Miksi Woltista maksettiin 7 miljardia?

Suomessa tunnetuin, tai ainakin puhutuin alustatalousyritys on Wolt. Miksi yhdysvaltalainen pörssiyhtiö Doordash maksoi Woltista 7 miljardia euroa, vaikka Wolt on tuottanut tappiota koko olemassaolonsa aikansa?

Projektissamme olemme päässeet tutustumaan alustatalouteen selvittämällä eräälle alustatalouden yritykselle erilaisia toimintamalleja. Ennen projektia suurin osa meistä ei ollut kuullutkaan termistä alustatalous. Projektissa ilmeni, että käytämme alustatalousyritysten palveluita oikeastaan joka päivä, vaikka sitä emme välttämättä itse aina tiedosta.

Wolt on alustatalousyhtiö, joka ei omista itse ravintoloita, eivätkä kuljettajat ole Woltin omia työntekijöitä. Woltin tappiot johtuvat osittain siitä, että kilpailevat ruoantoimitusalan yritykset ovat tällä hetkellä keskittyneet kasvuun ja markkinoiden haltuun saamiseen. (Heikkinen 2021.) Doordash-yhtiöllä 56 % markkinaosuus Yhdysvalloissa, kaupan avulla haluaa Doordash tulevaisuudessa vahvistaa asemaansa Euroopassa.

Maailman arvokkaimmat yritykset ovat alustatalousyrityksiä. Tällaisia jättiyrityksiä on muun muassa Google, Amazon ja Facebook. Lähes kaikilla toimialoilla toimivat yritykset ja organisaatiot eivät vain ainoastaan luo verkkosivuja vaan rakentavat alustoja, jotka pystyvät hallitsemaan rajapintojaan ulkomarkkinoiden ja yhteiskunnan kanssa. Jotkut alustat luovat markkinoita digitaaliselle sisällölle. Näillä markkinoilla käydään kauppaa virtuaalisella tavaralla. Tekijät lisensoivat sisällön alustoille, jolloin alustat voivat hallita liiketoimintaa. (Poutanen, Kovalainen & Rouvinen 2019, 14.)

Alustataloudessa yritys tarjoaa oman teknisen alustan eri osapuolten käyttöön kaupankäyntiä varten. Idea on historiasta tuttu, eli tori, josta kaupunki vuokraa yrittäjille markkinapaikkoja ja samalla se määrittää kuka myy ja mitä. Torille pyritään saamaan mahdollisimman iso asiakasvirta. Toreja on monia erilaisia ja niin myyjä kuin asiakas voi vaihtaa alustalta toiselle koska tahansa. (Alustatalous 2022a; Malinen 2019, 14–16; Still, Seppänen, Seppälä, Suominen, Valkokari,Korhonen 2017, 1–2.) Alustan eri osapuolina on usein omistaja, asiakkaat, sisällön tuottajat sekä eri liiketoiminnalliset kumppanit. Osa tuottaa alustalle palveluja ja osa taas käyttää näitä palveluita. (Alustatalous 2022b; Still ym. 2017, 2.)

Woltin työllistämismalli on herättänyt paljon puhetta. Työsuojeluviranomainen on tehnyt päätöksen 1.11.2021, että Woltin ruokalähetit ovat työsuhteessa. Työsuhteessa läheteillä olisi lakisääteinen työaika, palkka sekä lomat, tällä hetkellä näitä ei ole läheteillä. Tästä päätöksestä Wolt aikoo valittaa hallinto-oikeuteen. (Työsuojelu 2021) Lähetti hankkii työvälineensä ja pitää huolen niiden kunnossapidosta itse. Woltin perustajäsenen Juhani Mykkäsen mukaan suurin osa läheteistä arvostaa vapautta enemmän kuin työsuhteen tuomaa turvaa. (Koskela 2021.) 1.4.2022 Helsingissä protestoitiin Woltin työehdoista. Mielenosoituksen syyt olivat palkankorotuksen pyytäminen jokaisesta toimitustehtävästä, ajokilometrilaskennan parantaminen sekä korkeat elinkustannukset ja polttoaineen hinnat Helsingissä. (Harmaala, M. & Siippainen 2022.)

Merkittävin syy seitsemän miljardin kauppahinnalle on data, jota Wolt on kerännyt yli seitsemän vuoden ajan yli kahdestakymmenestä maasta. Seitsemässä vuodessa kerätyt tiedot esimerkiksi asiakkaiden ruoka- ja käyttäytymistottumuksista sekä maiden infrastruktuurista, joihin laajentamista Doordash havittelee, ovat seitsemän miljardin arvoista. Kaikessa bisneksessä informaatio on valtaa, myös alustataloudessa se korostuu rahanarvoisena valtana (Aalto-Setälä, 2018, 105). Alustatalousyritysten menestys maailmanlaajuisesti perustuu datan keräämiseen, sen kautta palvelut hiotaan vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden tarpeita, jolloin asiakkailla ei ole syytä vaihtaa kilpailijalle. Datan tuottaman kilpailuedun skaalautuvuus on lähes mahdoton pysäyttää muiden yritysten toimesta. Data muodostaa yritysten merkittävimmän tulonlähteen. Käyttäjät saavat palvelut käyttöönsä maksutta, antaessaan yritykselle luvan kerätä ja hyödyntää omaa dataansa, kuten esimerkiksi viestejä ja selaushistoriaa (Ylönen 2021, 275). Datan avulla yritykset kehittävät palvelujaan paremmaksi, sekä rahoittavat toimintansa ja tekevät tuottonsa myymällä käyttäjiltä kerättyä dataa muille yrityksille.

Tässä projektissamme olemme oppineet, että mitä on alustatalous ja miten se toimii. Alustatalous oli monelle meistä vaikea aihe aluksi ymmärtää, mutta lukiessamme siitä enemmän valkeni se meille kuitenkin. Projektin myötä meille ilmeni myös, että yrityksen arvoa voidaan mitata muillakin tavoilla kuin rahassa. Niin kuin tämä Woltin kauppa osoittaa niin data on erittäin arvokasta yrityksille, jos sitä osaa käyttää. Kaiken kaikkiaan projektimme alustataloudesta oli erittäin opettavainen ja mielenkiintoinen kokemus.

Projektitiimi: Severi Manninen, Miska Suokas, Sofia Kurppa, Natthapat Melto ja Susanna Takkumäki

Lähteet

Sähköiset lähteet

Alustatalous. 2022. Digitaalisen liiketoiminnan perusteet. Viitattu 20.02.2022. https://www.alustatalous.fi/alustaliiketoiminan-perusteet.html

Alustatalous. 2022. Digitaalisen alustaliiketoiminnan rakentaminen. Viitattu 20.02.2022. https://www.alustatalous.fi/alustaliiketoiminan-rakentaminen.html

Harmaala, M. & Siippainen, A. Helsinginuutiset. 2022. Video: Wolt-kuskit osoittivat mieltään Woltia vastaan Helsingissä– “Modernia orjuutta”. viitattu 20.4.2022

https://www.helsinginuutiset.fi/paikalliset/4535635

Heikkinen, S. 2021. apu.fi.  Tappiollinen Wolt myytiin miljardeilla – Mistä ostaja oikein maksaa? Hinnalla kustantaisi suomalaisten eläkkeet vuoden ajan. viitattu 20.4.2022

https://www.apu.fi/artikkelit/wolt-omistajat-myivat-7-miljardilla-mutta-mita-ostaja-saa

Koskela, M. Yle. 2021. Wolt-kuskeista voi tulla yrittäjien sijaan työntekijöitä – tästä helposta jutusta näet, mitä se tarkoittaa hintojen kannalta. viitattu 20.4.2022

https://yle.fi/uutiset/3-12169476

Työsuojelu.fi. 2021. Työsuojeluviranomainen katsoo, että Woltin ruokalähetit ovat työsuhteessa. viitattu 20.4.2022

https://www.tyosuojelu.fi/-/tyosuojeluviranomainen-katsoo-etta-woltin-ruokalahetit-ovat-tyosuhteessa

Painetut lähteet

Aalto-Setälä, P. 2018. Häiriö: Johtaminen disruptiossa ja alustataloudessa. Helsinki: Alma Talent.

Poutanen, S., Kovalainen A., & Rouvinen, P. 2019. Digital Work and the Platform Economy, Routledge 2019:

Ylönen, M. 2021. Yhtiövalta alustatalouden aikakaudella. Tampere: Vastapaino.

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi