jokaisen arkea. Henkilöbrändäyksen avulla ihmiset pystyvät antamaan muille ihmisille kuvan itsestään. Jokainen brändää itseään tietoisesti tai tiedostamatta. Omalla käyttäytymisellä ihmiset pyrkivät vaikuttamaan omaan henkilöbrändiinsä, esimerkiksi hyvillä käytöstavoilla on yleisesti hyvä vaikutus henkilöbrändiin. 

Henkilöbrändäys on lähellä yrityksen brändäystä; erona voitaisiin pitää volyymia ja tarkoituksenmukaisuutta. Yrityksillä brändäys voi olla tarkoituksenmukaisempaa ja suunnitelmallisempaa, kuin tavallisilla henkilöillä. Kuitenkin joillekkin henkilöille itsensä brändääminen on tärkeämpää, sillä se voi olla henkilön elinkeino tai vaikuttaa suuresti henkilön omaan asemaan. 

Projektissamme haastattelimme urheilijaopiskelijoita ja loimme heille haastattelujen perusteella bränditarinoita. Urheilijat pystyvät itsensä brändäyksen avulla vaikuttamaan omaan kuvaansa. Urheilijat voivat henkilöbrändätä itseään esimerkiksi sosiaalisessa mediassa jakamalla kuvia ja videoita omasta arjestaan. Postausten kautta seuraajat pääsevät näkemään urheilijan elämään. Urheilijoille itsensä brändäys on tärkeässä osassa muun muassa sponsoreiden ja näkyvyyden kannalta. Positiivinen mielikuva urheilijasta vaikuttaa positiivisesti sponsorisuhteiden syntymiseen, sillä urheilijan maine voi vaikuttaa sponsorin maineeseen. Sponsorisuhteiden myötä urheilijat saavat elantoa sekä he voivat saada esimerkiksi varusteita tai yhteistyöautoja. Kun urheilijat käyttävät yhteistyökumppaneiden tavaroita, niin he samalla mainostavat yhteistyökumppaniaan. Sosiaalisessa mediassa urheilijat voivat tehdä esittely- tai testivideoita yhteistyökumppaninsa tuotteista tai palveluista. Bränditarinoiden lisäksi loimme kyselyn, jonka pohjalta teimme urheilijaopiskelijoille Step-by-Step-ohjeen, joka auttaa urheilijaopiskelijoita itsensä brändäämisessä.   

brändäämisessä.   

Kuva: Microsoft Word kuvapankkikuva 

Brändäys aiheena on erittäin tärkeä niin jokaisen henkilöbrändin kuin tulevaisuuden työelämän kannalta, siksi olisi hyödyllistä, jos brändäys otettaisiin osaksi opetussuunnitelmaa, jolloin brändäys tulisi jo varhaisessa vaiheessa tutuksi. Henkilöbrändäyksestä voitaisiin järjestää erilaisia kursseja tai brändäystä voisi harjoitella esimerkiksi äidinkielen tunnilla kirjoittamalla henkilökohtainen bränditarina. 

Kun brändäys on tullut tutuksi jo varhaisessa vaiheessa, on sitä helpompi hyödyntää tulevaisuuden työelämässä. 

Brändäys on osa jokaisen meidän elämäämme. 

Projektitiimi: Henna Alanko, Roosa Koivisto, Riikka Perälahti, Anni Rasilainen, Oona Uusitalo

Kirjoittanut: Henna Alanko

 

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi