Maailma muuttuu – pysymmekö muutoksen mukana? 

”Kasvetaan yhdessä” -hanke on apuna koronan vaikutuksissa uusimaalaisille pk-yrityksille. Hanke tarjoaa yritysvalmennuksia, joiden avulla yrityksen on helpompi menestyä ja sopeutua koronan muokkaamaan toimintaympäristöön. Projektitiimimme pääsi mukaan selvittämään, mitä yritykset joutuvat kohtaamaan muuttuvissa tilanteissa.

Covid-19, Ukrainan sota ja muut yhteiskunnalliset haasteet ja muutokset ovat olleet osa jokaisen arkipäivää viime aikoina. Miten nämä muutokset vaikuttavat yrityksien liiketoimintaan ja minkälaisiin asioihin tarvitaan tukea? Projektitiimimme sai tammikuun alussa ”Kasvetaan yhdessä” -hankkeelta toimeksiannon, jonka tavoitteena oli tarjota yritysvalmennuspaikkoja uusimaalaisille pk-yrityksille sekä tutkia koronan vaikutuksia kyseisiin yrityksiin.  

Projektimme lähti liikkeelle kartoittamalla kohderyhmään sopivia yrityksiä, joita lähdimme tavoittelemaan kylmäsoitoin. Puhelimitse tehtiin myös kyselytutkimus, jossa keskityttiin koronapandemian haasteisiin yritysten liiketoiminnassa. Tarkoituksena oli selvittää, miten pandemia on näkynyt esimerkiksi yrityksen myynnissä ja markkinoinnissa, verkkokaupassa, kulusäästöissä sekä liiketoiminnan kehityksessä. Kyselytutkimuksen tekemisessä on tärkeä miettiä esimerkiksi, mikä on haluttu ja rajattu kohderyhmä, mitä halutaan tutkimuksella selvittää, miten luoda mahdollisimman selkeitä kysymyksiä tai väitteitä, jotta saatua dataa voidaan pitää luotettavana.

Muutoskyvykkyyden merkitys yrityksissä

Kuten alussa mainitsimme, aihe on hyvin ajankohtainen, sillä niin ihmiset kuin yritykset kohtaavat jatkuvasti muutoksia – olivat ne sitten pieniä tai suuria. Resilienssi eli muutoskyvykkyys toimii tässä kohtaa avainsanana. Miten me voimme kääntää muutokset vahvuudeksemme, vaikka ne olisivatkin alkuun tuntemattomia tai hämmentäviä. Tunnistamalla haasteet tai muutoksen kohteet, on ainakin helpompi tapa lähteä liikkeelle. Tästä lähteekin seuraava steppi projektissamme eli kyselytutkimuksen analysointi.

Kyselytutkimuksen analysointia tekemässä

Kyselytutkimuksen analysointi aloitettiin tietysti, minkä muunkaan kuin Excelin parissa. Projektitiimimme työskenteli ahkerasti analyysien parissa, ja näin saimme erilaiset kaaviot ja niiden pohjalta tutkimusraportin tehtyä. Analysointivaiheessa löysimme kysymyksistä erilaisia teemoja, kuten myynnin ja markkinoinnin kehittäminen tai avuntarpeen kartoitus. On mahtavaa nähdä, minkälaisia asioita kyselytutkimuksien pohjalta voidaan löytää. Kyselytutkimuksen pohjalta voidaan huomata, että etätyönjohtamiseen sekä erilaisiin kriisitilanteisiin valmistautuminen on yritysten liiketoiminnan kannalta erittäin hyödyllistä.

Kohti tulevaa

Kyselytutkimuksemme johtopäätöksissä selvisi, että myynnin ja markkinoinnin kehittäminen on tärkeää jatkuvasti, mutta erityisesti muuttuvissa tilanteissa. Verkkokauppaa ja muita digitaalisia kanavia on hyvä yritysten hyödyntää tulevaisuudessa entistä enemmän. Yritykset tulevat todennäköisesti kaipaamaan ulkopuolista apua entisestään, mutta avun tarve tulee vaihtumaan tilanteen mukaan. Yrityksen liiketoiminnan ja tuottavuuden kehittäminen on äärimmäisen tärkeää, sillä liiketoiminnan haasteet voivat kasvaa äkillisesti. Sopeutumista ja muutoskyvykkyyttä on hyvä jokaisen yrityksen vaalia. Yhteisöllisyys on tärkeä voimavara jokaiselle yritykselle ja haastavissa tilanteissa jokaisen tuki on tärkeää. 

On mahtavaa huomata, että Laurean P2P -projekteissa pääsee näin syvästi ajankohtaisiin aiheisiin sisään. Maailmanlaajuisia muutoksia ja kriisejä ei voida välttää, mutta aina voidaan kehittää itseämme ja olla enemmän valmiita uusiin muutoksiin. Tutkimalla ja tunnistamalla erilaisia haasteita voidaan mahdollisesti reagoida tulevaisuudessa nopeammin. Pimeydestä löytyy valoa, kuten Tove Jansson sitaatillansa toivottaa:

”Maailma on täynnä suuria ihmeitä sille, joka on valmis ottamaan niitä vastaan.” (Tove Jansson).

Kirjoittanut: Anna Vehkamäki & Nicola Laine
Projektitiimi: Anna Vehkamäki, Nicola Laine, Roosa Lyly, Siiri Tick & Toni Siik
Ohjaaja: Taru Tallgren
Kasvetaanyhdessa.fi

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi