Mikä ihmeen InnoVilla?

InnoVilla on Laurea Hyvinkään kampuksella toimiva oppimisympäristö, josta voi saada tukea, ohjausta ja neuvoja omalla yrittäjyyspolullaan. Opiskelijalla on mahdollisuus liittää yrittäjyysopinnot omaan tutkintoonsa tai mahdollisuus suorittaa lähes koko tradenomitutkintonsa oman yrityksen kehittämisen parissa. InnoVillassa toimii opiskelijoiden projektitiimi, joka ohjaajien kanssa pyrkii aktivoimaan opiskelijoita yrittäjyyteen.

Projektimme lähti käyntiin tammikuussa, kun saimme kuulla projektimme tehtävänannon ja projektin tavoitteet briiffissä. Projektissa tavoitteena oli muun muassa tuoda InnoVillaa tietoisuuteen kaikille Hyvinkään kampuksen Laurea opiskelijoille ja kehittää InnoVillan toimitilaa kampuksella. Keskeistä projektissa oli, että itse InnoVillan kehittämisen lisäksi olimme mukana YLY-hankkeessa, joka on ESR-rahoitteinen hanke, jossa mukana ovat Laurea, Riihimäen lukio ja YES ry. YLY tulee sanoista yhdessä lisää yritteliäisyyttä ja sen eräänä keskeisenä tavoitteena on luoda uusia polkuja opiskelijoille opintoihin, työelämään ja yrittäjyyteen. YLY-hankkeessa meidän tehtävänämme oli muun muassa tehdä tiivistä yhteistyötä muiden YLY-tiimien kanssa, tehdä nuoresta yrittäjästä Milja Laasosesta haastattelu (Milja Laasosen yrittäjätarina) ja osallistua YLY:n tapahtumiin eli 12.4.2022 Riihimäen lukiolla järjestettävään ”Jatkoa ajatellen…-Verkostoidu ja viihdy” tapahtumaan ja 22.4.2022 järjestettyyn Keravan NY-leiriin.

Kokemukset projektista

Tämä projekti on ollut erittäin mielenkiintoinen, koska olemme tiimin kanssa yhdessä päässeet tekemään paljon erityyppisiä asioita. Olemme päässeet harjoittelemaan kyselyiden tekemistä, kun olemme tehneet InnoVillan tunnettavuus kyselyn projektin alussa ja projektin lopussa. Olemme myös päässeet harjoittelemaan tapahtuman järjestämistä, kun olemme olleet kahdessa eri tapahtumassa mukana. Riihimäen lukion ”Jatkoa ajatellen…-Verkostoidu ja viihdy” tapahtumassa pidimme pajaa, jossa esittelimme lukiolaisille Laurean opintotarjontaa ja pidimme yritysaiheista aliasta. Keravan Ny-leirillä sen sijaa pidimme leirillä oleville lukiolaisille Leijonan luolaa. Projektin lopussa pääsemme vielä esiintymään Hyvinkään kampuksella järjestettävässä projektiseminaarissa.

Kysyin vielä loppuun tiiminjäsenten mietteitä tästä projektista ja tässä ne ovat: ”Ollu mukava projekti ja oppinut vähän lisää yrittäjyydestä (sanastoa yms.)”, ”Hyvä fiilis projektista ja kiva, kun ollaan päästy vierailemaan lukioilla”, ”Ollu kiva projektitiimi ja hyvä tekemisen meininki, oppinu paljon uutta ku yks ekoista projekteista”, ”Kiva ja monipuolinen projekti ollu, hyvä projektitiimi”

Kuvassa InnoVillan logo

Mikäli haluat kuulla lisää InnoVillasta tai haluat nähdä tarkemmin mitä projektissa on tehty, ota meidän sometilit haltuun.

Instagram: innovilla_laurea

Facebook: InnoVilla

Kirjoittanut: Laura Äikiä

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi